WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРозміщення продуктивних сил (РПС) → Карпатський соціально-економічний район - Реферат

Карпатський соціально-економічний район - Реферат

Радянської Соціалістичної Республіки. Крім цього єдиного позитивного моменту (мається на увазі територіальна цілісність), загалом на території панувала однобічна індустріалізація, руйнівна у відношенні до сільського господарства колективізація,що в значній мірі підірвало багату національну культуру і високі духовні цінності людей.
За роки радянської влади профільними на території району стали нафто- і газо видобувна, лісо- і деревообробна, а також машинобудівні галузі. Сьогодні важливо раціонально розвивати їх, а також доповнювати галузеву структуру економіки району.
Населення і працересурсний потенціал
У Карпатському соціально-економічному районі склалася специфічна демографічна ситуація. Загальна чисельність населення району на 1.01.2001р. складала 6368,2 тис. осіб. В розрізі областей населення розподіляються досить нерівномірно: якщо в Львівській області чисельність населення складає 2703,3 тис. осіб, то в Чернівецькій області лише 929,2 тис. осіб (найменша за чисельністю населення область в Україні). Щодо щільності населення, то вона є досить значною - близько 112 осіб/км2 не зважаючи на гористість території (а в Львівській області навіть 125 осіб/км2). За цим показником район значно перевищує пересічнодержавні показники. Щільність сільського населення в районі складає 56 осіб/км2 (при середній в Україні - 26 осіб/км2).
В районі природній приріст є від'ємний (-1,8%o), але цей показник більш ніж в чотири рази нижчий від пересічно українського. За ним район займає перше місце в Україні. Досить високим залишається показник народжуваності (в середньому по району 10,1%o) при відносно незначній смертності (11,9%o). Слід відмітити той факт, що тут знаходиться єдина в Україні на сьогодні область - Закарпатська, де природній приріст залишається додатнім (+0,4%o, 1.01.2001). Поясненням тут може бути історична традиція краю мати в сім'ї досить багато дітей (в сільській місцевості Закарпатської області доброю традицією залишається мати п'ять і більше дітей). Нижчим від пересічно українського є коефіцієнт дитячої смертності. Вважається, що в межах району є дещо вищою і тривалість життя.
За національним складом у Карпатському економічному районі переважають українці - 83,6% усього населення краю. Проживають тут також росіяни, євреї (переважно в міських поселеннях), поляки (у Львівській області), угорці, словаки (у Закарпатській області), румуни (в Чернівецькій і Закарпатській областях) представники інших національностей.
Район характеризується одним з найнижчих в державі показників урбанізованості - менше 40%, а в Закарпатській області - менше 30%. За виключенням обласних центрів немає міст, чисельність мешканців в яких перевищувала б 100 тис. мешканців
Така демографічна ситуація значно впливає на формування трудових ресурсів регіону. Чисельність їх визначається, здебільшого кількістю людей працездатного віку (жінок віком 16-54, чоловіків - 16-59 років). В районі їх 56,5% від загальної чисельності населення, проте цей показник поступово знижується, особливо в сільських місцевостях.
Рівень зайнятості трудових ресурсів у районі в 1998 р. був близько 59,15% (по Україні 62,8 %). У господарстві району в 1990 р. було зайнято 2210 тис. робітників і службовців, або 11,1% зайнятих по Україні
В економічному районі склалися певні надлишки економічно активного населення, особливо в міських поселеннях. Тобто в районі, як по Україні в цілому, існує безробіття. зареєстрований рівень безробіття в районі приблизно на ? більший, ніж по Україні в цілому.
Природні умови та природні ресурси
Територія району відзначається різноманітністю природних умов і ресурсів. Рельєф, горбистий на Подільській височині й низовинний на Малому Поліссі та Верхньосанській рівнині, на південь змінюється на височинний у Передкарпатті та гірський у південній і центральній частинах району. Закарпаття лежить у межах Придунайської низовини. На фоні одноманітної поверхні піднімаються острівні гори, серед яких найбільшим є Берегівське горбогір'я.
Територія району розташована в атлантико-континентальній кліматичній області і характеризується теплим помірно-вологим кліматом.
Територія Карпатського економічного району добре забезпечена водними ресурсами. Найбільші ріки - Дністер, Західний Буг, Прут і Тиса. Водні ресурси місцевого формування становлять 15,7 км3. Їх об'єми в розрахунку на одного жителя коливаються від 747 до 6390 м3. Експлуатаційні запаси підземних вод сягають 763,9 млн м3. У межах району є значні запаси мінеральних вод, зокрема в Прикарпатті та Закарпатті. Вони добре вивчені, але використовуються ще недостатньо.
Дуже різноманітний ґрунтовий покрив Карпатського соціально-економічного району. Гірські ділянки вкриті переважно бурими гірсько-лісовими ґрунтами в поєднанні з дерново-буроземними, гірсько-лучними та лучними. Оглеєні їх різновиди широко представлені в Придунайській низовині.
У Передкарпатській частині Чернівецької, Львівської та Івано-Франківської областей переважають дерново-підзолисті грунти й оглеєні їх форми у комплексі з буроземно-підзолистими та лучними ґрунтами по зонах річок. У Закарпатській низовині домінують дернові опідзолені суглинкові грунти та оглеєні їх види з незначними домішками лучних, дернових, супіщаних та бурих гірсько-лісових з дерново-буроземними ґрунтами.
Карпатський економічний район добре забезпечений лісовими ресурсами - покрита лісом площа становить 60%. Ліси дають сировину для галузей економіки, мають протиерозійне, кліматичне, санітарно-оздоровче й природоохоронне значення. У них переважають дуб, граб, бук, ялина.
Надра Карпатського економічного району багаті на корисні копалини. Найбільше значення мають паливно-енергетичні (нафта і газ, кам'яне і буре вугілля, торф і горючі сланці) та сировина для хімічної промисловості.
У Передкарпатській нафтогазоносній області розробляється 37 нафтових і нафтогазоконденсатних родовищ. За час їх експлуатації видобуто близько 100 млн т нафти.
У новій газоносній області - Закарпатському прогині виявлено 4 родовища газу, розвідано 14 і підготовлено до глибокого буріння ще 5 ділянок.
У північній частині району розміщена частина Львівсько-Волинського кам'яновугільного басейну. Промислові запаси вугілля тут становлять до 650 млн т.
Найбільші поклади торфу у північній частині району, серед них Великомостівське, Стоянівське, Радехівське і Львівське. Проте, видобуток торфу в якості палива скорочується, що цілком закономірно, бо він є цінним добривом і сировиною для хімічної промисловості.
Металевими корисними копалинами, район забезпечений гірше, ніж паливними. Родовища їх незначні і розробка нерентабельна. Незначними, але перспективними є поклади марганцю, які виявлені в Бурштинському

 
 

Цікаве

Загрузка...