WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРозміщення продуктивних сил (РПС) → Донецький соціально-економічний район - Реферат

Донецький соціально-економічний район - Реферат

реконструкцію великої кількості залізниць, а також вокзалів та станцій.
Загальна довжина автомобільних шляхів складає 14 тис. км, в т. числі з твердим покриттям - 11 тис. км. Головні автостради: Донецьк - Дніпропетровськ, Донецьк - Артемівськ - Харків, Луганськ - Дебальцеве. Слов'янськ - Артемівськ - Дебальцеве - Красний Луч - Ростов-на-Дону.
Щодо інтенсивності руху автомобільного транспорту в межах району, то вона складає в рік 8-15 тис. автомобілів на добу. Автомобільні магістральні проходять у всіх напрямках.
Вихід до Азовського моря дозволяє розвивати в районі морський транспорт і основним портом є Маріуполь. Основним експортними вантажами є кам'яне вугілля з Донбасу, залізна руда, чорні метали з Придніпров'я, хімічні продукти тощо. Провідне місце в імпорті займають машини, устаткування, мінерально-сировинні ресурси для розвитку кольорової металургії і виробництво мінеральних добрив.
Через територію району проходить газопровід "Союз", а також газопроводи з Кавказу та Ставропольського краю.
Транспорт є важливою економічною артерією, яка сприяє розвитку та стабільному функціонуванню Донецького соціально-економічного району.
Проблеми і перспективи розвитку
Упродовж останніх 150 років у регіоні на базі інтенсивного розвитку гірничопромислового комплексу, металургії, машинобудування та хімічної промисловості сформувалось оптимальне територіальне розміщення продуктивних сил. Проблема полягає у зниженні частки в народногосподарському комплексі гірничодобувного чинника та подальшому розвитку обробних галузей, нарощуванні частки наукомісткої продукції, розвитку безвідходних технологій, галузей - носіїв технічного прогресу, у вирішенні екологічних питань, різкому підвищенні продуктивності сільського господарства на основі впровадження біотехнології та найновішої агротехніки.
Потребує докорінної реконструкції та значних інвестицій чорна металургія Донбасу, оскільки за останні 25 років капіталовкладення в неї були незначними, технічний ресурс її обладнання вичерпаний.
У критичному стані перебувають підприємства важкого машинобудування та військово-промислового комплексу Донбасу. Технологія їх унікальна, тому багато виробництв треба зберегти для забезпечення економічної безпеки держави. Вони потребують масштабної дієвої допомоги з боку держави.
Найважливішими екологічними проблемами регіону є: дефіцит чистої води для побутового й господарського споживання (вирішується за рахунок використання вод Дніпра, підземних вод, запровадження безводних технологічних процесів у промисловості); запиленість та загазованість Гірничопромислової зони, загроза засух та пилових бур на чорноземах (потрібно застосовувати безвідвальну оранку, нові технології обробітку ґрунту), проблема відведення та нейтралізації бактеріально забруднених шахтових вод, зростаючого забруднення стічними водами Азовського моря, нагромадження відвалів гірських порід.
Для вирішення цих проблем у Донецькій області розроблено "Концепцію охорони навколишнього середовища і заходи для її виконання". Одним з основних шляхів вирішення екологічних проблем є структурна перебудова виробництва базових галузей промисловості із впровадженням екологічно безпечних ресурсозберігаючих технологій.
Однією з проблем є очищення невеликих обсягів господарсько-побутових стічних вод. Виробничим об'єднанням "Торезантрацит" спільно з фахівцями Угорщини та Росії проведено роботи із впровадження установок типу ТАБС у селищах шахт "Волинська" й "Торезька", що дає змогу припинити забруднення стічними водами Вільхівського водосховища.
У деяких сільськогосподарських підприємствах запроваджено нові технології Нідерландів і Німеччини з вирощування картоплі, соняшнику та зернових культур, що сприяло помітному скороченню застосовуваних пестицидів.
Важливим завданням регіону є також розвиток ринкових відносин та малого підприємництва. У Луганській області, наприклад, цільова регіональна "Програма підтримки малого підприємництва" визначила пріоритетні напрямки підприємницької діяльності.
Отже, можна згрупувати основні проблеми району на даному етапі (за О.І. Шаблієм):
1. Регіональна політика щодо розміщення і дальшого розвитку продуктивних сил повинна передбачати: пере профілізацію функціональних виробництв та територіально-виробничих комплексів, попередивши таким чином безробіття; раціональне природ користування, з акцентом на раціональному природокористування та охороні навколишнього середовища; запровадження чіткого між басейнового перерозподілу водних ресурсів і використання зворотної системи водопостачання; оновлення та створення на якісно новій основі потужного виробничого потенціалу; якісну перебудову інвестиційної політики за рахунок збільшення капіталовкладень на реконструкцію та технічне переоснащення.
2. Докорінна реконструкція та структурна перебудова господарського комплексу району: обмеження енергомістких галузей, нарощування середнього та точного машинобудування, галузей легкої, харчової промисловості, інтенсифікації сільського господарства, прискорений розвиток соціальної та виробничої інфраструктури.
3. Оновлення на якісно новій технічній і технологічній базі потужного виробничого потенціалу, збільшення капіталовкладень на користь реконструкції і технічного переоснащення виробництв.
4. природокористування, що передбачає охорону навколишнього середовища і комплексне використання мінерально-сировинних, паливно-енергетичних ресурсів, утилізацію відходів і ліквідацію їх нагромаджень (териконів, хвостосховищ, відстійників); вирішення проблеми водних ресурсів з рахунок організації їх міжбасейнового перерозподілу і використання системи водопостачання.
5. Використання регулюючої ролі фінансової, інвестиційної та податкової політики для розвитку вільного підприємництва з метою переводу економіки району до ринкових відносин
Реалізація визначених завдань сприятиме становленню господарського механізму регіону.
Література:
1. Андрейцев Ю.І. Екологічна експертиза, право та практика. - К.: 1998, 230 с.
2. Бахмачук Ю.А. Доповідь про забезпечення народогосподарського комплексу водою і стан водних ресурсів. - Львів: 2000, 58с.
3. Білявський Г.О. Основи загальної екології. - К.: 1999, 154 с.
4. Водний кодекс України.
5. Ворнов А. К. Навколишнє середовище та розвиток. - Харків: 1998, 243 с.
6. Друзь В.Л. Методичні засади еколого-географічних досліджень річкових систем. - Рівне: 2000, 139 с.
7. Махортов Ю.А. Эколого-экономические проблемы использования земельных угодий. - Луганск: 1999, 140 с.
8. Музика О.Л. Проблеми використання водних ресурсів України. - К.: 2000, 352 с.
9. Постанова Верховної Ради України Про основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки.
10. Пропозиції Держводгоспу до проекту програми діяльності Кабінету Міністрів України.
11. Семенченко П.М. Практика экономического регулирования и охраны окружающей среды /Приаз. гос. техн. ун-т. - Донецк: 1997, 143 с.
12. Старченко В.Я. Проблеми і перспективи розвитку водних ресурсів К.: 1998, 108 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...