WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРозміщення продуктивних сил (РПС) → Соціально-економічна характеристика продуктивних сил столичного економічного району - Курсова робота

Соціально-економічна характеристика продуктивних сил столичного економічного району - Курсова робота

здійснюються зв'язки з країнами колишнього Союзу. Найважли-вішими залізничними магістралями району є: Бахмач - Київ - Фастів -Козятин; Київ - Фастів - Знам'янка; Київ - Ковель; Київ - Фастів - Новоград-Волинський. Великими залізничними вузлами району є Київ, Фастів, Ніжин, Коростень, Бахмач, Прилуки, Чернігів, Миронівка, Бердичів,
Житомир.
Помітне місце у структурі вантажоперевезень посідає трубопровідний транспорт. Збереження обсягів перекачування газу і нафти при загальному скороченні вантажоперевезень (в умовах зменшення вироб-ництва) на інших видах транспорту вивело цей вид транспорту на друге місце після автомобільного. Через територію району проходять нафтопро-води "Дружба" та Гнідинці - Кременчук, газопроводи Шебелинка - Київ - Дашава, Уренгой - Ужгород та ін. Густою є мережа внутрішніх газопро-водів. Найбільша частка припадає на транзит російських енергоносіїв у Західну Європу. Однак оплата за транзит настільки низька, що не покриває витрат на експлуатацію трубопроводів, вік більшості яких понад 20
років.
Наявність на території району таких потужних водних артерій, як Дніпро, Прип'ять, Десна, дає змогу розвивати інтенсивне річкове судно-плавство. Це найдешевший вид транспорту, особливо для перевезення громіздких, сипких вантажів. Цими річками є можливість здійснювати міждержавні перевезення (через Прип'ять є вихід у Балтійське море, через Дніпро - в Білорусь та Росію). Однак обсяги їх нині незначні. Найбільші річкові порти в районі - Київ і Чернігів.
Значну роль у перевезенні пасажирів у радянські часи відігравав повітряний транспорт. Тарізке подорожчання пального, зниження купі-вельної спроможності населення призвели до різкого скорочення у 90-х роках пасажиро- і вантажоперевезень авіатранспортом. Хоча структура його досить розвинена, регулярні авіаперевезення здійснюють лише сто-личні аеропорти - Бориспіль (міжнародний) і Жуляни. Відправлення з аеропортів Житомира і Чернігова мають епізодичний характер.
У містах району розвинений міський транспорт, особливо електри-чний. У Києві найбільші за протяжністю в Україні метрополітен, лінії швидкісного трамваю. В усіх обласних центрах району функціонує тро-лейбусний транспорт. Добре розвинені внутрішньоміські автобусні перевезення. У сільській місцевості поряд з новими видами транспорту збе-ріг своє значення гужовий транспорт.
3.4.Соціальна сфера.
Соціальна сфера охоплює систему установ сфери послуг, призначення якої - задовольняти фізичні й духовні потреби населення. Об'єкти соціа-льної сфери не беруть безпосередньої участі у виробництві матеріальних благ, проте забезпечують необхідні умови для формування виробництва і життя людей. Наявність у регіоні розвиненої соціальної сфери сприяє роз-ширенню економічної бази, припливу населення. Найвищий рівень розвитку цієї сфери в урбанізованих регіонах, найменший - в областях з високою часткою сільського населення, переважанням серед міських по-селень малих міст і містечок. Це підтверджують показники локалізації основних невиробничих фондів, які становлять у Житомирській області 0,41; Київській 2,81; Чернігівській 0,43.
Найвища концентрація основних фондів соціальної сфери у Київській області, де найвищі виробничий і рекреаційний потенціали, а також розміщена столиця України - центр управління державою, науки, культури, охорони здоров'я і т.ін. У Житомирській і Чернігівській областях, рівень економічного розвитку яких порівняно невисокий, показники соціального потенціалу (індекс локалізації < 0,5) одні з найнижчих у країні. Це підтверджується і рівнем послуг, наданих тут населенню закладами та під-приємствами цієї сфери. У Київській області обсяг послуг з розрахунку на одного жителя є одним з найвищих в Україні (вищий він тільки у причор-номорському регіоні).
У районі налічується 2556 постійних дошкільних закладів, з яких близько 60 % у місті Києві та Київській області; 3066 середніх закладів осві-ти з 996 тис. учнів. Скорочення фінансування закладів освіти призвело до того, що лише за 1997 р. в районі ліквідовано 22 школи, понад 10% учнів навчається у другу й третю зміни.
У районі склалась потужна система професійно-технічних закладів, які в 1998 р. підготували 33,9 тис. кваліфікованих робітників; 102 вищих заклади освіти І - II, та 72 - III і IV рівнів акредитації. В них навчається 264 тис. студентів, або 22 % від усієї чисельності студентів України. У районі, зокрема в місті Києві, сконцентровано величезний науковий потенціал, зосереджений у різних наукових та дослідницьких установах, у яких працює більше половини кандидатів і докторів наук України. Культура представлена мережею бібліотек (3029), театрів, музеїв (76), будинків куль-тури, клубів (3124). Забезпеченість населення закладами культури у районі значно вища, ніж у середньому по Україні (табл. 75),
Разом з тим відвідування закладів культури населенням з року в рік скорочується. Найвищий його рівень у Києві, з його провідними театрами, музеями, бібліотеками, які відвідує велика кількість гостей столиці.
Забезпеченість населення закладами культури з розрахунку на 100 осіб (станом на 01.01.98р.)
Кількість місць Книжковий Кількість місць
у закладах фонд бібліотек, в залах для
культури примірників глядачів
клубного типу стаціонарних
кіноустановок
Житомирська 19 846 6
Київська 12 663 3
Чернігівська 17 929 11
По м. Києву 0,5 423 1
По Україні 11 696 4
Серед галузей соціальної сфери важливою є охорона здоров'я. У районі працюють 36,2 тис. лікарів (по 49 лікарів на 10000 осіб проти 45 по Україні). Кількість лікарняних ліжок у районі з розрахунку на 10000 осіб (за винятком Житомирської області) теж значно вища, ніж у середньому по Україні. Мережа закладів охорони здоров'я охоплює велику кількість лікарень, амбулаторно-поліклінічних закладів, санаторіїв, пансіонатів, будинків відпочинку, інтернатів для престарілих та інвалідів. У м. Києві розміщені Медична академія наук України, провідні медичні заклади. В останні роки спостерігається постійне скорочення мережі закладів охорони здоров'я через відсутність коштів у держави на їх утримання. Водночас відбувається неконтрольована комерціалізація медичних послуг. У районі, населення якого найбільше постраждало від Чорнобильської катастрофи, різко зросла смертність не тільки від онкологічних захворю-вань, а й від серцевих, інфекційних хвороб. Рівень захворюваності на туберкульоз тут один з найвищих в Україні. За такої ситуації необхідні енергійні заходи з боку держави щодо переходу на страхову медицину при паралельному збереженні безплатної медицини для малозабезпечених. Зазвичай ці реформи можливі тільки при комплексному реформуванні всіх галузей господарства.

 
 

Цікаве

Загрузка...