WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРозміщення продуктивних сил (РПС) → Природні ресурси України - Курсова робота

Природні ресурси України - Курсова робота


Курсова робота з РПС
Природні ресурси України
Зміст.
Вступ ........................................................................................ 3
1.Загальна характеристика природних ресурсів .................... 5
2.Види природних ресурсів та їх класифікація ...................... 6
2.1) Мінеральні ресурси ...................................................... 6
2.2) Водні ресурси ................................................................16
2.3) Лісові ресурси ...............................................................19
2.4) Земельні ресурси ...........................................................21
2.5) Кліматичні ресурси .......................................................23
2.6) Рекреаційні ресурси ......................................................25
Висновки .................................................................................... 26
Використана література ............................................................ 27
вступ
Україна - самостійна суверенна держава українського народу. Вона є однією із найбільших країн Європи, її площа 603,7 тис. км2., що становить 0,4 % площі земної суші. Чисельність населення за показниками перепису 2002 року становить 48,3 млн. чол. За чисельністю населення Україна поступається в Європі тільки Німеччині, Великобританії, Франції, Італії.
У наслідок несприятливих у минулому соціально-політичних умов, частина українських етнічних земель разом з українським населенням, опинилися в межах сусідніх держав - Польщі, Росії, Білорусі і Словаччини. Тому загалом дійсна площа українських земель становить 900 тис. км2. У більшості земель, що опинились поза межами України, українське населення денаціолізоване або депортоване в інші місця.
Наша держава є демократичною республікою на чолі з президентом, який обирається народом, строком на 5 років. Законодавча влада належить однопалалатній Верховній Раді, виконавча - Кабінету Міністрів.
Українська духовна і матеріальна культура має глибокі історичні корені. Українці є автохтонними, тобто вони місцеві, які живуть на своїй землі, там, де вони утвердилися в процесі еволюційного розвитку. Кочовий спосіб життя їм не властивий. Їхніми прадавніми родичами вважають осілі племена трипільської культури, що знали землеробство, мали приручених тварин, виробляли знаряддя праці, кераміку. Незважаючи на багатостолітнє гноблення войовничими сусідами, українці зберегли не тільки національну самобутність, але й створили оригінальну культуру, розвинули свою мову.
За рівнем розвитку, природо-ресурсним та соціально-економічним потенціалом Україна належить до середньо розвинутих країн світу з перехідною економікою. Проте вона співмірна з такими найбільшими країнами Європи, як Німеччина, Великобритания, Франція, Італія.
Україна мало поступається названим державам за потенціалом виробництва багатьох видів промислової продукції, зокрема сталі залізної руди, мінеральних добрив. Переважає Італію у виробництві електроенергії, посідає 2 місце у Європі за видобутком вугілля. За сільськогосподарським потенціалом і пов'язаними з ними галузями агропромислового комплексу посідає у Європі 1 і 2 місце по виробництві зерна, цукрових буряків, цукру-піску, молока і ін.
Головні недоліки в економічному потенціалі України:
А) низька ефективність виробництва;
Б) технологічна відсталість;
В) низька продуктивність праці;
Г) одностороння орієнтація.
У таких несприятливих зовнішніх і внутрішніх умовах піднімається господарство України, розбудовується її економіка, вдосконалюється структура національного виробничого комплексу.
Природні ресурси України.
Слово "ресурс" означає запас, тобто те, що може бути використано у господарській діяльності людиною. Під природними ресурсами розуміють компоненти і сили природи, які безпосередньо використовуються у виробництві і є сировиною, або джерелом енергії.
Г
Е
О
Г
Р
А
Ф
І
Ч
Н
А
О
Б
О
Л
О
Н
К
А
ЛІТОСФЕРА
Мінеральні ресурси
Земельні ресурси
Внутрішня енергія Землі
АТМОСФЕРА
Енергія Сонця
Енергія вітру
Агрокліматичні ресурси
ГІДРОСФЕРА
Гідросфера
Водні ресурси
Води Світового океану
БІОСФЕРА
Рослинні ресурси
Тваринні ресурси
Види природних ресурсів.
Мінеральні ресурси.
Потенціал мінерально-сировинних ресурсів формують промислові запаси паливно-енергетичних ресурсів, металевих, нерудної сировини для чорної металургії, гірничо-хімічної сировини будівельних матеріалів.
Сукупна продуктивність мінерально-сировинного потенціалу України, розрахована В. П. Руденком, оцінюється в 17.3 млрд. доларів США. Переважну частину цієї вартості складає природно-ресурсний потенціал паливно-енергетичних ресурсів -71.9%, частка металічної сировини становить -16.6%, будматеріалів -6.9%, нерудної сировини для металургійної промисловості -2.3%, гірничо-хімічної сировини -2.2% .
Класифікація мінеральних ресурсів.
МІНЕРАЛЬНІ РЕСУРСИ
ЕНЕРГЕТИЧНІ НЕРУДНІ РУДНІ
Ресурси хімічної сировини Ресурси будівельної сировини
Мінеральні ресурси поділяють на невичерпні (енергія Сонця, внутрішніх глибин Землі, гравітація, вітер, припливи і відпливи) і вичерпні, які діляться в свою чергу на невідновні (корисні копалини, зникаючі види живих організмів) і відновні (водні, ґрунтові, біологічні). За господарським використанням усі ресурси поділяють на:
1) Ресурси для виробничої і невиробничої сфери;
2) Локальні, загальнонаціональні і глобальні;
3) Докладно вивчені, виявлені, прогнозні.
Запаси корисних копалин діляться на 2-і категорії:
А) Балансові - ті, що відповідають промисловим кондиціям.
Б) Забалансові - які недоцільно використовувати.
Україна є досить багатою на мінеральні ресурси, а саме на нафту, газ, марганцеві і залізні руди, кам'яне і буре вугілля, глини, цементна сировина, солі калійні... .
Промислові запаси корисних копалин в Україні.
Корисні
копалини
Кількість
родовищ Одиниця
виміру Балансові
запаси
А+В+С1 Річний
видобуток
Нафта 117 Млн.т. 159.3 4.1
Конденсат 123 Млн.т. 179.2 1.12
Природний газ 210 Млрд.м3 1094.7 27
.Природний газ
розчинений
91
Млрд.м3
38.5
1.117
Вугілля кам'яне 717 Млн.т. 44067.7 Біля 100
Вугілля буре 115 Млн.т. 3169.8 8.4
Залізнаруда 84 Млн.т. 28335.5 236.7
Марганцеві руди 8 Млн.т. 2358.9 15.8
Нікелева руда 10 Млн.т. 29.54 0.78
Бентонітові глини 5 Млн.т. 62.25 0.46
Солі калійні 13 Млн.т. 3059.59 2.61
Фосфоритова руда 4 Млн.т. 207.2 0.9
Глина вогнетривка 16 Млн.т. 541.0 0.33
Вапняк флюсовий 16 Млн.т. 2138.7 39
Облицювальні ма-
теріали
94
Млн.м3
247.3
0.53
Каміння будівельне
692
Млн.м3
9027.1
2.9
Цементна сировина 120 Млн.м 2371.7 25.6
Найбагатша Україна на рудні корисні копалини, насамперед руди чорних металів. На території України

 
 

Цікаве