WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРозміщення продуктивних сил (РПС) → Металургійний комплекс України - Реферат

Металургійний комплекс України - Реферат

три повітронагрівники. Температура нагріву повітря складає 1100...1200°С. Збільшення температури нагріву сприяє підвищенню продуктивності печі і зменшенню витрат палива.
Доменна піч працює за принципом зустрічних потоків: згори до низу рухається потік сировинних матеріалів, а знизу догори - гази, утворені від згоряння палива.
Доменна піч працює безперервно 6...8 років. Цей період називається компанією. Потім піч ставлять на капітальний ремонт.
4.3. Продукція доменного виробництва
Чавун - основна продукція. Його випускають із печі через кожні 3...4 години у спеціальні ковші. Далі чавун подається або до сталеплавильного цеху, або на розливну машину для виливання чушок (спеціальних заготовок). В доменній печі виплавляють переробний, ливарний і спеціальний чавуни. Так їх поділяють залежно від хімічного складу і призначення.
Переробний (білий) чавун одержується при швидкому охолодженні. У цьому чавуні вуглець перебуває у вигляді хімічної сполуки Fe3С (цементиту). Цементит надає йому білого кольору, твердості. Такий чавун має низьку пластичність. Є переробний коксовий чавун, переробний фосфористий і переробний високоякісний. Переробні чавуни є сировиною для одержання сталі. З білого чавуну шляхом відпалу одержують ковкий чавун.
Ливарний (сірий) чавун одержується при повільномуохолодженні. У цьому чавуні майже весь вуглець перебуває у вільному стані, у вигляді графіту. Лише незначна частина вуглецю хімічно зв'язана. Ливарний чавун має добрі ливарні властивості, добре обробляється металорізальними інструментами. Ливарний чавун є важливим конструкційним матеріалом. Із ливарного чавуну одержують багато деталей машин: корпусні деталі машин, станини до металорізальних верстатів, вали. Широко використовують ливарний чавун в будівництві - для виготовлення санітарно-технічного обладнання, фундаментних подушок, труб, огорож та ін.
5. ВИРОБНИЦТВО СТАЛІ
Сталь - сплав заліза з вуглецем, кремнієм, марганцем, сіркою і фосфором, в якому вуглецю менше 2,14%. Сталі такого складу називають вуглецевими. Є іще леговані сталі. До таких сталей входять легуючі елементи, які додають під час виплавлення сталі або її розливання.
Сталь має кращі механічні і технологічні властивості порівняно з чавуном і є основним конструкційним матеріалом. її можна обробляти тиском, з неї можна виготовляти відливки, добре обробляється
різанням, має високу міцність. Із всіх металів і сплавів сталі застосовують біля 95 %. Щоб із чавуну одержати сталь потрібно видалити з нього надлишок вуглецю, кремнію, марганцю, сірки і фосфору шляхом окислення. Окислювачем є елементарний кисень, і кисень, розчинений в металі, що є в сполуці з залізом.
Сьогодні сталь одержують трьома способами: киснево-конвертерним, мартенівським, електрометалургійним.
5.1. Сировина для виробництва сталі
Сировиною для одержання сталі є: переробний (рідкий або твердий) чавун, скрап (стальний та чавунний лом, обрізки, стружка), металізовані окатиші, руда, розкислювачі, легуючі елементи, флюси, паливо. Процентне співвідношення вихідних матеріалів, їх агрегатний стан залежать від способу переробки.
Якщо для одержання сталі використовують тільки тверду шихту і твердий чавун, скрап), то такий процес називають екран-процесом. Такий процес, наприклад, має місце при одержанні сталі в мартенівських і електричних печах.
Якщо для одержання сталі використовують рідкий чавун з невеликою добавкою (15...40%) скрапу чи інших твердих матеріалів, то такий процес називається скрап-рудним. Такі процеси характерні для всіх трьох способів виробництва сталі.
Якщо для одержання сталі використовують рідкий чавун з дуже незначною добавкою залізної руди, то такий процес називають рудним. Такі процеси застосовуються рідко.
До складу вихідних матеріалів входять розкислювачі. Вони потрібні для виведення із сталі кисню. Розкислювачами можуть були такі елементи, які активніші до кисню ніж залізо. Це алюміній, марганець, і кремній (у вигляді феросплавів). Розкислює сталь також вуглець, що міститься в розплаві.
Легуючі елементи додають у вигляді феросплавів або під час плавки, або в кінці, або навіть у ківш. Це залежить від того, яким способом одержують сталь, яке відношення легуючих елементів до кисню.
Для виведення золи палива, пустої породи, шкідливих елементів застосовують флюси - вапно, вапняк, доломіт.
Паливо потрібне при мартенівському способі виробництва. Тут використовують кокс, мазут, природний, коксовий і доменний гази, вугільний пил. Для зменшення витрат палива застосовують кисневе дуття.
6. ВИРОБНИЦТВО АЛЮМІНІЮ
Серед багатьох кольорових металів , що використовуються сьогодні в різних галузях народного господарства, алюміній займає перше місце. Ніколи іще в історії металургії не було такого швидко зростаючого виробництва. Надзвичайно широкий діапазон використання цього металу - від ложки до космічного корабля.
Алюміній - метал сріблясто-білого кольору, температура його плавлення 660°С, густина 2,7 г/см. Алюміній корозійностійкий, володіє високими тепло- і електропровідністю. В земній корі його біля 8%. Дуже хімічно активний, а тому у вільному стані в природі не зустрічається (лише при вивержені вулканів). Міцність і твердість алюмінію порівняно невисокі. Алюміній володіє високою пластичністю і добре обробляється тиском в холодному стані. Алюміній добре зварюється. З алюмінію виготовляють багато сплавів. Областями використання алюмінію і його сплавів є електротехніка, літакобудування, космічні кораблі, ракетобудування, харчова промисловість, хімічна, будівництво та ін. Практично немає жодної галузі де б вони не використовувались.
6.1. Сировина для виробництва алюмінію
Алюміній є у всіх гірських породах у вигляді АІ2О3 або А1(ОН)3. Але не всі вони можуть бути використані для виробництва алюмінію. Виробляють алюміній із руд де глинозему (АІ2О3) не менше 10%. Це боксити, нефеліни, каоліни, алуніти. Найбільше використовують боксити, в яких 50...60% глинозему. Алюмінієві руди потрібно подрібнити і встановити їх хімічний склад.
Технологічний процес одержання алюмінію поділений на три стадії: одержання глинозему із руди, виробництво алюмінію із глинозему і рафінування первинного алюмінію.
7. Порошкова металургія
Порошкова металургія - галузь промисловості, яка

 
 

Цікаве

Загрузка...