WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРозміщення продуктивних сил (РПС) → Металургійний комплекс України - Реферат

Металургійний комплекс України - Реферат

опір руйнуванню і появі залишкових деформацій під дією зовнішніх сил. Розрізняють міцність при розтягуванні, згинанні, стисканні, крученні. Найчастіше металеві! матеріали випробовують на розтяг. Він дає найповнішу: характеристику механічних властивостей матеріалу.
Границею міцності при розтягуванні називається умовна напруга, яка дорівнює відношенню найбільшого навантаження, що передувало зруйнуванню стандартного зразка до початкової площі його перерізу.
При випробуванні на розтяг визначають і інші характеристики (пружність, пластичність, текучість).
Міцність матеріалу визначають за границею міцності --напруженню, яке відповідаємаксимальному навантаженню при якому зразок руйнується. Границю міцності визначають за формулою
ДЕ Р - максимальне навантаження при якому зразок руйнується;
F - площа поперечного перерізу зразка, що береться для випробування.
Метали - це міцні матеріали, тому навантажені деталі машин, механізмів виготовляють з металів.
Твердість - здатність матеріалу чинити опір проникненню в нього твердішого тіла. Залежно від способу для випробування на твердість беруть стальну кульку, конус із твердого сплаву або алмазу, алмазну пірамідку. Твердість матеріалу впливає на його обробку, визначає час (роботи деталей та інструментів. Для визначення твердості застосовують способи Брінелля, Роквелла, Віккерса. Для визначення твердості окремих структурних складових сплавів, дрібних деталей механізмів годинників, приладів, металевих ниток, штучних окисних плівок застосовують спосіб випробування на мікротвердість.
Пружність - здатність матеріалу відновлювати свою форму після, зняття зовнішніх сил, що спричинили зміну форми.
Пластичність - здатність матеріалу під дією зовнішніх сил (формуватися і зберігати одержану форму після прикладання сил. пластичність металів дає можливість обробляти їх тиском багато виробів під час роботи повинні володіти спеціальними властивостями, що витікають з умов їх експлуатації.
3.ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ ОДЕРЖАННЯ ЧОРНИХ І КОЛЬОРОВИХ МЕТАЛІВ
Найважливішим промисловим металом є залізо (Fе), яке в сплавах з вуглецем та іншими елементами належить до групи чорних металів. Важлими сплавами на основі заліза є чавун, сталь і феросплави.
Сплави на основі заліза є основним конструкційним матеріалом в машинобудуванні, будівництві та інших галузях. Технічний рівень народного господарства країни, її могутність визначаються кількістю виплавлених чорних металів. На території нашої країни виплавляють чавун, сталь, феросплави.
Велике промислове значення мають і кольорові метали. Це, насамперед, А1, Сu, Мg, Zn, Ті, Sn. Крім того для легування сталей мають значення Nі, W, V, Сг, Мо. Але виробляють їх порівняно з чорним небагато.
Для одержання чорних і кольорових металів використовують два основні способи:
1. Пірометалургійний, що грунтується на виплавленні металів із руд. При цьому способі використовується енергія згоряння палива, енергія хімічних реакцій, електрична енергія. Мають місце окисновідновні реакції.
2. Гідромета.іургійний, при якому метали із руд вилуговують і виділяють з розчинів електролізом чи іншими способами без нагріву до високих температур.
4. ВИРОБНИЦТВО ЧАВУНУ
Чавуном називають сплав заліза з вуглецем, марганцем, кремнієм, сіркою і фосфором, в якому вуглецю більше 2,14%. Чавун проміжний матеріал. Приблизно 80% чавуну переробляють на сталь.
На Україні найбільшими металургійними підприємствами з повним циклом виробництва є "Криворіжсталь", "Запоріжсталь", "Азовсталь", "Дніпроспецсталь". Ці підприємства дають більшу частину вироблюваного на Україні чавуну.
4.1. Вихідні матеріали для виробництва чавуну, їх підготовка
Сировиною для виробництва чавуну є: руди (залізні, марганцеві, комплексні), флюси, паливо.
Залізні руди - основна сировина для одержання чавуну. Ці руди містять залізо у вигляді оксидів або солей. Залізні руди містять також марганець (часто 1...2%, іноді і до 18%). Залізні руди багатьох родовищ у складі своїх мінералів крім заліза містять інші метали (хром, нікель, титан, мідь, кобальт, ванадій та ін.). Такі руди називають комплексними, вони поліпшують якість чавуну.
Загальні запаси залізних руд на Україні становлять 27,4 млрд.т. Майже 80% усіх запасів залізних руд знаходяться в Криворізькому залізорудному басейні
Залізні руди України містять 25...70% заліза. Чим більше в руді і заліза, тим кращою вона є для використання, тим менші витрати на її підготовку. Від якості руди залежить продуктивність доменних печей, зменшується витрата палива, флюсів, покращується якість і знижується собівартість чавуну.
Важливою характеристикою руд є вміст в них сірки і фосфору, що є шкідливими елементами для чавуну.
4.2. Доменна піч і принцип її роботи
Виплавляють чавун у печах шахтного типу висотою 30...50м, які називають доменними. Внутрішній обрис стін, які обмежують робочий простір печі - це її профіль. Для кладки доменної печі застосовують шамотну цеглу. Корпус печі виготовлений із товстолистової сталі. Піч охолоджують водою за допомогою спеціальних холодильників.
Основні частини робочого простору доменної печі - колошник, шахта, розпар, заплечики, горн. Через колошник у доменну піч завантажують шихту. Над колошником розміщено засипний апарат, призначений для завантаження печі сировиною. Нижче колошника розміщено шахту. Шахта має профіль зрізаного конуса розширеного до низу. Це дає змогу сировинним матеріалам легко опускатися, сприяє кращому розподіленню газів по поперечному перерізу печі. Шахта закінчується циліндричним розпаром III. Під ним заплечики IV, які мають форму зрізаного конуса звуженого до низу, щоб непрореаговані вихідні
Нижня циліндрична частина печі горн. У верхній частині горна розміщені отвори (фурми), через які в-доменну піч вдувають нагріте повітря. Повітря може бути збагачене киснем (до 30%),.може бути зволожене. Залежно від розміру печі фурм може бути до 60. Дно горна називають подом. На рівні поду розмішені льотки для випускання чавуну. Нижче фурменних отворів розмішено льотки для випускання шлаку. Кількість льоток залежить від розмірів доменної печі.
Повітря нагрівають в повітронагрівниках розміщених біля доменної печі. Для безперебійного забезпечення доменної печі гарячим дуттям треба, щоб одночасно працювало

 
 

Цікаве

Загрузка...