WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРозміщення продуктивних сил (РПС) → Металургійний комплекс України - Реферат

Металургійний комплекс України - Реферат


на тему:
Металургійний комплекс України
?
План
1. Металургійна промисловість України
2. Продукція металургійної промисловості, її якість
2. 1. Метали і сплави
2. 2. Будова металів і сплавів
2. 3. Властивості металів і сплавів
3. Технологічні процеси одержання чорних і кольорових металів
4. Виробництво чавуну
4. 1. Вихідні матеріали для виробництва чавуну, їх підготовка
4. 2. Доменна піч і принцип її роботи
4. 3. Продукція доменного виробництва
5. Виробництво сталі
5. 1. Сировина для виробництва сталі
6. Виробництво алюмінію
6. 1. Сировина для виробництва алюмінію
7. Порошкова металургія
8. Корозія металів і способи захисту від неї
8. 1. Види корозії
8. 2. Способи захисту від корозії
1. МЕТАЛУРГІЙНА ПРОМИСЛОВІСТЬ УКРАЇНИ
Металургійна промисловість - галузь народного господарства, яка займається виробництвом металів і сплавів.Є чорна металургія і кольорова.
Чорна металургія України має великий вплив на розвиток усіх галузей народного господарства. До складу чорної металургії України входять: збагачення та агломерація залізних, марганцевих і хромітових руд; виробництво чавуну; виробництво сталі; виробництво доменних феросплавів; виробництво прокату; виробництво електроферосплавів; випуск металевих виробів виробничого призначення,
Розрізняють металургію повного циклу, переробну металургію (якщо відсутнє чавунне виробництво) і малу металургію (на великих машинобудівних підприємствах, де є лише виплавлення сталі і одержання прокату).
Технічний рівень чорної металургії України сьогодні ще невисокий. Так, питома вага виробництва киснево-конвертерної і елекіросталі складає близько 50% від загального виробництва, питома вага прокату у виплавці сталі - близько 2/3. Україна повністю забезпечує себе сировиною і допоміжними матеріалами для одержання чорних металів і сплавів. Більшість металургійних підприємств України мають повний цикл виробництва.
Чорна металургія України є прибутковою галуззю. Вона забезпечує власні потреби і експортує як сировину, так і готову продукцію.
Кольорова металургія України розвинена слабше. Є лише деякі її і галузі. Кольорова металургія включає: збагачення і переробку руд кольорових металів; переробку вторинної сировини; видобуток кольорового каміння. Провідними галузями кольорової металургії України є: алюмінієва, цинкова, магнієва, титанова, ртутна, феронікелева.
2. ПРОДУКЦІЯ МЕТАЛУРГІЙНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ, ЇЇ ЯКІСТЬ
2.1. Метали і сплави
Основною продукцією металургійної промисловості є метали і сплави на їх основі.
Метоп - хімічний елемент з металевим блиском, що володіє тепло-і електропровідністю, магнітною проникністю та іншими спільними властивостями. Більше 80 елементів - метали. Метали є чорні і кольорові, легкі і важкі, благородні, розсіяні, радіоактивні, рідкоземельні, тугоплавкі. Так їх класифікують за фізико-хімічними властивостями і кольором. Крім того метали є технічно чисті (домішок до 0,5%), хімічно чисті (домішок до 0,) %) і надчисті.
Дуже чисті метали мають обмежене використання. Вони не відповідають тим вимогам, які ставляться до конструкційних матеріалів. Дещо кращими властивостями володіють сплави.
Сплав - металевий матеріал, який складається з двох і більше елементів. Основою сплаву є чорні або кольорові метали. До складу сплавів можуть входити і неметали. Сплави є прості і складні. Елементи (або їх сполуки) у сплавах називають компонентами. Чавун, сталь, латунь, бронза, силумін, дюралюміній та інші - це сплави.
Найпоширенішими серед конструкційних матеріалів є сплави на основі заліза (сталь, чавун), також алюмінію і міді.
Метали та сплави на їх основі є основними конструкційними матеріалами.
2.2. Будова металів і сплавів
Метали і сплави у твердому стані мають кристалічну будову. Атоми в твердому стані розміщені в правильному геометричному порядку і утворюють кристалічні решітки. Кристалічних решіток є 14 типів. Найхарактернішими є три типи решіток. Це: кубічна об'ємноцентрована (ОЦК), кубічна гранецентрована (ГЦК), гексагональна щільно упакована (ГЩУ). Кубічну гранецентровану кристалічну решітку мають залізо, ванадій, вольфрам, хром, молібден та ін. Кубічну гранецентровану кристалічну решітку мають залізо, мідь, алюміній, золото, срібло, нікель та ін. Гексагональну решітку мають берилій, магній, цинк, кадмій, осмій та ін.
Відстані між атомами в кристалічній решітці називають параметрами і вимірюють в ангстремах (1 А = 10-8 см).
Кристалічні решітки мають дефекти (дислокації, вакансії та ін.). Наявність дефектів впливає на механічні властивості металів.
Деякі метали (як правило ті, що мають змінну валентність при зміні температури) змінюють тип кристалічної решітки або віддаль між атомами в такій же кристалічній решітці при зміні температури. При цьому змінюються властивості. Таке явище називають алотропією (поліморфізмом). Температура поліморфного перетворення є сталою. Поліморфні модифікації позначають літерами грецького алфавіту - а, ?, ?, ? причому буквою а позначають модифікацію, яка існує при температурах нижче від першого поліморфного перетворення. ! Поліморфним металом є, наприклад, залізо. Воно має чотири модифікації: Fe?, Fe? Fe? i Fe? Поліморфні перетворення супроводжуються віддачею або поглинанням енергії.
Залежно від напряму дослідження властивості металу неоднакові. Таке явище називають анізотропією
2.3. Властивості металів і сплавів
Якість металів і сплавів визначається їх основними властивостями -фізичними, хімічними, механічними і технологічними.
Фізичні властивості металів і сплавів зумовлені їх структурою і складом. До них належать: колір, щільність, температура плавлення, магнітна проникність, теплопровідність, електропровідність теплоємність, розширення і стиск при нагріванні, охолодженні і при фазових перетвореннях.
До хімічних властивостей належать: корозійна стійкість розчинність, окислюваність.
До механічних властивостей належать: міцність, твердість пластичність, пружність, в'язкість, крихкість.
До технологічних властивостей належать: ковкість, зварюваність рідинотекучість, прогартовуваність, оброблюваність різанням. Вони характеризують здатність металу або сплаву оброблятися.
Міцність - здатність матеріалу чинити

 
 

Цікаве

Загрузка...