WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРозміщення продуктивних сил (РПС) → Природно-ресурсний потенціал і розміщення продуктивних сил Донецького економічного району - Курсова робота

Природно-ресурсний потенціал і розміщення продуктивних сил Донецького економічного району - Курсова робота

матеріал і сировина для виготовлення керамічної плитки. [13]
Основна лінія подальшого розвитку району - модернізація та реконструкція устаткування та удосконалення і зміни виробничих відносин в умовах ринку. Потужний індустріальний комплекс Донецького економічного району спеціплізується на ресурсоенерговодомістких галузях нагромадив багато проблем. Однобічна спеціалізація на вугільній, металургійній, хімічній галузях промисловості диктувалася не пріоритетними інтересаим району, а потребами колишнього СРСР. Нарощування виробництва йшло екстенсивними шляхами на основі хижацького використання багатств, без очисних споруд і збереження природногго середовища, нераціональні галузева й територіальна організація господарства, використання трудових ресурсів призвели до екологічної кризи. В результаті Донбас став одним з найбільш забруднених районів світу.
У першу чергу мають бути вирішені такі проблеми:
1. Регіональна політика, щодо розміщення і подальшого розвитку продуктивних сил повинна передбачити : розвиток вільної підприємницької діяльності; забезпечення цивілізаційної системи розселення; раціональне природокористання, що передбачає охорону навколишнього середовища і комплексне використання мінеральної сировини, паливно-енергетичних ресурсів і відходів, у першу чергу металургійної і хімічної галузей промисловості, а також рекультивація земельних масивів; запровадження чіткої системи міжбасейнового перерозподілу водних ресурсів і використання зворотної системи водопостачання; технічне переоснащення.
2. Докорінна реконструкція та структурна перебудова територіально-виробничого комплексу району на екофільній основі : обмеження енергомістких галузей, нарощування середнього і точного машинобудування, галузей легкої і харчової промисловості, інтенсифікація сільського господарства.
3. Поновлення матеріально-технічної бази для створення потужного виробничого потенціалу в таких основних галузях, як вугільна і хімічна промисловості, чорна металургія, важке машинобудування тощо.
4. Прородокористування, що передбачає охорону навколишнього середовища і кількісне використання природних ресурсів, вирішення проблем водних ресурсів.
5. Вкладення коштів у промисловість.
Згадані проблеми можуть бути вирішені за умов ведення свідомої національної політики в Україні як на регіональному, так і на загальнодержавномурівнях.
[15]
Таблиця 11
Напрями щодо охорони природи
Природоохоронні напрями
Догляд ландшафту Охорона природи
Постановка та проведення
заходів
Постановка
Завдання Оцінка даних за специфіч-
Закони ними природоохоронними
системами
Загальні напрямки
Завдання (приро- Загальні завдання
доохоронне зако- охорони та розвитку
Етика нодавство)
Естетика Наявність документів/
аналіз ситуації
Народне госп-во
дослідження
історія культури Попередні напрями роботи
Попередні природничі Фауністика відомості про розвиток
дисципліни
Стан дослідження
Географія
Екологія
Ландшафтна екологія
[11]
Висновки
У цій курсовій роботі мною було висвітлено значення і місце природніх ресурсів у формуванні галузей спеціалізації Донецького економічного району, яке є дуже важливе, оскільки саме вони забезпечують економічний розвиток місцевості, а отже і цілої країни. Рівень забезпеченості району загалом високий, проте деякі природні ресурси з чавсом аичерпалися і це призвело до часткового занепаду деяких галузей промисловості і до необхідності використання інших ресурсів для їх відновлення і подальшого розвитку. Проте зараз це поки що неможливо через невисокий економічний розвиток як району, так і економічну кризу цілої держави.
Також було висвітлено питання основних проблем економічного розвитку даного району і певні шляхи їх вирішення.
Актуальною проблемою сучасного розвитку Донецького економічного району є вичерпнісь ресурсів і загострена екологічна ситуація, яка особливо поглибилась в останні роки через використання застарілої технологічної бази в провідних галузях промисловості регіону. Антропогенний вплив на навколишнє середовище Донецького району дуже сильний. Забруднені як повітря та грунти так і водні ресурси, які є дуже важливими і просто необхідними для розвитку промисловості району. Серед проблем району також важливою є проблема раціонального користування і відновлення природніх ресурсів. Пешим, і необхідним заходом для вирішення цих проблем є запровадження нових технологій у виробництві.
Вирішення цих проблем правильно, раціональним шляхом допоможе ще краще розвинути його спеціалізацію і цим самим частково допомогти українській економіці стати на ноги.
Використана література
1. Атлас України 8-9 кл "Картографія", 2000 р., 2001 р.
2. Білявський Г.О., Фурдуй Р.С. Основи екологічних знань: Підручник.-К.:
Либідь; 2002 р-288 с.
3. Джигирей та ін. Основи екології та охорони навколишнього природного
сереловища, (Екологія та охорона природи).Підручник.-Вид. 3-тє, доп.-
Львів, афіша, 2001 р-272 с.
4. Жук М.В. Комерційні відносини України: Підручник.-Чернівці: Рута: 2003 -
576 с.
5. Жук М.В., Круль В.П. Розміщення продуктивних сил і економіка регіонів
України: Навчальний посібник - Чернівці: Рута, 2002 - 293 с.
6. Заболоцький Б.Ф. РПС України: Національна макроекономіка : Посібник. -
К.:Академвидав. 2002.-368 с.
7. Заставний Ф.Д. Географія України - Львів : Світ, 2000 - 360 с.
8. Заставний Ф.Д. Економічна і соціальна географія України : Підруч. Для 9 кл. Серед. Загальноосвіт. шк.- К.: Форум, 2000 - 239 с.
9. Іщук С.І РПС. К.: Вид 4-те, доп.-Європ. Ун-Т, 2002 - 216 с.
10. Кучеренко М.Є., Вервес Ю.І., Балан П.Г. та ін. - К.: Генеза, 1998 - 464 с.
11. Кучерявий В.П. Екологія. - Львів: Світ, 20012 - 500 с.
12. Паламарчук М.М., Паламарчук О.М. Економічна і соціальна географія
України з основами теорії. - К.: Знання, КОО, 1998 - 416 с.
13. РПС і регіональна економіка : Підручник /за ред. В.В. Ковалевського, О.Л.
Михайлюк, В.Ф. Семенова. - 6-те вид., випр. - К.: Т-во "Знання", КОО,
2004, 350 с.
14. РПС України : Підручник / за ред. Є. П. Качана. - К.: Вища школа, 1998. -
375 с.
15. соціально-економічна географія України: Навчальний посібник/ за ред.
професора Шаблія І.О. Вид. друге, перероб. і. доп.- Львів: Світ, 2000- 680 с.
16. Шабатура М.Н., Матяш Н.Ю., Матузний В.О. Біологія людини. - Підручник
для уч. 8-9 кл. сер. загальноосвіт шк. - К.: Генеза, 1997- 432 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...