WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРозміщення продуктивних сил (РПС) → Соціально-економічна характеристика промислового виробництва - Курсова робота

Соціально-економічна характеристика промислового виробництва - Курсова робота


КУРСОВА РОБОТА
на тему:
Соціально-економічна характеристика промислового виробництва
ЗМІСТ
ст.
Вступ........................................................................................................3
1. Місце і значення промислового виробництва ............................4
1.1. Місце промислового виробництва у структурі національного господарства ...........................................................................................4
1.2. Структура та значення промислового комплексу........................7
2. Соціально-економічний аналіз промислового виробництва
в Україні...............................................................................................11
2.1. Розвиток промислового виробництва в Україні ........................11
2.2. Територіальна організація промисловості України....................13
3. Проблеми та удосконалення промислового виробництва
в Україні...............................................................................................20
3.1. Проблеми розвитку промисловості України...............................21
3.2. Шляхи вдосконалення промислового виробництва ..................24
Висновки...............................................................................................28
Список використаної літератури ....................................................30
Додатки.................................................................................................31
ВСТУП
Актуальність досліджуваного питання зумовлене тим, що промислове виробництво є важливою складовою ланкою народногосподарського комплексу будь-якої країни. Без нього немислимий розвиток економіки сучасної держави.
На галузеву структуру промислового виробництва України мають вплив різні економічні та природні фактори, в тому числі наявний рівень розвитку продуктивних сил, темпи зростання або занепаду виробництва, рівень забезпечення сировинними та паливно-енергетичними ресурсами, інтенсивність реалізації досягнень науки і техніки, міжнародний поділ праці, економічна інтеграція.
Територіальний поділ праці і відмінності в економічних і природних умовах в окремих регіонах України мають вплив на диференціацію структури промисловості, її формування та удосконалення.
Науково-технічний прогрес посилює динамічність зрушень у структурі промисловості. Міжгалузеві пропорції в сучасних умовах виявляють залежність від соціальних аспектів, пов'язаних з підвищенням добробуту населення, тому виробництво товарів народного споживання повинно розвиватися як пріоритетне.
Завдання даної курсової роботи - дати соціально-економічну характеристику промислового виробництва України.
Об'єктом дослідження є промислове виробництво України.
Предметом курсової роботи: структура, зв'язки між основними ланками промислового виробництва, особливості розміщення та розвитку промисловості України тощо.
Під час опрацювання даної теми були використані різні статистичні дані та посібники з розміщення продуктивних сил, статті з економічних журналів.
1. МІСЦЕ І ЗНАЧЕННЯ ПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА
1.1. Місце промислового виробництва у структурі
національного господарства
Поняття структури будь-якого явища чи системи передбачає наявність їх складових частин і зв'язків між ними. Головними компонентами структури національного господарства є дві сфери - виробництва і послуг. Кожна з них виконує відповідні функції. Перша забезпечує саму себе, сферу послуг та населення різноманітними товарами, а друга - в основному послугами матеріального та нематеріального характеру. Співвідношення між цими сферами, як правило, характеризується показниками (кількісними, абсолютними та відносними) зайнятості. У розвинених країнах світу це співвідношення має тенденцію до збільшення питомої ваги сфери послуг і зменшення виробничої сфери у всьому національному господарстві.
Місце кожної з цих сфер у національному господарстві України ілюструє табл. 1.1.
Таблиця 1.1
Співвідношення між сфера народного господарства, % зайнятих [12, ст.45]
Сфера 1970 р. 1980 р. 1990 р. 2004 р.
Виробнича 79,9 76,0 73,8 66,0
Послуг 20,1 24,0 26,2 34,0
Разом 100,0 100,0 100,0 100,0
Як бачимо: 1) в Україні переважає виробнича сфера; 2) існує повільна тенденція до збільшений питомої ваги сфери послуг.
Велика перевага виробничої сфери над сферою послуг за кількістю зайнятих (більше ніж у 2 рази) свідчить, що тут дуже низька продуктивність праці і це вимагало зосередження значної кількості трудових ресурсів. В останні роки спостерігається не тільки кількісне, а й відносне зменшення зайнятості у виробничій сфері і відповідно кількісне і відносне збільшення зайнятих у сфері послуг. Цей процес став особливо помітним після переходу господарства України на рейки ринкової економіки [10, с.97].
Існує одна закономірність: чим більше урбанізований та індустріалізований регіон, тим порівняно вища в ньому питома вага зайнятих у сфері послуг. Отже, степова частина України має у структурі господарства відносно вищу частку сфери послуг, ніж поліська, а Донбас і середнє Придніпров'я - більшу, ніж Карпатський регіон.
Сфера послуг національного господарства України має у своєму складі дві важливі групи галузей. Перша з них включає освіту, культуру і мистецтво, науку і наукове обслуговування, охорону здоров'я, соціальне забезпечення та фізкультуру і задовольняє в основному духовні та фізичні потреби населення. Характерно, що частка зайнятих у галузях цієї групи зростає (64,3% у 1990 р., 69,6% у 2000 р.).
Друга група галузей сфери послуг - це в основному види діяльності, що задовольняють інші матеріальні потреби в послугах. Сюди входять: житлово-комунальне господарство, невиробничі види побутового обслуговування населення, пасажирський транспорт, зв'язок, управління, кредитування та державне страхування. Всі ці галузі, за винятком управлінських, особливо державного управління, будуть зростати в абсолютному відношенні, хоч відносна частка їх порівняно з галузями першої групи зменшуватиметься.
Виробнича сфера національного господарства України надзвичайно складна. Вона включає: промисловість, будівництво, сільське господарство, лісове господарство, транспорт і зв'язок, торгівлю, громадське харчування, матеріально-технічне постачання, заготівлю та збут. Кожна з цих великих галузей (секторів) національного господарства однаково важлива для його розвитку, структури та функціонування.
Саме у виробничій сфері продукуються засоби виробництва (сировина, паливо, енергія, машини, будівельні матеріали, споруджуються підприємства, прокладаються шляхи сполучення тощо), на що припадає близько 64% вартості усієї продукції. На предмети споживання (продовольство, одяг, взуття, меблі, легкові автомобілі, побутова радіоапаратура, електроприлади тощо) - 36%. Таким чином, економічна структура виробництва України є дуже однобокою іпотребує корінної перебудови, спрямованої на збільшення виробництва предметів споживання.
Чотири перші сектори (промисловість, будівництво, сільське і лісове господарство) безпосередньо виробляють продукцію, а решта - так чи інакше доводять ці продукти до проміжного (виробничого) чи кінцевого (невиробничого) споживача. У виробничій сфері в основному (90%) виробляється національний прибуток держави. Співвідношення між секторами цієї сфери показано в табл.

 
 

Цікаве

Загрузка...