WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРозміщення продуктивних сил (РПС) → Туристичні інвестиції у Карпатському регіоні - Курсова робота

Туристичні інвестиції у Карпатському регіоні - Курсова робота


КУРСОВА РОБОТА
Туристичні інвестиції у Карпатському регіоні
ЗМІСТ
Вступ……………………………………………………………………………………….3
Розділ 1. Вплив туризму на розвиток економіки..............................................................6
Розділ 2. Державна регіональна економічна політика у сфері туризму
у Карпатському регіоні.......................................................................................9
Розділ 3. Туристичні інвестиції та розвиток туристичної галузі у
Карпатському регіоні........................................................................................14
Розділ 4. Вивчення інвестиційної привабливості регіону
(проект "Туристичний потенціал Західної України).....................................19
Висновки.............................................................................................................................28
Список використаних джерел...........................................................................................30
Додатки...............................................................................................................................32
ВСТУП
Туризм - одна із найбільш динамічних та прибуткових галузей суспільної діяльності. Саме він вплинув на збільшення надходжень до бюджетів як високорозвинутих країн, так і країн із депресійною економікою, може бути використаний для стимулювання розвитку економіки України.
Територіальне поєднання природних та історико-культурних рекреаційних ресурсів України дозволяє у перспективі сформувати регіональні туристично-рекреаційні системи з високорозвинутою інфраструктурою, рекреаційно-оздоровчими та туристичними комплексами загальноєвропейського значення, кожна з яких може базуватися на місцевих рекреаційних ресурсах. Стримувальний ефект на розвиток галузі справляє відсутність інвестицій для оновлення і розвитку матеріально-технічної бази туризму, туристичної інфраструктури за європейськими стандартами. Тому дуже важливим є досвід областей Карпатського регіону у вивченні інвестиційної атракційності території, формуванні інвестиційних проектів та залученні інвестицій у туристичну сферу.
Мета цієї курсової роботи полягає у вивченні процесу залучення інвестицій у туристичну галузь Карпатського регіону.
Об'єкт досліджень - інвестування у сферу туризму.
Предмет досліджень - процес вивчення туристичної інвестиційної привабливості регіону і розробки туристичного інвестиційного проекту.
Тема дослідження актуальна, оскільки туризм є галуззю, яка динамічно розвивається в Україні і в найближчому майбутньому може стати суттєвим джерелом наповнення державного і місцевих бюджетів, а також важелем для економічного піднесення і розвитку України. Тому необхідно дослідити досягнення інвестування у туристичну галузь для ефективного використання обмежених ресурсів і часу. В Україні здійснюются перші спроби залучення інвестицій у туристичну галузь, тому дослідження, які дозволять знизити ризик інвестування, є дуже корисними для підприємців і держави.
Практичне значення роботи полягає в тому, що досвід Карпатського регіону може бути використаний для складання програм розвитку туризму та інвестування у цю галузь у регіонах України, де такі дослідження ще не проводилися (Волинь, Чернігівщина та ін.). Застосування іноземного (польського) досвіду дозволить уникнути небажаних помилок і сконцентрувати зусилля на конкретних проблемах і можливостях розвитку туризму. Важливим також є досвід співпраці міжнародних організацій, підприємців і державних органів, у чиїх силах сприяти або стримувати процес залучення інвестицій в економіку регіону.
Ця робота передбачає виконання таких завдань:
1) вивчити проблеми інвестування у туристичну галузь Карпатського регіону;
2) ознайомитися із процесом складання регіональної інвестиційної програми;
3) ознайомитися з досвідом міжнародної співпраці у вивченні можливостей розвитку туристичного сектору Львівської області (на основі матеріалів проекту "Туристичний потенціал Західної України" у рамках Польсько-американсько-української ініціативи про співпрацю - PAUCI);
4) вивчити основні пункти складання інвестиційного проекту для туристичного інвестора.
Методом виконання цих завдань є опрацювання відповідної літератури.
Тематика залучення інвестицій у туристичну сферу України є порівняно новою. Цим можна пояснити незначну кількість розробок, присвячених проблемам і перспективам інвестування туризму. Більшість джерел висвітлюють питання класифікації та характеристики рекреаційно-туристичних ресурсів України і окремих її регіонів, організації туристичної діяльності в Україні, розглядають проблеми розвитку туризму у нашій державі. Звичайно, при цьому відзначається відсутність необхідних інвестицій у галузь.
Основними джерелами написання даної роботи були ресурси Інтернету, зокрема сторінки обласних державних адміністрацій у Карпатському регіоні. Варто звернути увагу на Програму залучення інвестицій в економіку Івано-Франквської області на 2002 - 2005 роки, де проаналізовано стан інвестиційної діяльності, інвестиційні пріоритети, інвестиційну активність в окремих секторах економіки та інші питання. Якщо не прямо, то опосередковано тут зачеплено проблеми інвестицій у туристичну галузь, описано перспективи інвестиційного забезпечення туристично-рекреаційного комплексу. Обласні програми розвитку туризму на 2002 - 2010 роки містять окремі пункти, де відзначається необхідність сприяння залученню інвестицій через створення відповідного інвестиційного клімату.
Найважливішим джерелом інформації були матеріали регіонального семінару "Напрямки і можливості інвестицій у туристичну галузь Львівської області", проведеного у рамках проекту "Туристичний потенціал Західної України". Дослідження інвестиційної атракційності на основі статистичних даних та анкетування державних адміністрацій були проведені в Україні вперше. Автори проекту визначили потенційні території, які мають шанси для розвитку туризму та залучення в них інвестицій, створили карту інвестиційної привабливості регіону.
Значну частину матеріалу для роботи було взято із книги Чипяка В.Ф. "Організація туристичної діяльності в Україні", де подано аналіз впливу діяльності у сфері туризму у світовому масштабі і в Україні.
РОЗДІЛ 1. ВПЛИВ ТУРИЗМУ НА РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ
Законодавством України туризм визначено як тимчасовий виїзд особи з місця постійного проживання в оздоровчих, пізнавальних, професійно-ділових чи інших цілях без здійснення оплачуваної діяльності у місці перебування [1].
Туристичний бізнес - вид економічної діяльності, який полягає у наданні туристичних послуг з метою отримання прибутку. До туристичних належать послуги щодо розміщення, харчування, транспортного, інформаційно-рекламного обслуговування, а також послуги закладів культури, спорту,

 
 

Цікаве

Загрузка...