WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРозміщення продуктивних сил (РПС) → Комплекс базових виробництв Центрально-Східного економічного району. Сільськогосподарський комплекс Західноекономічного району. Потенційні запаси прир - Реферат

Комплекс базових виробництв Центрально-Східного економічного району. Сільськогосподарський комплекс Західноекономічного району. Потенційні запаси прир - Реферат

за рахунок власних ресурсів із збереженням основних екологічних функцій і лісу. Поряд з цим принципово важливо підвищити експортні мож- ливості лісового господарства України.
Рекреаційні ресурси забезпечують відновлення та розвиток І життєвих сил людини, витрачених у процесі трудової діяльності, тобто слугують для регенерації здоров'я і підтримки працездатності населення. До рекреаційних ресурсів відносять об'єкти і явища природного походження, які можуть бути використані для лікування, оздоровлення, відпочинку, туризму. До їх складу входять бальнеологічні (мінеральні води, грязі), кліматичні, ландшафтні, пляжні та пізнавальні ресурси. Вони розміщені практично на всій території України, однак їх територіальне розміщення є дуже нерівномірним.
Найвища концентрація рекреаційних ресурсів склалася в південних областях України - на території Одеської, Миколаївської, Херсонської, Запорізької та Донецької областей, а також у Автономній Республіці Крим. Унікальні рекреаційні ресурси зосереджені в Карпатах. Значні запаси мінеральних вод розміщені у Львівській (Трускавець, Моршин, Східниця, Великий Любень, Немирів), Полтавській (Миргород), Вінницькій (Хмельник) областях. В Україні є великі запаси лікувальних грязей в Івано-Франківській, Одеській областях та в Автономній Республіці Крим.
Завдяки поєднанню певних природних факторів та ресурсів формуються потужні рекреаційні комплекси. Територіальна структура рекреаційного комплексу представлена рекреаційними пунктами (окремо розміщені санаторії, пансіонати тощо), рекреаційними районами (рекреаційні пункти і курорти з відповідною інфраструктурою), рекреаційними регіонами (група рекреаційних районів) та рекреаційними зонами (сукупність взаємопов'язаних регіонів).
В Україні діє 45 курортів загальнодержавного і міжнародного значення та 13 курортів місцевого значення, є понад 400 санаторіїв, які можуть прийняти на лікування більш як 600 тис. відпочиваючих. Разом з тим за останні роки спостерігається тенденція зменшення мережі та місткості закладів організованого відпочинку, скоротилася мережа туристичних баз, що значно звузило можливості ефективного використання рекреаційних ресурсів.
Основні проблеми щодо ефективного використання рекреаційних ресурсів України полягають у: максимально повному задоволенні потреб населення у повноцінному оздоровленні та лікуванні; охороні і відновленні рекреаційних ресурсів; зростанніякості послуг у цій сфері. Перспективи розвитку рекреаційного комплексу України полягають у залученні додаткових інвестицій в оновлення інфраструктури, що працює на потреби рекреаційного комплексу; інтенсивному розвитку туризму та індустрії відпо-чинку і оздоровлення в цілому; збільшенні питомої ваги рекреаційної сфери у зростанні національного доходу країни.
Висновки
Центрально-Східний район характеризується складною галузево-функціональною структурою. В ній переважає важка промисловість, яка сформувалася на основі чорної металургії, а та, в свою чергу, стала передумовою розвитку паливно-енергетичної і хімічної промисловості, металомісткого машинобудування, легкої і харчової промисловості. Отже, провідною галуззю функціональної структури господарського комплексу Придніпров'я с чорна і кольорова металургія.
У територіальній структурі галузевого комплексу виділяються машинобудівні центри (всі обласні центри, а також Кривий Ріг, Дніпродзержинськ, Павлоград, Нікополь, Мелітополь та ін.) і кущі (найбільш розвиненим с Дніпропетровський кущ, який включає підприємства в міських поселеннях його приміської зони).
Сільське господарство Західноекономічного ринку спеціалізується на виробництві зерна, цукрових буряків, льону-довгунця, м'ясо-молочному і м'ясо-вовняному тваринництві. В Закарпатті розвинене виноградарство, в усіх областях - садівництво. У 2005 р. тут вироблено 64,6% сільськогосподарської продукції від обсягів виробництва в 2001 р.
У територіальній організації сільськогосподарського виробництва чітко виділяються три зони: поліська - льонарство, хмелярство, картопля-рсво, молочно-м'ясне скотарство; лісостепова - зернове господарство, буряківництво, м'ясне і молочне скотарство, свинарство, птахівництво; карпатська з підзонами передкарпатською (зернове господарство, льонар-ство, картоплярство, молочно-м'ясне скотарство, садівництво, овочівництво), гірською (м'ясо-молочне скотарство, льонарство), закарпатською (виноградарство, садівництво, тютюнництво, молочно-м'ясне скотарство, птахівництво).
В структурі паливних ресурсів України домінує кам'яне і буре вугілля, запаси якого за категоріями А + В + СІ станом на 1997 р. складають 45,7 млрд. т і є цілком достатніми для забезпечення власних потреб. Основні запаси кам'яного вугілля зосереджені в Донецькому і Львівсько-Волинському басейнах; бурого вугілля - переважно в Дніпровському басейні.
В Україні виявлено 307 родовищ нафти і газу, які зосереджені переважно на північному сході країни, у Прикарпатті і Причорномор'ї. Початкові розвідані запаси становили понад 3,4 млрд. т умовного палива. Україна багата на металічні корисні копалини, серед яких: кухонна сіль, самородна сірка, вогнетривкі глини, високоякісний каолін, облицювальний камінь тощо. Великі запаси калійно-магнієвих солей (близько 2,7 млрд. т) зосереджені в Івано-Франківській та Львівській областях.
Рівень забезпеченості України водними ресурсами є недостатнім і визначається формуванням річкового стоку, наявністю підземних і морських вод. Україна належить до країн з невисокою забезпеченістю лісом. Площа її лісового фонду становить 10,8млн. га, в тому числі вкрита лісом - 9,4 млн. га. Лісистість території становить всього 15,6%, причому її рівень територіальне досить диференційований: від 43,2% в Івано-Франківській до 1,8% в Запорізькій.
Список використаної літератури
1. ГоликовА. П., Олійник Я. Б., СтепаненкоА. В. Вступ до економічної і соціальної географії: Підручник. - К.: Либідь, 1997. - 320 с.
2. Горленко Й. А., Руденко Л. Г., Малюк С. Н. Проблеми комплексного развития территории. - К. : Наукова думка, 1994. - 296 с.
3. Паламарчук М. М., Паламарчук О. М. Економічна і соціальна географія України з основами теорії. - К.: Знання, 1998. - С. 178-215.
4. Поповкін В. Н. Регіонально-цілісний підхід в економіці. - К.: Наукова думка, 1993. - 210с.
5. Розміщення продуктивних сил : Підручник / В. В. Ковалевський, О. Л.Михайлюк, В. Ф. Семенов та ін. - К.: Знання, КОО, 1998. - С. 139-179.
6. Розміщення продуктивних сил: Підручник / За ред. Є. П. Качана. - К.: Вища школа, 1998. - С. 4-10.
7. РуденкоВ.П. Природно-ресурсний потенціал України. - К.: Либідь, 1994.- 150с.
8. Трегобчук В. Ресурсне - екологічна складова національної безпеки // Економіка України. - 1999. - № 2. - С. 4-15.
9. Україна: прогноз розвитку продуктивних сил / С. І. Дорогунцов, Б. М. Данилишин, Л. Г. Чернюк та ін. - К.: РВПС України НАН України, 1998. - Т.1. - 163 с.
10. Україна: прогноз розвитку продуктивних сил / С. І. Дорогунцов, Б. М. Данилишин, Л. Г. Чернюк та ін. - К.: РВПС України НАН України, 1998. - Т.2. - 117 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...