WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРозміщення продуктивних сил (РПС) → Населення та проблеми зайнятості на Україні - Реферат

Населення та проблеми зайнятості на Україні - Реферат

пенсіонери, не зайнятігосподарською діяльністю [8].
Економічно активне населення становить в Україні 22,6 млн. осіб (2003 р.), а економічно неактивне - 13,7 млн. осіб. Значну частку серед осіб останньої групи займають студенти, які з часом перейдуть у групу економічно активного населення.
3. Рівень зайнятості населення в Україні, проблеми зайнятості
Зайнятість населення постійно знижується (в умовах економічної кризи у 2003 р. він становив 62,0%). Змінилась також структура зайнятості: якщо в 1990 р. все населення працювало в галузях державної економіки, то вже у 2003 р. - понад 3,2 млн. осіб - в інших сферах, передусім у ринковій інфраструктурі. Неоднакові темпи скорочення працівників у різних галузях господарства вплинули на структуру зайнятості. Частка працівників сфери матеріального виробництва зменшилась із 60% у 1990 р. до 46% у 2003 р. За останнє десятиліття збільшення працівників відбувалося тільки у сфері управління. Співвідношення між попитом і пропозицією на трудові ресурси утворює ринок праці. Тепер на ньому попит набагато менший за пропозицію, внаслідок чого збільшується кількість безробітних.
Безробітними в Україні вважають працездатних людей, які не мають заробітків, зареєстровані у державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, готові та здатні приступити до неї. Вони становлять 12,0% (у 2002 р.- 5,6%) від працездатного населення. Більшість із них - жінки. За забезпеченістю трудовими ресурсами всі регіони України - надлишкові. Найбільше навантаження працівників на вільні робочі місця у тих регіонах, де ринкові перетворення відбуваються повільно: це - західні і північні області України. Незбалансованість між попитом і пропозицією на робочу силу зумовлюють значний її відтік за межі України. В умовах несприятливої демографічної ситуації таке явище у майбутньому може призвести до дефіциту робочої сили у багатьох регіонах країни. Необхідне проведення ряду заходів щодо підвищення рівня зайнятості трудових ресурсів в Україні. ків товарів, робочої сили і їх об'єднання в межах держави.
У народному господарстві країни жінки переважають над чоловіками. Часто-густо вони зайняті на важких і шкідливих роботах, працюють у нічну зміну. Це ще один із чинників демографічної кризи в Україні.
Коефіцієнт змінності більшості промислових підприємств України невисокий. Раніше він становив 1.2 - 1.4, нині ще більше знизився.
Нерівномірне розміщення трудових ресурсів в областях, зниження абсолютних розмірів їх природного приросту в більшості адміністративних районів, низький рівень ефективності використання робочої сили в галузях народного господарства зумовлюють потребу наукових досліджень і практичних заходів щодо раціонального використання ресурсів живої праці не тільки в галузях, а й в окремих районах України.
Аналіз приросту та особливостей зайнятості населення України свідчить про те, що в межах її території є певні надлишки працездатного населення, насамперед у малих містах. Такий надлишок зумовлює можливість виникнення безробіття в умовах проведення радикальної економічної реформи. Розв'язання цієї проблеми можливе завдяки підвищенню продуктивності праці на основі максимального використання досягнень науково-технічного прогресу. У пропорційному розвитку економіки важливу роль відіграє не тільки економія витрат живої праці, а й матеріалів, сировини, енергії, раціональне використання виробничих фондів, раціоналізація транспортних вантажопотоків на основі науково обґрунтованого розміщення продуктивних сил. Економія витрат живої праці передбачає впровадження трудозберігаючих технологій, що дасть змогу зменшити витрати ручної праці. Для того щоб створити умови для реалізації права громадян на працю, а також забезпечити соціальний захист тимчасово безробітного населення, на всій території України створено центри зайнятості населення.
ВИСНОВКИ
З вищенаведеного можна зробити наступні висновки:
Україна - п'ята за чисельністю населення держава в Європі. Кількість його на 1 січня 2002 р. становила біля 48 млн. чол. За цим показником Україна поступається лише ФРН (80 млн. чол.), Італії (58 млн. чол.), Великобританії (57.3 млн. чол.) і Франції (57 млн. чол.).
Сьогодні середня тривалість життя в Україні становить 70-71 рік (66 років у чоловіків і 73-75 років у жінок) і поступово зменшується. За цим показником, Україна посідає 52 місце серед країн світу.
Трудові ресурси - це наявне працездатне населення (чоловіки від 16 до 59 років і жінки - від 16 до 54 років), а також працюючі підлітки і пенсіонери. Загальна кількість працездатного населення України в 1993 р. перевищила 29 млн. чоловік.
У сфері матеріального виробництва на початку 90-х років було зайнято 75 % усіх працівників. Понад 29 % населення країни працювало в промисловості, більш як 20 - у сільському господарстві, понад 11 % - в освіті, галузях культури і науки. Значна частка припадала на будівництво (7.4 %), торгівлю, громадське харчування (7.1 %), транспорт і зв'язок (6.7 %).
Нині переважною формою зайнятості працездатного населення все ще залишається державний сектор економіки. Проте частка недержавних форм власності поступово зростає. В перспективі передбачається відплив робочої сили (до 400 тис. чоловік) з підприємств державного сектору в різні приватні, малі, спільні та інші недержавні підприємства.
В Україні все більше проблем виникає з раціональним використанням трудових ресурсів. Ще недостатньо використовуються вони у малих і середніх містах, особливо на Правобережжі.
Кількість безробітних в Україні на кінець 2004 р. становила понад 100 тис. чоловік. Це порівняно небагато. Проте в країні поширене приховане безробіття, особливо в містах з незначним вибором місць роботи. Найбільше безробітних серед службовців (інженери і техніки).
ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА
1. Бейдик О.О., Падун М.М. Географія. - К.: Либідь, 2000. - 304 с.
2. Берлянт А.М., Дронов В.П., Думина И.В. География: справочные материалы. - М., 2003. - 400 с.
3. Дані державного статистичного бюро України за 2003-2004 рр.
4. Заставний Ф.Д. Географія України. - Львів: Світ, 2002. -472 с.
5. Заставний Ф.Д. Населення України. Національно-територіальні питання. - Львів, 2001.
6. Масляк П.О., Шищенко П.Г. Географія України. - К.: Зодіак-Еко, 2002. - 432 с.
7. Населення // Україна у цифрах у 2003 році. - Державний комітет статистики України.
8. Паламарчук М.М. Географія України. -К.: Освіта, 2001.
9. Петрига Н.А. Движение трудовых ресурсов Украины: анализ и прогнозирование. - Тернополь, 2003.
10. Розміщення продуктивних сил України / за заг. ред. Є.П. Качана. -К.: Вища школа. - 375 с.
10.Соціально-економічна географія України / за заг. ред. О.І. Шаблія. -Львів: Світ, 2001. - 608 с.
Основні сегменти сучасного ринку робочої сили
Структура пропозиції робочої сили
за галузевим профілем спеціальносей
(станом на 1 січня 2004 р.)

 
 

Цікаве

Загрузка...