WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРозміщення продуктивних сил (РПС) → Населення та проблеми зайнятості на Україні - Реферат

Населення та проблеми зайнятості на Україні - Реферат


Реферат на тему:
"Населення та проблеми зайнятості на Україні"
ПЛАН
ВСТУП
1. ЧИСЕЛЬНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ. ПРИРОДНИЙ ПРИРІСТ
2. ТРУДОВІ РЕСУРСИ УКРАЇНИ
3. РІВЕНЬ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ, ПРОБЛЕМИ ЗАЙНЯТОСТІ
ВИСНОВКИ
ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА
ВСТУП
Без трудових ресурсів не може розвиватися жодна галузь, жодна промисловість народногосподарського комплексу. Населення і трудові ресурси - вкрай важливі складові продуктивних сил будь-якої країни. Тому обрана тема є вкрай актуальною, особливо дивлячись на проблематичний характер розміщення і відтворення населення України та її трудових ресурсів.
Держава, у якій смертність переважає над народжуваністю, - серйозно хвора, її потрібно негайно лікувати. Процеси популяції невіддільні від соціально-економічного, морально-психологічного, духовного, культурного та екологічного здоров'я суспільства, від рівня його цивілізованості. Однак такті зв'язок не можна розглядати спрощено. Нинішня складна демографічна ситуація (фахівці вже оцінюють її як катастрофічну) - наслідок загальної кризи в суспільстві.
Трудові ресурси - це частина працездатного населення, яка володіє фізичними й розумовими здібностями і знаннями, необхідними для здійснення корисної діяльності.
Зауважимо, що в Україні за останні роки склалася несприятлива тенденція, яка визначається скороченням частки населення молодці шого від працездатного і працездатного віку і збільшенням частки населення старшого працездатного віку.
1. Чисельність населення. Природний приріст
Точні дані про чисельність мешканців країни дають загальні переписи населення, які проводяться більш-менш регулярно. Згідно з останнім переписом, проведеним у незалежній Україні, її населення станом на 5 грудня 2001 р. становило 48 416 тис. осіб. Приблизні дані за 2005 р. Показують, що чисельність населення становить вже менше 48 млн. Осіб. За людністю Україна займає шосте місце в Європі та 24-е у світі. Зміни чисельності населення та його територіальний розподіл відображає демографічна ситуація.
Природний приріст населення - це різниця між кількістю людей, які народилися, і тими, що померли. Показники природного приросту постійно змінюються. Тривалий час Україна мала розширений тип відтворення населення (високі показники народжуваності, спочатку високі, а потім поступово нижчі показники смертності, високий природний приріст). В останній чверті XX ст. природний приріст різко скоротився, і країна отримала звужене відтворення населення (низький рівень народжуваності, значно вища смертність, від'ємний природний приріст).
Найбільшою чисельність населення в Україні була на початку 1993 р. (52,2 млн. осіб), але пізніше вона почала знижуватися, спочатку на 200 - 300 тис. осіб щорічно, а тепер - на 400 - 500 тис. осіб і більше. Процес скорочення чисельності населення називається депопуляцією. Україна, що мала до 1929 р. одні з найвищих показників народжуваності і природного приросту населення в Європі, тепер має найнижчі їх значення: за народжуваністю (7,8%с) - передостаннє (останнє - в Латвії - 7,5%с), за природним приростом (-7,0%о) - останнє місце. Це зумовлено багатьма чинниками, найважливішими з яких є зниження рівня і якості життя людей у період економічної кризи, ускладнення геоеко-логічної ситуації після аварії на Чорнобильській АЕС в усіх регіонах країни, старіння населення, збільшення показників розлучень і зменшення показників укладання шлюбів. В останні роки одним із найголовніших чинників є масовий відтік молоді за межі країни, передусім міграція жінок.
Народжуваність продовжує знижуватись, вона вже опустилась нижче від рівня, достатнього для заміщення поколінь. Смертність збільшилась серед усіх вікових груп; основні причини цього - серцево-судинні хвороби, новоутворення, нещасні випадки і травми, самогубства. Досить високий рівень дитячої смертності - 12,5 дітей на 1000 народжених, що у 1,5 - 2,5 раза вище, ніж у європейських країнах. Процеси депопуляції населення спочатку охопили сільську місцевість, а тепер уже й міста. В Україні є сотні сіл, в яких упродовж року не народжується жодної дитини. Природний приріст сільського населення став від'ємним ще у 1985р., а тепер він становить -9,3%о (2000р.). У містах цей показник -5,9%о, загалом на кожну тисячу осіб в Україні народжується на 7 чоловік менше, ніж помирає. Показники природного руху населення мають значні відмінності у регіонах України. Найбільші природні втрати населення спостерігаються у північних і східних областях (природний приріст у Чернігівській області -----12,1%о, в Луганській-----11,7%о, Донецькій-----10,9%о та ін.), дещо менші - у центральних, найменші - у західних (Закарпатській - -0,4%о, Львівській-----3,3%с). Зменшення показників природного руху населення відображається і на його статево-віковій структурі, її графічно ілюструє статево-вікова піраміда. Вона має неправильну форму - звужена у нижній частині і розширена у верхній, що вказує на звужений тип відтворення населення. І в селах, і в містах відбувається процес старіння людей, тобто у віковій структурі населення збільшується частка людей пенсійного віку (зараз - понад 23,4%) і зменшується частка дітей (близько 19%). Старіння населення характерне для всіх європейських держав, але висока частка старих людей там досягається високою тривалістю життя, а в Україні - за рахунок зменшення кількості дітей. Середня тривалість життя людей в Україні становить 68 років, зокрема, жінок - 73 роки, а чоловіків - 63 роки. Це набагато нижчий показник, ніж у розвинених країнах світу (вЯпонії- 83 роки, США і Німеччині - 75 років). Погіршення усіх демографічних показників, особливо значне природне скорочення населення, свідчить про демографічну катастрофу в Україні.
2. Трудові ресурси України
Населення виконує дві важливі функції: з одного боку боку, воно є виробником матеріальних благ і послуг, творцем суспільного національного продукту, з іншого - споживачем матеріальних і духовних благ. Найбільш активною його частиною є трудові ресурси. Це - населення працездатного віку (чоловіки віком 16 - 59 років, жінки - 16 - 54 роки включно), крім інвалідів І і II груп, а також люди пенсійного віку і підлітки, які працюють. В Україні трудові ресурси становлять майже 30 млн. осіб, в їх структурі переважають працездатні люди - 57% (2004 р.). Все ширше в науковій літературі та на практиці застосовується термін "економічно активне населення". Ним позначають працездатне населення, яке упродовж певного періоду забезпечує пропозицію робочої сили для виробництва товарів і послуг. До складу цього населення входять люди, зайняті господарською діяльністю, що приносить прибуток (у т. ч. пенсіонери) та безробітні люди, які хочуть працювати.
Економічно неактивне населення - це люди, які знаходяться на утриманні держави або окремих осіб. Сюди належать особи, які зайняті у домашньому господарстві чи навчаються, безробітні, що не шукають роботи і не бажають працевлаштуватись, а також

 
 

Цікаве

Загрузка...