WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРозміщення продуктивних сил (РПС) → Основні критерії розміщення продуктивних сил. Вугільна промисловість України, її значення. Особливості розміщення, її значення. Сучасний стан та персп - Реферат

Основні критерії розміщення продуктивних сил. Вугільна промисловість України, її значення. Особливості розміщення, її значення. Сучасний стан та персп - Реферат


КОНТРОЛЬНА РОБОТА
на тему:
Основні критерії розміщення продуктивних сил. Вугільна промисловість України, її значення. Особливості розміщення, її значення. Сучасний стан та перспективи розвитку. Тваринництво України і його значення. Галузева структура. Зональний характери розміщення, вплив на формування спеціальних АПК.
ПЛАН
1. Основні критерії розміщення продуктивних сил.
2. Вугільна промисловість України, її значення. Особливості розміщення, її значення. Сучасний стан та перспективи розвитку.
3. Тваринництво України і його значення. Галузева структура. Зональний характери розміщення, вплив на формування спеціальних АПК.
1. Основні критерії розміщення продуктивних сил.
Під критеріями розміщення продуктивних сил слід розуміти основні закономірності та принципи розміщення продуктивних сил, які сформувалися і продовжують формуватися під впливом різноманітних економічних законів.
Сучасна територіальна організація продуктивних сил України сформувалася під впливом економічних законів планової економіки. Перехід до ринку зумовлює відповідні зміни в теорії розміщення продуктивних сил і передусім утверджує пріоритетність загальних для всіх суспільпо-економічпих формацій економічних законів.
Економічні закони - це об'єктивні закони розвитку суспільства, що відображують відносини в процесі виробництва, розподілу і споживання матеріальних благ та найістотніші стійкі зв'язки між явищами економічного життя суспільства. Розміщення продуктивних сил визначається дією загальних економічних законів, хоча у спеціальній економічній та еконо-міко-гсографічній літературі з цього приводу йдеться не про закони, а про закономірності, які фактично є просторовим виявом окремих економічних законів.
Закономірності розміщення продуктивних сил - це категорії того самого порядку, що й економічні закони розвитку суспільства, їх модифікація зумовлена своєрідністю розміщення виробництва на території країн, його значною територіальною диференціацією в розрізі економічних районів. Це пояснюється складними взаємозв'язками розміщення продуктивних сил з географічним середовищем і залежністю розміщення окремих виробництв від локальних природних умов та ресурсів; значними регіональними відмінностями заселення територій і рівнів розвитку продуктивних сил у районах; різним поєднанням галузей і виробництв промисловості та сільського господарства в районах і країнах; значними техніко-економічними відмінностями розміщення різних галузей і виробництв.
Закономірності розміщення продуктивних сил - це об'єктивні категорії, які пізнаються і свідомо використовуються в практичній діяльності. У своїй господарській політиці суспільство на основі пізнання закономірностей формулює і втілює в життя певні принципи. Закономірності розміщення продуктивних сил є власне законами територіальної організації господарства.
Закономірність ефективного чи раціонального розміщення виробництва, за якою відношення між економікою та територією такі, що найбільш можливий ефект забезпечується найменшими можливими витратами на розміщення об'єкта. Тобто, вказана закономірність випливає із закону економії праці, який регулює витрати на подолання просторової незбалансованості між районами видобутку, виробництва і споживання продукції:
, (1.1)
де і - відповідно, результати виробництва і праці;
і - відповідно, витрати виробництва і затрати праці.
В сучасних умовах надто багато затрачається праці на транспортування сировини, палива, готової продукції внаслідок територіальної віддаленості між окремими елементами виробництва. Через те закономірність раціонального розміщення продуктивних сил повинна реалізовуватися через наближення виробництва до джерел сировини, палива, людських ресурсів та споживачів. Цю закономірність ще називають економічністю або ефективністю розміщення продуктивних сил.
Закономірність пропорційного розміщення продуктивних сил на певній території випливає з економічного закону оптимальної концентрації промислових підприємств та його соціального значення, яке сприятиме вирівнюванню в розрізі областей виробництва національного і реального доходу у громадян. Дана закономірність втілюється в життя дією принципів вирівнювання економічного розвитку різних районів. Її ще називають закономірністю територіального поділу праці. Застосовуючи методи аналізу територіальної організації господарства економічних районів, визначають: економічну оцінку природних ресурсів, рівень забезпечення власними трудовими ресурсами; територіальний поділ населення як споживача матеріальних благ; співвідношення між спеціалізованими і допоміжними галузями; забезпечення господарства енергоресурсами, рівень транспортного обслуговування.
Закономірність комплексності РПС випливає з економічного закону суспільного поділу праці, який у просторовому аспекті модифікується в закон територіального поділу праці і виявляється у формуванні економічних районів і спеціалізації господарства. Основними рисами комплексного розвитку економічних районів є: раціональне використання районних ресурсів, узгодженість районного господарства з раціональною галузевою і територіальною структурами, обумовленість матеріально-технічних, кооперативних, послідовних зв'язків.
Закономірність економічної цілісності регіону, що полягає у його географічному положенні, матеріальній та соціальній сферах, збереженні централізованого і регіонального елементів.
Закономірність регіональної інтерпретації господарства полягає у збиранні елементів національної економіки, внаслідок чого утворюється інтегрована система або регіональний економічний простір.
Закономірність територіальної концентрації продуктивних сил в регіонах полягає у зосередженні виробництва і трудових ресурсів у найвигідніших місцях регіону, що забезпечує більш високий рівень життя його населення.
Найважливішими принципами розміщення продуктивних сил є:
· принцип оптимальності розміщення виробництва - отримання оптимальних результатів при мінімальних витратах;
· принцип раціонального розміщення виробництва - наближення до матеріальних, трудових ресурсів;
· принцип пропорційності і збалансованості між виробничими потужностями, обсягом виробництва та наявністю сировинних енергетичних, водних, земельних, трудових, фінансових ресурсів;
· принцип комплексного розміщення виробництва, що полягає у комплексному використанні природних ресурсів;
· принцип розміщення підприємств згідно з раціональними формами суспільної організації виробництва;
· принцип збереження екологічної рівноваги - найголовнішого екологічного імперативу;
· принцип обмеженого централізму - органічного поєднання стратегічних інтересів країни з інтересами регіонів;
· принцип урахування міжнародного територіального поділу праці - країна повинна розвивати те виробництво, для якого вона має найкращі умови і продукція якого користуєтьсянайбільшим попитом на світовому ринку.
Розглянуті закономірності і принципи реалізуються на основі певних умов або факторів розміщення, які можна згрупувати за такими напрямами: природно-географічні, демографічні, техніко-економічні, соціально-економічні та еколого-економічні. При розміщенні продуктивних сил завжди необхідно економічно обгрунтувати і

 
 

Цікаве

Загрузка...