WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРозміщення продуктивних сил (РПС) → Місце енергетики в економічній системі країни - Реферат

Місце енергетики в економічній системі країни - Реферат

нетрадиційні джерела тепла.
Значна увага приділена в Стратегії нетрадиційним, відновлювальним та позабалансовим джерелам енергії. Планується, що потужність вітрових електростанцій у 2010 році становитиме близько 0,6 млн.кВт та в 2030-му - 5-7 млн. кВт з виробництвом електроенергії на них відповідно 1,2 та 12 млрд.кВт.г. Видобуток шахтного метану передбачається у 2010 році в обсягах 0,25 та в 2030-му - 4 млрд.куб.м.
У період до 2010 року планується спорудження показових геотермальних об'єктів у різних регіонах України загальною потужністю до 30 МВт - електричних та 100 МВт - теплових. У межах до 2030 року ці потужності можуть досягти відповідно 1 млн.кВт(е) та 5,5 млн.кВт(т).
У період до 2010 року планується використання сонячних колекторів і водонагрівачів загальною потужністю близько 1500 МВт та до 2030-го - близько 7500 МВт.
Для використання біомаси планується в період до 2010 року налагодити відповідне виробництво технологічного обладнання і устаткування для спорудження місцевих ТЕЦ, потужність яких на рівні 2030 року може досягти 250-300 МВт.
Для використання низькопотенційного тепла передбачається широке використання теплових насосів (ТН). У період до 2010 року очікується створення парку ТН потужністю до 1 млн.кВт., а до 2030 року їх загальна потужність може досягти 11-12 млн.кВт.
В умовах нашої країни непрямим потужним джерелом енергопостачання є енергозбереження. Навіть за існуючих складних умов у період 1996-2000 років у країні було зекономлено більш ніж 16 млн.т.у.п. енергоресурсів. Згідно з уточненими оцінками середні обсяги їх реальної економії на рівні 2010 року можуть скласти близько 40 та на рівні 2030-го - близько 63 млн.т.у.п. Зазначені обсяги енергозбереження перевищують кількість всього палива, що видобувається нині в країні, тобто енергозбереження здатне фактично подвоїти паливні можливості України.
У межах Стратегії розроблені основні положення екологізації ПЕК на перспективу, що розглядається. Визначені загальні проблеми екологізації ПЕК, а саме: запобігання забрудненню повітряного середовища, теплового і хімічного забруднення поверхневих і підземних вод, спотворень природних ландшафтів та забруднень земної поверхні, забезпечення радіаційної безпеки ядерно-енергетичних об'єктів тощо.
У Стратегії приділена увага регіональним проблемам розвитку енергетики. Визначені загальні проблеми енергозабезпечення регіонів (залежність від монопольного постачання енергоресурсів, існування адміністративних обмежень енергоспоживання, недостатня розвиненість самоенергозабезпечення, міжрегіональних енергетичних зв'язків). Визначено невідкладні завдання розвитку енергетики певних регіонів (з урахуванням енергодефіциту Криму та Закарпаття, екологічного становища в Донбасі), що потребують постійної уваги з боку державних органів влади всіх рівнів.
Стратегією передбачається суттєве підвищення ролі регіональних (місцевих) органів влади в питаннях енергозабезпечення підпорядкованих територій за умови збереження єдності загальнодержавних енергетичних систем, прискорений розвиток децентралізованої енергетики шляхом розвитку когенерації, використання місцевих паливних ресурсів, вторинних, нетрадиційних та відновлювальних джерел енергії.
Чільне місце в Стратегії відведено розвитку енергомашинобудівного комплексу та суміжних галузей з метою забезпечення необхідних рівнів розвитку енергетики. Досліджено можливості українських машинобудівних заводів щодо постачання енергетичного устаткування на підприємства електроенергетичної галузі, вугільної промисловості, нафтогазового комплексу. Встановлено наявні можливості задоволення потреб підприємств галузей ПЕК у сучасному устаткуванні вітчизняного виробництва. Винятком є котельне обладнання, виробництво якого в Україні відсутнє.
Ключові проблеми стратегічного розвитку енергетики України обумовлені невизначеністю джерел та механізмів фінансування.
Стратегія визначає, що на даному етапі розвитку української економіки найбільш ефективним джерелом фінансування енергетичних та енергозберігаючих проектів є державний фонд розвитку галузей ПЕК та загальнодержавний позабюджетний фонд енергозбереження. Визначено механізми їх наповнення, зокрема, шляхом цільових надбавок до тарифів та роздрібних цін на енергоресурси.
Енергетика України на період до 2030 року буде орієнтуватися на світовий ринок енергоресурсів, особливо на Європейський та Євразійський ринки. Велику роль у цих відносинах відіграватиме Росія та Західна Європа.
Динамічні та глибокі зміни в економіці й енергетиці країни потребують постійного вдосконалення наявної тепер законодавчої бази та її розвиток відповідно до нових економічних і соціально-політичних умов. Головними нормативно-правовими проблемами загального характеру, що стосуються не лише енергетики, а й економіки країни в цілому, є поліпшення інвестиційного клімату, створення систем страхування інвестиційних ризиків, гармонізація законодавчої бази та системи стандартів з відповідним законодавством промислово розвинених країн, зниження податкового тиску тощо.
На сьогодні вкрай незадовільним є наукове забезпечення ПЕК. Національні, державні і галузеві енергетичні програми потребують вдосконалення наукового супроводу. Для відродження та розвитку технологічного і виробничого потенціалу енергетики необхідно забезпечити відповідний рівень функціонування і розвитку енергетичної науки і, в першу чергу, її раціонального фінансування.
Останнім часом особливо гострою постала проблема забезпечення енергетики країни необхідними кадрами. Професія енергетика втратила привабливість та престиж. Енергетичні кадри старіють, постає проблема наступництва та зміни поколінь.
Енергетична стратегія створює можливість: органам державної влади -здійснювати оцінку і приймати відповідні обґрунтовані рішення; господарчим структурам - формувати свій розвиток з урахуванням енергетичної політики держави; громадськості - формувати розуміння роліта завдань енергетики, брати участь у їх обговоренні, гармонізації системи "енергетика-економіка-природа-суспільство-людина".
Впровадження прогресивних технологій у галузях ПЕК та в енергетичному господарстві країни забезпечить значне зростання їх енергетичної ефективності та економічних показників. Економія паливно-енергетичних ресурсів після реалізації відповідних перетворень в галузі енергетики складатиме щонайменше 15-20 млн.т.у.п. щороку, що забезпечуватиме щорічний економічний ефект тільки за рахунок цього чинника в обсязі 5,2-7 млрд.грн.
Результатом розробки Енергетичної стратегії повинні стати широке впровадження прогресивних технологій у галузях ПЕК та підвищення його ефективності до світового рівня, модернізація енергетичного господарства України, створення сприятливого інвестиційного клімату та прогресивних нормативно-правових відносин в енергетичних галузях, покращання енергозабезпечення економіки та соціальної сфери, стану навколишнього середовища, збільшення кількості робочих місць у паливно-енергетичному комплексі та в суміжних галузях економіки.
Енергетична стратегія України успадковує, розвиває та поглиблює у часовому вимірі основні положення Національної енергетичної програми України до 2010 року, Комплексної державної програми енергозбереження України, програм розвитку галузей паливно-енергетичного комплексу, інших нормативно-правових документів у питаннях ПЕК на підставі результатів довгострокового прогнозування основних показників розвитку економіки та енергетики.

 
 

Цікаве

Загрузка...