WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРозміщення продуктивних сил (РПС) → Динаміка, проблеми та перспективи розвитку продуктивних сил України - Реферат

Динаміка, проблеми та перспективи розвитку продуктивних сил України - Реферат


РЕФЕРАТ
на тему:
"Динаміка, проблеми та перспективи розвитку продуктивних сил України"
Удосконалення господарського механізму України в період формування ринкової економіки здійснюється на основі проведення економічних досліджень, у тому числі в галузі розміщення продуктивних сил. Всебічний аналіз процесів, що відбуваються в економічній і соціальній сферах життя суспільства, глибокі наукові узагальнення сприяють розробці обгрунтованих рекомендацій, спрямованих на поліпшення територіальної організації виробництва, зокрема, вдосконалення спеціалізації і комплексного розміщення галузей, раціоналізації виробничо - територіальних зв'язків на основі розвинутого обміну. Пізнання законів розміщення продуктивних сил і комплексоутворення дозволяє розкрити додаткові джерела підвищення продуктивності праці, що має неабияке значення для прогнозування розвитку економіки України та її економічних регіонів.
На сучаснму етапі суспільного розвитку, якому притаманне прискорення темпів науково-технічного прогресу, з одного боку, та загострення ресурсно-екологічної кризи - з іншого, суттєво посилююється світові інтеграціного співробітництва. Входження України в світовий економічний простір - це новий етап у розвитку її продуктивних сил, який передбачає структурну модернізацію економіки, формування нових територіально-виробничих комплексів, вдосконалення системи господарських зв'язків, зрушення в експортно- імпортній спеціалізації певних територій. Усе це вимагає досягнення кардинальних змін у структурних і відтворювальних характеристиках продуктивнизх сил, орієнтації на ефективний пошук нових можливостей щодо ресурсозбереження в усіх сферах виробничої і невиробничої діяльності.
Трансформаційні процеси в Україні супроводжуються активізацією впливу територіальних відмінностей природного і виробничого потенціалів на результати соціально-економічних перетворень, причому цей процес набирає загальнонаціональної ваги. Ефективно використовуючи природно-ресурсний, трудовий та виробничий потенціал регіонів України, можна досягти значних успіхів в економічному зростаннів інтересах зміцнення могутності держави та добробуту її населення.
Піднесення економічного розвитку регіонів України, продуктивне функціонування усіх структурних складових їхніх господарських комплексів і зростання на цьому підгрунті життєвого рівня населення - основні орієнтири, на які спрямовуються усі зусилля щодо вдосконалення розміщення продуктивних сил при здійсненні державної регіональної економічної політики. Пріоритетність саме цих завдань зумовлена особливостями сучасного етапу розвитку продуктивних сил України та її регіонів, складністю й суперечливістю соціально-економічних процесів перехідної економіки.
Україна є однією знайбільших держав Європи. За розмірами території - її площа становить 603,7 тис км2. Чисельність населення України близько 46,9 млн осіб. Столиця - Київ.
Україна безпосередньо межує з сімома країнами світу. Протяжність кордону з Польщею на північному заході й зоході, становить 543 км. На заході пролягає державний кордон з Словаччиною (98,5 км), Угорщиною (135,1 км), на південному заході - з Румунією (625,4 км) та Молдовою (1191 км). Східний і північно-східний кордон відділяє Україну від Росії, його протяжність 2063. На півночі - державний кордон з Білорусією(975 км). Загальна протяжність суходільних кордонів України - 6606 км. Чорноморський кордон має довжину 1550, Азовський - 400 км. Усього морські кордони України становлять 1959 км. Загальна протяжністьусіх кордонів держави на морі й на суші - 7590 км. Україна має широкий - понад 2590 км - вихід до країн Центральної та Західної Європи.
Україна має унікальне географічне положення на межі різних природних зон і взаємодії північних і південних, західних і східних народів і культур.
Адміністративно-територіальний поділ країни складається з 24 областей і Автономної республіки Крим. Міста Київ та Севастополь мають статус міст республіканського підпорядкування.
За площею наша держава є найбільшою державою в Європі, за чисельністю населення вона посідає п'яте місце серед інших країн Європи.
Україна - індустріально-аграрна країна із значними економічними ресурсами. Її частка у світовому виробництві промислової і сільськогосподарської продукції перевищує 1%. Водночас кількість її населення становить менше 1% від населення планети.
Україна посідає перше місце в світі за збором цукрових буряків і соняшнику. Крім того, за абсолютними розмірами видобутку сировини і виробництва деяких видів продукції Україна входить до десятки найбільших виробників. Це стосується видобутку залізної і марганцевої руди, вугілля, збору картоплі й зерна, виробництва електроенергії, цементу, м'яса, олії та деякої іншої продукції. Отже є всі передумови для того, щоб Україна зайняла належне місце у світовому економічному співтоваристві.
Розміщення продуктивних сил- галузь економічної науки, що вивчає специфічні просторові аспекти прояву дії економічних законів. Територіальну модифікацію економічних законів можна розглядати як закономірності прозміщення продуктивних сил.
Продуктивні сили в економічній науці повинні вивчатись у тісному зв'язку з виробничими відносинами. Розміщення продуктивнних сил є складною категорією, зміст якої полягає в розподілі за територією трудових ресурсів і засобів виробництва, всіх основних компонентів суспільно-географічного комплексу та зв'язків між ними.
Розміщення продуктивних сил може розглядатись як форма організації діяльності людей і виробництва; як процес здійснених зрушень в розміщенні об'єктів виробничої та невиробничої сфер на певній території, або ж як один із напрямків економічної політики держави.
З розміщенням продуктивних сил дуже тісно пов'язана територіальна організація продуктивних сил - "науково обгрунтоване розміщення взаємопов'язаних виробництв, підприємств, сфери обслуговування населення та інфраструктури, яке дає значний і соціальний ефект, внаслідок комплексування життєдіяльності людей і повного використання території". Якщо категорія "розміщення продуктивних сил" акцентує увагу на процесах локалізації населених пунктів і різноманітних підприємств, то категорія "територіальна організація продуктивних сил" - на територіальні їх поєднання і управління цими елементами територіальної структури.
Територіальна структура - це динамічне розміщення продуктивних сил в економічних регіонах, функціонують в єдиній системі національної економіки.
Передумови розміщення продуктивних сил - це умови, без яких розміщення й розвиток виробництва неможливі. Наприклад, розвиток гірничодобувної промисловості можливий лише за наявності у регіоні корисних копалин; бавовнярство потребує достатньої річної суми додатніх температур; верстатобудування може здійснюватися у регіонах з розвинутою промисловістю (споживач продукції) та за наявності значного контингенту висококваліфікованої робочої сили; виробництво товарів широкого вжитку - за умов місткоговнутрішньогоь ринку,зумовленого порівняно високою щільністю населення та певною його купівельною спроможністю тощо.
До передумов відносять спосіб виробництва, технологічні осбливості виробничого процесу, зумовлені науково-технічним прогресом, рівнем територіального поділу суспільної праці. Їх можна

 
 

Цікаве

Загрузка...