WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРозміщення продуктивних сил (РПС) → Агропромисловий комплекс України - Курсова робота

Агропромисловий комплекс України - Курсова робота

зоні. Порушився режим підземних і грунтових вод, активізувалися ерозійні процеси, з'явилися ареали вторинного заболочу- вання і перезволоження грунтів. Надмірне захоплення мінеральними добривами (особливо - їх кислими форма- ми) супроводжувалося закисленням грунтів.
Механізація сільськогосподарського виробництва залишалася на низькому рівні, а продуктивність праці в галузі зростала дуже повільними темпами. Розв'язання соціальних проблем села не було комплексним. Відсталість у розвитку і навіть деградація багатьох елементів продуктивних сил сільського господарства проявлялися дедалі помітніше.
Усе це, разом з іншими об'єктивними і суб'єктивними причинами, зумовило різке скорочення обсягів сільського- сподарської (і насамперед - рослинницької продукції) в 1981 - 1985 рр.
Прийнятими економічними і адміністративними заходами в наступні роки (1986 - 1990) вдалося трохи припинити падіння виробництва в більшостігалузей сільського господарства, а по окремих видах продукції - навіть забезпечити його приріст. Протиалкогольна кампанія, в сукупності з несприятливими кліматичними умовами 1985 - 1987 рр., призвела до скорочення площ плодових культур і винограду (і насамперед у плодоносному віці), до падіння обсягів виробництва продукції. Одночасно йшов процес руйнування налагодженої сітки спеціалізованих господарств і розсадників, звужувалися роботи по насінництву, селекції та розсадництву. Не дістала обіцяного розвитку галузь по виробленню соків та інших продуктів харчування з плодів, ягід і винограду, що, в свою чергу, спричинило зростання втрат вирощеного врожаю.
Економічні заходи (збільшення закупочних цін на сіль- ськогосподарську продукцію, списання заборгованостей, пільгове кредитування, зменшення цінових "ножиць" тощо) мали, в основному, тільки оперативний характер і вичерпали свої позитивні моменти вже до 1990 р. Більше того: частина обіцянок,виданих тоді на адресу селянства колишніми союзними органами, так і залишилася невиконаною.
Водночас надмірна експлуатація природних ресурсів дедалі більше загострювала екологічні проблеми землеробства, до яких додалися ще й наслідки Чорнобильської катастрофи. На значних площах довелося змінити напрям використання, ввести нові сівозміни, частину угідь повніс- тю виключено з сільськогосподарського обороту. Дедалі гострішою стає проблема виробництва чистих продуктів харчування - як для тих, хто проживає на забруднених те- риторіях, так і для дітей, рекреантів, інших особливих категорій споживачів.
4. Сучасний стан та характер розміщення галузі.
Для описання сучасного стану та характеру розміщен- ня агропромислового комплексу перш за все необхідно вказати, які галузі АПК являються провідними (тобто, на які припадає найбільша питома вага всієї випущеної продукції АПК).
Такими галузями є сільське господарство та галузі первинної обробки сільськогосподарської продукції (або харчової промисловості). Розглянемо відповідно кожну з цих галузей.
Сільське господарство є найважливішою ланкою агро-промислового комплексу, оскільки вартість сільськогоспо- дарських виробничих основних фондів у суспільному аграрному господарстві на кінець 1995 р. у порівняльних цінах 1983р. становила 1691,0 млрд крб. В аграрному секторі зайнято майже 75% середньорічних працівників та виробляється понад 53% вартості продукції (4, с.180).
У структурі сільського господарства домінують такі галузі: рослинництво і тваринництво.
Рослинництво є базовою галуззю сільськогосподарсь- кого виробництва україни, однією з провідних ланок усього АПК республіки. Частка рослинницьких галузей у вартості всієї продукції сільського господарства становить 51,7%.
Основа розвитку рослинництва - це земля, яка використовується як окремі угіддя для певних виробничих ці- лей. Певна кількість землі відведена під присадибні та са- дово-городні ділянки колгоспників, робітників та службовців. Для сільськогосподарського виробництва найбільш цінні орні землі, які складають понад 80% усіх сільськогос-подарських угідь України.
Найбільш сприятливими для розвитку рослинництва є степова і лісостепова зони.
Посівні площі на території Ураїни в 1995 р. становили 30,9 млн. га, в тому числі під зерновими культурами - 14,1, технічними - 3,7, картоплею і овоче-баштанними - 2,1 і кормовими культурами - 10,9 млн. га. Площа чистих парів становила 1,5 млн. га (12, с.236).
Таблиця 2.
Посівні площі сільськогосподарських культур
(у господарствах всіх категорій; тис. га) (12, с.236).
1985 1990 1991 1992 1993 1994 1995
Вся посівна площа 32656 32406 32021 31542 31264 31008 30963
Зернові культури
Озимі зернові
пшениця
жито
ячмінь
Ярі зернові
у тому числі:
пшениця
ячмінь
овес
кукурудза
просо
гречка
рис
зернобобові
з них:
горох
вика та викові суміші на зерно 16077
7554
6651
652
251
8523
15
2897
634
2581
302
344
34
1626
1446
84 14583
8614
7568
518
528
5969
8
2201
492
1234
205
350
28
1424
1287
79 14671
8137
7013
491
633
6534
10
2557
496
1462
188
399
23
1376
1251
72 13903
7432
6315
499
618
6471
14
2833
495
1160
207
449
24
1271
1154
68 14305
7036
5749
511
776
7269
22
3467
516
1343
200
448
24
1239
1140
57 13526
5205
4507
490
208
8321
55
4985
625
668
212
524
22
1201
1102
57 14152
6310
5324
609
377
7842
185
4130
570
1174
167
459
22
1103
996
65
Технічні культури
у тому числі:
цукрові буряки (фабричні)
соняшник
льон-довгунець
коноплі 3669
1641
1480
211
22 3751
1607
1636
172
11 3611
1558
1601
159
9 3563
1498
1641
156
8 3507
1530
1637
136
5 3505
1485
1784
85
3 3748
1475
2020
98
3
Картопля та овоче-баштанні культури
у тому числі:
картопля
овочі(без насінників) 2208
1528
499 2073
1429
456 2184
1533
477 2369
1702
500 2165
1552
474 2096
1532
457 2165
1532
503
Кормові культури
у тому числі:
кормові коренеплоди та кормові баштанні
кукурудза на силос і зелений корм
однорічні трави (включаючи посіви озимих на зелений корм
багаторічні трави (площа посіву минулих та трави посіву поточного

 
 

Цікаве

Загрузка...