WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРозміщення продуктивних сил (РПС) → РПС Одеської області - Курсова робота

РПС Одеської області - Курсова робота


Курсова робота
на тему:
"РПС Одеської області"
Зміст роботи
Вступ
1. Населення і зайнятість.
2. Промислові потенціали і матеріало-енергетичні ресурси.
3. Природньо-ресурсні потенціали.
4. Економічні зв'язки Одеської області.
5. Розміщення і показники економіки сільського господарства.
6. Проблеми та перспективи РПС Одеської області.
Висновок
Вступ
Сім років Україна виступає на світовій арені, як незалежна європейська країна. Молода держава отримала у спадок громіздку і неефективну постачальну структуру основних виробничих фондів, вичерпання і збідненість доступних родовищ корисних копалин, деградацію трудового і творчого потенціалу кадрів та депресійну корозію в суспільстві.
Народне господарство переживає затяжну економічну кризу, що викликана не тільки труднощами постколоніального розвитку і втратою переходу від командно-адміністративної економіки до ринкової, а й наслідком некомпетентності керівництва та відсутністю цілісної програми стабілізації виробництва яка б відзначалася комплексністю заходів на мікро і макроекономічних рівнях.
Щоб стати рівноправним і рівно спроможним учасником загальноєвропейського процесу інтеграції та раціоналізації України необхідно:
" докорінно перетворити або створити нову економічну систему перейшовши перехідний стабілізаційний період, подолавши спочатку кризу економіки;
" відкритись зовнішньому світові, усунувши бар'єри, що, гальмують торгівельних, науково-технічних і культурних зв'язків з іншими країнами;
" налагодити і зробити активними взаємовигідні економічні зв'язки, насамперед з країнами-партнерами.
Інакше кажучи в Україні має бути створена економічна структура, сумісна з західноєвропейською, здатна функціонувати в одній системі координат.
Розміщення продуктивних сил (РПС) - галузь економічної науки, що вивчає специфічні, просторові аспекти вияву економічних законів. Об'єктом вивчення є продуктивні сили.
Продуктивні сили - це система суб'єктивних (людина) і речових (засобів виробництва) елементів, що виражають активне ставлення людей до природи. У процесі праці освоюються природні ресурси, відтворюються умови існування людей, відбувається соціальний розвиток. Наука про розміщення продуктивних сил вивчає територіальну організацію виробництва, яка обіймає не просто розташування виробництва, але й елемент управління.
Розглядаючи РПС України, то, з одного боку, Україна - одна з найбільших держав світу за економічним потенціалом. Вона займає в Європі друге (після Росії) місце за територією й шосте за чисельністю населення. За обсягом промислового й сільськогосподарського виробництва всередині 80-х років її можна було порівнювати з Францією, Великобританією, Італією. За такими видами сировини й виробництва, як залізна й марганцева руди, чорні метали, вугілля, електроенергія, металургійне та енергетичне устаткування, цукор, соняшникова олія тощо Україна посідала одне з перших місць у Європі. У нас є висококваліфіковані наукові й виробничі кадри. З іншого боку, продукування національного продукту на душу населення істотно відстає від багатьох розвинутих країн, падає природній приріст населення. Причини такого стану мають соціально-економічний характер, що, загалом беручи, виходить за межі курсу РПС.
1. Населення і зайнятість.
В Одеській області українців 1433 тис. чол. (54,6 % усього населення), росіян - 719 тис. (27,4 %), майже 430 тис. представників інших національностей (18 %): болгар - 166 тис. (6,3 %), молдаван - 144 тис. (5,5 %), євреїв - 69 тис. (2,6 %), гагаузів - 27 тис. (1,0 %), білорусів - 21 тис. (0,8 %).
Демографічна ситуація в області характеризується тенденцією до скорочення загальної чисельності населення, що обумовлена зменшенням рівня народжуваності, від'ємним природним приростом та значним міграційним відтоком за межі області. Розглянемо таблицю природного руху населення:
Таблиця 1. Природний рух населення Одеської області
(у розрахунку на 1000 жит.)
Роки Народжуваність Смертність Природній приріст
1970 14,2 10,4 +3,8
1985 13,7 14,4 -0,7
1991 12,4 14,5 -2,1
Продовження таблиці 1.
1993 11,2 16,6 -5,4
1995 - - -12,7
З таблиці ми бачимо, що починаючи з 80-х років Одеська область має від'ємний природній приріст населення і на 1995 рік склав - 12,7%, в тому числі міського - 0,5%, сільського - 12,2%, а в 1998 році звичайно цей коефіцієнт ще збільшився.
За показниками відтворення населення область займає 11-те місце в Україні з народжуваності, 2-ге - зі смертності і 20-те - за природнім приростом. Показники природного руху населення відрізняються у міській та сільській місцевостях. Але як у містах, так і у сільській місцевості, коефіцієнт природного приросту негативний. Всі райони області мають від'ємний приріст населення. Лише у м. Одесі, Бєлгород-Дністровському приріст населення додатній.
На стан народжуваності і смертності в будь-якому суспільстві впливає комплекс соціальних, економічних, природних та інших умов. Один з основних факторів, що визначає природний рух населення - його вікова і статева структура.
Одеська область характеризується вкрай несприятливою віковою структурою населення. З 80-х років, в області спостерігається процес старіння населення. Середній вік чоловіків за останні 15 років зріс від 34 до 36,1 року, жінок - з 41 до 42 років. Щодо статевої структури, то у Одеській області 45% населення - чоловічої статі.
У формуванні населення області провідну роль, як уже зазначалося, відіграють міграції. Масштаби переміщення населення із сіл в міста - найбільші в країні. Основні ж напрямки виїзду населення за межі області - Київська, Вінницька, Хмельницька та Чернівецька області.
Міграційні процеси суттєво торкаються і динаміки основного джерела формування трудових ресурсів - населення в працездатному віці. Трудові ресурси області складають 913 тис. чол. (48,7%). Таблиця 2 вміщує дані щодо розподілу працюючих в основних галузях народного господарства.
Таблиця 2. Структура зайнятості працездатного населення
Назва галузі Кількість працюючих (тис. чол.) Частка від заг. Кількості (%)
Промисловість 310 23
Будівництво 55 3
Сільське господарство 265 19
Лісове господарство 3 0,3
Транспорт та зв'язок 233 18,3
Продовження таблиці 2.
Освіта, культура, наука 96 10,5
Охорона здоров'я, фізична культура, спорт та соціальне забезпечення
57
3,2
Житлово-комунальне господарство та побутове обслуговування
23
1,5
Інші 331 23,2
В перспективі, за даними ради по вивченню виробничих сил України, спостерігатиметься значне скорочення кількості працюючих в таких матеріальних галузях як сільське господарство, промисловість, будівництво. На виконання обласної Програми зайнятості населення у 1998 році вживалися заходи щодо поліпшення становища на ринку праці та захисту не конкурентноздатної категорії незайнятого населення. За рікпрацевлаштовані 15,1 тис. чоловік (130% до передбачених Програмою), виконували оплачувані громадські роботи 7,7 тис. чол. (139%), пройшли профнавчання 4,3 тис. чол. (119,9%), надано профконсультаційних послуг 58,6 тис. чол. (116%).
Проте на зареєстрованому ринку праці в 1998 році продовжувалась тенденція зростання обсягів безробіття. Кількість громадян, яким надано статус безробітного, порівняно з минулим роком зросла в 1,33 рази і становила на початок 1999 року 29,5 тисяч чоловік. Рівень зареєстрованого безробіття за 1998 рік збільшився на 1,01 процентних пункта і на 1 січня 1999 року становив 3,2% працездатного населення працездатного віку. З державного фонду сприяння зайнятості населення на допомогу по безробіттю

 
 

Цікаве

Загрузка...