WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРозміщення продуктивних сил (РПС) → Природно-ресурсний потенціал і розміщення продуктивних сил Донецького економічного району - Курсова робота

Природно-ресурсний потенціал і розміщення продуктивних сил Донецького економічного району - Курсова робота

радіонуклеїдами. Безповоротної шеоди грунтам району завдає відведення сільськогосподарських земель, особливо ріллі, під будівництво фабрик, заводів, електростанцій, відкритих гірничих розробок, доріг та міст, військових полігонів тощо. [11]
Таблиця 9
Види та теапи рекультивації землі
Види рекультивації
Технічна Біологічна
Етапи рекультивації
Формування відвалів Нанесення активного шару
Планування поверхні відвалів, Внесення органічних і
терас мінеральних добрив
Утилізація відходів і пород Висівання трав і озеленення
Забезпечення стійкого стану Відновлення потенціалу
відкосів і відвалів земель
Впорядкування земель до стану, Здійснення протиерозійних
придатного для користування заходів
Відновлення ландшафтів
[3]
Вода забруднюється як фізично так і хімічне. Фізичне забруднення - збільшення у воді вмісту нерозчинних домішок (піску, глини, мулу) внаслідок змивання їх дощовими водами з полів, а також потрапляння до неї суспензій із підприємств гірничорудної промисловості, пилу, що переноситься вітром тощо. Хімічне забруднення води відбувається через потрапляння до неї різних шкідливих домішок неорганічного (кислоти, луги, мінеральні солі) та органічного (нафта і нафтопродукти) походження; миючих засобів; пестицидів. Основними джерелами забруднення води є хімічні, нафтопереробні й целюлозно-паперові заводи, великі тваринницькі комплекси, комунально-побутові стоки, сільське господарство. Дуже шкідливі синтетичні миючі засоби. Вони надзвичайно стійкі, зберігаються протягом багатьох років. Більшість з них містять фосфор, що сприяє бурхливому розмноженню у воді синьо-зелених водоростей і "цвітінню" водойм. Це спричинює "замор" риби та загибель інших водних організмів.
Біологічне забруднення полягає у потраплянні до водойм із стічними водами різних хвороботворних бактерій, вірусів, спор грибів, яєць червів тощо. Основними джерелами такого забруднення є комунально-побутові стоки, а також стоки підприємств цукрових заводів, м'ясо- і деревообробних комбінатів, заводів по переробці шкірсировини.
Теплове забруднення води спричиняють підігріті води від ТЕС та інших енергетичних підприємств. Тепла вода змінює термічний і біологіжим водойм і шкідливо впливає на їх мешканців. Вода, нагріта до 26-300С, пригнічує життєдіяльність риб та інших представників фауни водойм, а якщо її температура піднімається до 360С, уся риба гине. [2]
Дуже високий рівень спрацьованості обладнання приводить до травматизму робітників, низької якості продукції, високої її матеріало- і енергомісткості. У районі на дзвичайно гостра проблема водопостачання промисловості та сільського господарства. Екологічною проблемою є дефіцит чистої води, запиленість та загазованістьгірничопромислової зони, загроза посух і пилових бурь на чорноземах, проблема стікання бактеріально забруднених вод шахт, забруднення стічними водами Азовського моря, нагромадження відвалів гірських порід. [4]
Таблиця 10
Класифікація методів очищення та енергозбереження забруднених
промислових стічних вод
Методи очищення
Механічне та механохімічне Хімічне та фізико-хімічне Біохімічний
відстоювання хімічна обробка анаеробний
спливання екстракція аеробний
фільтрування адсорбація
флотація електроліз
іонообіг
онозування
термічний
[3]
5. Проблема ресурсів, відтворення та збереження природних
ресурсів Донецького району.
Металургійна промисловість, що дає значний внесок в експортний потенціал країни і району, характеризується технологічною відсталістю. Також у вугільній промисловості погіршилися гірничо-геологічні умови. У виробництві сталі переважає мартенівський спосіб, частка електроплавки - 10%. Дуже мало виготовляєтьсяспеціальних сортів сталі. Подальший розвиток чорної та кольорової металургії стримується через брак енергоносіїв і води, особливо в Донбасі. Можливості для екстенсивного металургії вичерпно. Потрібно докорінно її модернізувати. Дефіцит енергоресурсів зумовив потребу запровадження енергозберігаючих технологій. Екологічні проблеми мають вирішуватися за рахунок часткової територіальної деконцентрації виробництва й технологічної перебудодови промисловості. У перспективі науково-технічний прогрес має бути підпорядкований головному принципу - все переробляється, виеористовується, нейтралізується і повертається у виробничий прцес. Велика увага повинна приділятися ресурсозбереженню і повторному використанню ресурсів. В основі цього процесу лкжать економічні прчини. Ось деякі найважливіші напрямки повторного аикористання ресурсів:
aнетрадиційний спосіб окиснення сірчистого антигідриду, що міститься у викидних газах підприємств кольорової металургії, димових викидах ТЕЦ, що знижує витрати на одержання 1 т сірчаної кислоти на 30 % та заощаджує паливо;
aвидобування рідких та кольорових металів з відходів гальванічних підприємств;
aвикористання паливної золи та сплавів у будіндустрії, сільському господарстві, хімічній та металургійній промисловості (одержання чистих металів та сплавів);
aодержання сталі, чавуну, алюмінієвихсплавів, міді з металобрухту при зниженні енерговитрат у 3-20 разів иа зниженні собівартості;
a переробка використаних поліетиленів, прицьому на 1 т поліетилену економиться 3 т бензину та 16,5 т нафти. Всі види відходів хімічної промисловості можна застосувати у інших галузях.
Великий економічний та екологічний ефект може бути одержаний від використання твердих побутових відходів (мукулатури, харчових відходів, скла, чорних та кольороаих металів, пластмаси, текстилю), які до 80 % можуть бути залучені у господарський оборот. Окрім розширення сировинної бази, це сприятиме охороні навколишнього середовища від негативного впливу промислових і побутових відходів. При виплавці чавуну і сталі утворюються сплави і шлаки, що містять кремній, магній, кальцій, ферум, марганець. З них випускають панелі. Методом кристалізації скла на основі доменних шлаків виготовляють шлакосплави, що використовуються як будівельний матеріал для обробних робіт. Пресовану деревину осики, берези й вільхи використовують для виробництва деталей машин, підшипників, прокладок. Раніше ці деталі виготовляли з металу. Тим часом деталі з пресованої деревини служать у декілька разів довше, вартісь їх виробництва у 3-10 разів нижча. Зі скляних волокон можна виготовити папір. Він не горить, не псується, аркуш у 2-3 рази тоншийза звичайний. Склобій при подрібненні може стати гарним в'яжучим засобом. Він застосовується як цементуючий

 
 

Цікаве

Загрузка...