WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРозміщення продуктивних сил (РПС) → Природно-ресурсний потенціал і розміщення продуктивних сил Донецького економічного району - Курсова робота

Природно-ресурсний потенціал і розміщення продуктивних сил Донецького економічного району - Курсова робота

центрами її виробництва є Луганськ і Горлівка. Азотні мінеральні вироби виготовляють в Сєверодонецьку, пластмаси в Стаханові. [14]
Галузева структура хімічної промисловості Донецького економічного району
Виробництво мінеральних добрив
Виробництво кислот, солей добрив
Гумо-азбестова промисловість
Промисловість синтетичних смол та пластичних мас
Інші галузі хімічної промисловості
[1]
Агропромисловий комплекс
АПК Донецького району характеризуєтьсяоднорідністю територіальної спеціалізації. Це пояснюється тим, що вся територія району розташована практично в одній природній зоні - степовій.
Головні галузі спеціалізації сільського господарства: вирощування зерна, соняшнику, м'ясомолочне скотарство, свинарство, птахівництво, вирощування конопель, цукрового буряка. Через існування тут міських агломерацій розвинулось господарство приміського типу: м'ясо-молочне скотарство, свинарство, виробництво овочів і плодів.
Харчова промисловість району представлена масложировою, олійною, молочною,борошномельною, соляною промисловостями.
Легка промисловість
В районі врівноважена структура зайнятості трудових ресурсів. Галузі важкої промисловості, які домінують, використовують чоловічі робочі руки, а легка промисловість дає змогу реалізувати жіночу працю. Підприємства зосереджені переважно в Донбасі. Текстильна і трикотажна промисловість переважає в Луганську та Донецьку, взуттєва у Луганську, Макіївці та Донецьку.
Транспортний комплекс
Транспортний комплекс є важливою галуззю спеціалізації району. За обсягом перевезень Донецький економічний район займає пеше місце в Україні. Автомобільний транпорт найважливіший, є водні шляхи сполучення. Важливу роль має трубопровідний транспорт, який забезпечує район нафтою, газом, що надходять переважно з-за кордону. На цій сировині працює хімічна промисловість Донбасу і Придніпров'я. [5]
Таблиця 6
Економічні зв'язки Донецького району з ін районами характеризуються
завозом до району та вивозом з нього продукції.
Нафта Чорні метали
Газ Увіз Вивіз Сталь
Устаткування Кольрові метали
Верстати Прокат (труби)
Руди кольорових металів Волокна пластмас
Будівельні матеріали
Турбіни
Металургійне устаткування
[7]
4.Проблеми антропогенного впливу господарськоїської діяльності
на навколишнє природне середовище Донецького району.
Діяльність людини є провідним сучасним фактором еволюції. Вона проявляється у знищенні природних екосистем унаслідок створення промислових центрів, агроценозів, забруднення довкілля промисловими відходами, виснаження грунтів. Це призводить до дестабілізації біосфери та її кризи з непередбаченими наслідками, безумовно катастрофічними для сучасних біот, включаючи і антропогнзовані промислові та сільськогосподарські ландшафти. [10]
Таблиця 7
Спрощена класифікація промислових забруднень
Промислові забруднення
Матеріальні Енергетичні
Викиди в Стічні води Тверді відходи теплові викиди
повітря шумові вібрації
гази, пара умовно чисті нетоксичні фізичні поля
туман брудні токсичні світло
дим ультрафіолетові ІУ
сажа іонізуюче проміння
змішані пучки частинок
[2]
Однією з найбільших галузей народного господарства, що негативно впливає на рівень забруднення довкілля, особливо атмосферного повітря, є паливно-енергетичний комплекс. Не менш небезпечним забруднювачем повітря є і металургійне виробництво, підприємства якого викидають в атмосферу різні хімічні сполуки. З розвитком металургії особливого значення набуває забрудненняатмосфери важкими та рідкісними металами. В атмосфері навколо підприємств алюмінієвої промисловості поширені небезпечні для всього живого сполуки фтору. Шкідливим джерелом забруднення атмосферного повітря є продукти переробки нафтохімічної промисловості, зокрема вуглеводневі сполуки (метан тощо). [16]
Таблиця 8
Викиди шкідливих речовин стаціонарних джерел в атмосферне повітря
Донецького району за 2000 рік.
З них
Місто Усього твердих газопо- сірчистого оксидів оксидів
дібних ангідриду вуглецю азоту
Донецьк 229,6 9,3 220,3 10,8 19,5 417
Луганськ 127,1 51,8 75,3 64,8 3,4 6,5
[8]
Понад 40 % оксиду вуглецю, 46 % вуглеводнів і близько 30 % оксидів азоту від загальної їх кількості потрапляють до атмосфери з вихлопними газами транспорту. Ця проблема останнім часом різко загострилася через збільшення кількості автомобільного транспорту, імпортованого з іноземних країн, як правило застарілого, без необхідного очисного обладнання. Також для Донецького економічного району характерна така проблема як смог - скупчення шкідливих газів у нижніх шарах атмосфери внаслідок посилення роботи численних котелень, які спалюють вугілля, мазут і соляр.Розрізняють чорний і білий смог. Білий смог виникає через велику загазованість територій міст автотранспортом та внаслідок шкідливих викидів у повітря виробництвами, які переважають в індустріальних містах.
Основними причинами зниження агрономічних властивостей грунту- це, насамперед, багаторазовий обробіток його різними знаряддями за допомогою потужних і важких колісних тракторів і комбайнів; водна та вітрова ерозії (цей процес різко зростає внаслідок низької культури землеробства, застарілих методів обробітку грунту тощо); споживацьке ставлення до землі, намагання якнайбільше від неї взяти і якнайменше їй повернути, шо призводить до виснаження гумусу; перехід на індустріальні та інтенсивні технології, тобто застосування високих доз мінеральних добрив і хімічних засобів захисту рослин, яке супроводжується забрудненням грунту баластними речовинами (хлоридами, сульфатами), накопиченням отрутохімікатів у грунтах і підгрунтових водах. Грунти забруднюються відпрацьованими газами тракторів, комбайнів, автомобілів, мастилами та пальним, які витікають під час роботи на полях, а також техногенними викидами промислових підпрємств - сульфатами, оксидами азоту, важкими металами,

 
 

Цікаве