WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРозміщення продуктивних сил (РПС) → Природно-ресурсний потенціал і розміщення продуктивних сил Донецького економічного району - Курсова робота

Природно-ресурсний потенціал і розміщення продуктивних сил Донецького економічного району - Курсова робота


КУРСОВА РОБОТА
з курсу: "РПС та регіональна економіка"
на тему:
"Природно-ресурсний потенціал і розміщення продуктивних сил Донецького економічного району"
Зміст
Вступ ....................................................................................................................3
1. Значення і місце природніх ресурсів у формуванні економічного
потенціалу Донецького району......................................................................5
2. Компонентна стуктура природно-ресурсного потенціалу, аналіз
рівня забезпеченості Донецького району......................................................9
3. Вплив природно-ресурсного потенціалу території на формування
галузей спеціалізації Донецького району....................................................14
4. Проблеми антропогенного впливу господарської діяльності на
навколишнє природне середовище Донецького району.............................21
5. Проблема ресурсів, відтворення та збереження природних ресурсів
Донецького району..........................................................................................25
Висновки...............................................................................................................29
Використана література............................................................................30
Вступ
Донецький економічний район - найбільший індустріальний район України з переважанням важкої промисловості та сільського господарства приміської спеціалізації. В цій курсовій роботі я намагатимусь висвітлити питання про значення і місце природніх ресурсів у формуванні економічного потенціалу району, також аналізувала рівень його забезпеченості природніми умовами і вплив їх розміщення на формування галузей спеціалізації у районі. Також я вивчала проблеми антропогенного впливу людської діяльності на навколишнє середовище у Донецькому районі та відтворення і збереження ресурсів для подальшого сприятливого економічного розвитку району.
Район має великі запаси цінних корисних копалин, що сприяє розвитку його господарства, зокрема ресурсомістких галузей важкої промисловості, яка є провідною галуззю економіки. Перше місце належить паливній індустрії. Галузями спеціалізації є машинобудування і металообробка, чорна металургія, легка, хімічна і нафтохімічна галузі.
Тут є сприятливі природні передумови для розвитку сільського господарства,яке у приміських районах спеціалізується на вирощуванні овочів, фруктів, ягід, молочному тваринництві. Із зернових культур головною культурою є пшениця, культивуються соняшник, кормові, баштанні та інші сільськогосподарські культури. Широко використовується зрошувальна меліорація, яка в посушливі роки забезпечує стабільні врожаї.
Район посідає перше місце за кількістю населення. Тут воно багатонаціональне, найчисленніою групою є українці. Друге місце займають росіяни. Частка міського населення району єнайвищою в країні. У районі добре розвинений транспорт, передусім залізничний. Тут розміщена розгалужена мережа автомагістралей, великі транспортні вузли, найбільший з яких - Донецький транспортний вузол.
Проте район має досить серйозні екологічні проблеми. Через використання в промисловості, особливо у важкій індустрії, застарілих технологій та машин район переживає справжню екологічну катастрофу. Необхідне вкладання коштів у промисловість, передусім у реконструкцію і технічне переоснащення промислових підприємств. Потрібні розробка та здійснення обгрунтованих заходів з охорони довкілляі комплексного використання мінерально-сировинних ресурсів. Доцільно буде перевести металургійну, хімічну та інші галузі промисловості, що найбільш негативно впливають на довкілля, на утилізацію відходів свого виробництва.
В умовах району важливою є проблема водозабезпечення. Її реалізація, очевидно і далі здійснюватиметься за рахунок організації додаткового міжбасейнового перерозподілу водних ресурсів з метою використання їх у промисловості та комунальному господарстві, для зрошення в сільському господарстві та великого використання і забруднення води.
Отже, для вирішення екологічних проблем району потрібно здійснювати грамотну політику в країні загалом, яка б змогла забезпечити не тільки зміну на краще екологічної ситуації в Донецькому економічному районі, а і подальший його економічний розвиток, який сприяв би і загальному економічному розвитку нашої держави.
1. Значення і місце природніх ресурсів у формуванні економічного
потенціалу Донецького району.
Природні умови і ресурси істотно впливають на особливості й засади територіальної організації виробництва. Природні умови, що до них зараховують клімат, рельєф, геологічну будову, географічне положення, можуть в одному випадку гальмувати розвиток суспільного виробництва та вважатись несприятливими, а в іншому - створювати додаткові умови для прогресу: родючість грунтів, нормальне зволоження грунтів.
Наявність тих чи інших природніх ресурсів (лісові, земельні, рекреаційні), а атакож корисних копалин може правити за стимул, поштовх для розвитку економіки країни чи окремого регіону.
Природні умови і ресурси справляють істотний вплив а галузеву структуру народного господарства регіону та види виробництва, що від природніх умов залежать, а є й такі, що від них не залежать.
Класифікація природніх ресурсів залежить від поставленої мети. Продуктивні сили - це елементи і сили природи, які можна використовувати у виробничій і невиробничій діяльності людини.
Вони поділяються на:
bмінеральні (корисні копалини - паливні, рудні, нерудні).
bземельні (типи грунтів, ліси чагарники, пасовища, малопродуктивні землі).
bводні ( води Світового океану та води суходолу - озера, річки; підземні -
грунтові, артезіанські).
bбіологічні ресурси (рослинний і тваринний світ).
bресурси Світового океану, що перебувають у воді у розчиненому стані, на
морському дні, й під ним - у товщі земної кори.
bрекреаційні (природно-кліматичні, бальнеологічні, заповідні).
bкліматичні і космічні (сонячна енергія, енергія вітру, внутрішня енергія
Землі ).
За ступенем вичерпності ресурси поділяються на вичерпні і невичерпні. Вичерпні в свою чергу поділчються на відновні і невідновні. Сучасний етап розвитку цивілізації характеризується тим, що дедалі більша частина природніх умов перетворюється на природні ресурси.
Мінеральні ресурси - це сукупність запасів корисних копалин у надрах району Землі, придатних для використання у різних галузях господарства.
Корисні копалини - це мінеральні утворення в земній корі з певним хімічним складом і фізичними властивостями, які використовуються людиною у господарській діяльності. [13]
Донецький економічний район складається з Луганської та Донецької областей. Територія району 112,3 тис. км ?. Це 18,6 % території всієї країни. В регіоніпроживає 13,6 млн. чол., що становить 26,9 % загальної кількості населення в Україні. Донецький район за кількістю населення посідає перше місце серед макрорайонів України. Цей район є індустріальним серцем України. Його частка у

 
 

Цікаве

Загрузка...