WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРозміщення продуктивних сил (РПС) → Донецький економічний район - Курсова робота

Донецький економічний район - Курсова робота

перебудова виробництва базових галузей промисловості із впровадженням екологічно безпечних ресурсозберігаючих технологій.
Відповідно до угоди між Україною. Всесвітнім банком і Агентством міжнародного розвитку США реалізуються програми створення екологічного моніторингу та управління промисловими відходами. Вже запроваджено нові технології, які дали змогу знизити забруднення стічних вод нафтопродуктами (ЗАТ "Новокраматорський машинобудівний завод") та важкими металами ("Сніжнянський машинобудівний завод"). Реалізовано розробки з утилізації промислових відходів в AT "Єнакіївський металургійний завод". Запровадження цих технологічних процесів на Харцизькому грубному та Торезькому електротехнічному заводах дало змогу розширити використання відходів без їх складування.
Однією з проблем є очищення невеликих обсягів господарсько-побутових стічних вод. Виробничим об'єднанням "Торезантрацит" спільно з фахівцями Угорщини та Росії проведено роботи із впровадження установок типу ТАБС у селищах шахт "Волинська" й "Торезька", що дає змогу припинити забруднення стічними водами Вільхівського водосховища.
У деяких сільськогосподарських підприємствах запроваджено новітехнології Нідерландів і Німеччини з вирощування картоплі, соняшнику та зернових культур, що сприяло помітному скороченню застосовуваних пестицидів.
Створено Екологічний фонд, запроваджується екологічне стра-хування.
Важливим завданням регіону є також розвиток ринкових відносин та малого підприємництва. У Луганській області, наприклад, цільова регіональна "Програма підтримки малого підприємництва" визначила такі пріоритетні напрямки підприємницької діяльності:
- виробництво, переробка, транспортування, зберігання та реалізація сільськогосподарської продукції;
- виробництво товарів народного споживання, продуктів харчування і надання комунально-побутових послуг населенню;
- виробництво будівельних матеріалів, будівництво і реконструкція об'єктів господарського та цивільного будівництва;
- виробництво засобів медичного призначення;
- інноваційна діяльність із запровадженням наукомістких технологій та науково-технічних розробок з високим експортним потенціалом;
- діяльність, спрямована на вирішення екологічних проблем регіону чи окремого підприємства, в тому числі переробка відходів виробництва.
Основними напрямками подальшого розвитку економіки регіону загалом визначено:
- спеціалізацію на видобутку вугілля, виплавлюванні металів, на-фтопереробці, виробництві хімічної продукції та складної машинобудівної техніки як для внутрішнього споживання, так і на експорт;
- реструктуризацію господарського комплексу з метою задоволення потреб населення у товарах масового вжитку, забезпечення функціонування виробництва, комунального господарства, переробки сільськогосподарської продукції;
- використання найновіших технологій на підприємствах проми-словості, сільського господарства, в інших галузях і сферах;
- поєднання підприємств різних форм власності і розмірів, забез-печення необхідних умов для динамічного розвитку підприємництва;
- створення безпечного навколишнього середовища, вирішення комплексу екологічних проблем регіону;
- створення адекватного вимогам ринкового господарювання кредитно-банківського середовища, інтегрованого в систему міжнародних банківських розрахунків;
- забезпечення розвитку соціальної інфраструктури, здатної за-довольнити потреби населення в охороні здоров'я, загальній і професійній освіті, житлі, комунальних послугах, культурній та іншій соціальній підтримці на рівні, необхідному у демократичному суспільстві.
Отже, основним напрямом діяльності обласних держадміністрацій Донбасу є створення регіональної економіки з високою ефективністю, конкурентоспроможністю продукції, високими доходами, низьким рівнем безробіття та високою якістю життя, характерною для країн з високорозвиненою ринковою економікою.
Реалізація визначених завдань сприятиме становленню госпо-дарського механізму регіону.
ВИСНОВКИ
Отже, Донецький економічний район займає важливе місце в економіці України.
Провідними галузями в Луганській області є паливна, хімічна й нафтохімічна, важке машинобудування; у Донецькій - металургія, паливна промисловість, машинобудування, електроенергетика. Значним є рівень розвитку агропромислового комплексу. Донбас має багаті природні ресурси та потужний виробничий потенціал. Район дає 26% вартості експорту України.
Отже, як видно, вугільна промисловість Донецького економічного району, хоча і переживає складну економічну ситуацію, проте вона і надалі залишається одним із головних постачальників вугілля на паливно-енергетичний ринок України. Ми знаємо, що значну частину електроенергії в Україні виробляють ТЕС, які працюють переважно на кам'яному вугіллі з Донбасу. Тому для того, щоб Україна була незалежною ні від чого в енергетиці, потрібно налагодити роботу в вугільній промисловості регіону.
Другим аспектом можна вважати ту обставину, що внаслідок інтенсивного видобутку вугілля в Донецькому економічному районі склалася складна екологічна ситуація, яка може призвести до економічної катастрофи.
Слід подбати про страхування життя та забезпечення кращих умов праці працівникам шахт, яких тут налічується більше мільйона. Подбати про те, щоб знизити показник смертей та нещасних випадків серед шахтарів, який є найвищим у світі і дорівнює 300 чоловік.
Не менш важливим залишається питання реструктуризації шахт та переосвіти гірників. Як ми знаємо, на закриття однієї шахти потрібно не менше 3-4 млн. гривень, а їх тут є 295.
Та незважаючи на це, вугільна промисловість Донецького економічного раж)ну і надалі залишатиметься основним постачальником твердого палива на енергетичний ринок України.
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Іванух Р. Данилишин Б. Природо-ресурсний потенціал України і шляхи підвищення його використання // Економіка України, 1993р. №11., ст. 39 - 46.
2. Лісовенко М. Реалії та ілюзії Донбасу // Урядовий кур'єр. -1999р. - 17 лютого. - ст. 4.
3. Макогін О. Бударіна Н. Експортний потенціал Донецької області // Економіка України. - 1997р. - №6., ст.82-83.
4. Нагребецька І. Чи встигають за процесами на Донеччині // Урядовий кур'єр. - 1999. - 5 травня.
5. Портрет Донецької області // Финансовая Украйна 1996. - 29 а в густа.
6. Рибаков О. Активізація місцевих органів самоврядування у вирішенні екологічних проблем Донбасу та Азовського моря //
7. Розміщення продуктивних сил України / за ред. Є. П. Качана. - К.: Вища школа. - 1997 р.
8. Розміщення продуктивних сил України / за ред. Є. П. Качана. - К.: 2001.
9. Схід.-1997.-№9.
10. Ященко О. У новому економічному полі Донбасу // Урядовий кур'єр. - 1999. - 19 травня.

 
 

Цікаве