WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРозміщення продуктивних сил (РПС) → Донецький економічний район - Курсова робота

Донецький економічний район - Курсова робота

т. 5320
3877
3035
2176
2787
460,1
913
464
833
410
584
195
174
849
877 8,8
9,5
9,3
7.7
7,8
19.9
5,5
9,0
6.5
6.5
6,2
8,2
9,3
6,1
10.6
Регіон має густу мережу залізниць -2847 км завдовжки, густотою 53,2 км на 1000 км2. Вища густота залізниць у Донецькій області - 62,4 км, у Луганській - 44,6 км. Найбільші залізничні вузли - Ясинувата, Красний Лиман, Дебальцеве, Микитівка. Їловаііськ, Волноваха, Попасна. Родакове, Луганськ, Кіндрашівка. Сімейкнпе.
Загальна довжина автошляхів - 13600 км. з них із твердим покриттям - 13200 км. густота - 255.6 км на 1000 км2, вища в Донецькім області - 302 км.
Через регіон проходять магістральні газопроводи Ставрополь - Москва та Оренбург - Ужгород і нафтопроводи Самара - Слов'янськ і Грозний - Лисичанськ. Працює кілька потужних продуктопроводів. На Азовському морі є великий морський порт -Маріуполь (вантажообіг - 14 млнт за рік). Функціонують аеропорти Донецьк, Луганськ, Маріуполь, Сєвєродонецьк.
В Донецькій області 1258 загальноосвітніх шкіл у 147 з них навчання проводиться українською мовою. Підготовка кваліфікованих фахівців робітничих професій здійснюється у 139 професійно-технічних училищах. Молодші фахівці готуються у 80 вузах І-ІІ рівнів акредитації, фахівці вищої кваліфікації - у 27 вузах і 5 філіях III-IV рівнів акредитації (у тому числі в 16 державних вищих закладах освіти). Функціонують Донецький науковий центр, 6 інститутів Національної академії наук України, 123 галузевих науково-дослідних, проектно-конструкторських і технологічних інститути. В них працюють 27 тис. співробітників, у тому числі 5 академіків і 12 членів-кореспондентів НАН України, 427 докторів наук та близько 3000 кандидатів наук.
У Луганській області в системі освіти функціонують 835 зага-льноосвітніх шкіл, 98 профтехучилищ, 43 вузи І-ІІ та 9 - III-IV рівнів акредитації. Науково-технічний потенціал області включає 50 науково-дослідних, проектно-конструкторських і технологічних інститутів. Серед них "УкрНДІгідровугілля", Сєвєродонецький інститут "Хімтехнологія", "НДПІ вуглеавтоматизація". Державний науково-дослідний інститут техніки безпеки хімічних виробництв (НДІТБХВ) (м. Сєверодонецьк), Український державний проектний інститут "Діпропромтеплиця", Інститут "Луганськагропроект", AT "Луганськ ПТІМаш", Сєвєродонецькі AT "Імпульс" та НВО "Квантор".
5. ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ДОНЕЦЬКОГО ЕКОНОМІЧНОГО РАЙОНУ
Упродовж останніх 150 років у регіоні на базі інтенсивного розвитку гірничопромислового комплексу, металургії, машинобудування та хімічної промисловості сформувалось оптимальне територіальне розміщення продуктивних сил. Проблема полягає у зниженні частки в народногосподарському комплексі гірничодобувного чинника та подальшому розвитку обробних галузей, нарощуванні частки наукомісткої продукції, розвитку безвідходних технологій, галузей - носіїв технічного прогресу, у вирішенні екологічних питань, різкому підвищенні продуктивності сільського господарства на основі впровадження біотехнології та найновішої агротехніки.
Найгостріша соціально-економічна проблема не лише Донбасу, а й України загалом - необхідність докорінного реформування вугільної галузі. Тепер стабільно працюють лише 18 шахт з тих 286, що функціонували в Донбасі. Абсолютна їх більшість нерентабельна. За програмою реструктуризації вугільної галузі передбачається закриття більше третини шахт, близько 1/5 шахт мають всі підстави для самостійного рентабельного функціонування, біля половини їх треба реконструювати із залученням іноземних кредитів та бюджетних асигнувань.
Потребує докорінної реконструкції та значних інвестицій чорна металургія Донбасу, оскільки за останні 25 років капіталовкладення в неї були незначними, технічний ресурс її обладнання вичерпаний.
У критичному стані перебувають підприємства важкого маши-нобудування та військово-промислового комплексу Донбасу. Технологія їх унікальна, тому багато виробництв треба зберегти для забезпечення економічної безпеки держави. Вони потребують масштабної дієвої допомоги з боку держави.
У Донбасі поєднуються депресивні галузі та виробництва з такими, що знайшли свою ринкову нішу, насамперед з експорто орієнтованими підприємствами. Це значно посилює внутрішньорегіональні суперечності.
До загальнодержавних проблем, які потребують першочергового розв'язання, належать такі:
- комплексна реструктуризація і технічне переоснащення вугільної промисловості;
- структурна перебудова всього виробничо-територіального ком-плексу та збалансування розвитку основних галузей спеціалізації з потребами суспільного господарства України;
- технічна реконструкція перспективних підприємств базових галузей промисловості (чорної і кольорової металургії, хімічної промисловості, машинобудування, енергетики) та розвиток нових галузей (середнього, точного, транспортного машинобудування, електроніки);
- нарощування потужностей легкої і харчової промисловості, ефе-ктивне використання відходів виробництва та вторинних ресурсів;
- широке впровадження у виробництво безвідходних та маловідходних технологій, переведення підприємств на оборотне водоспоживання;
- істотне поліпшення екологічної ситуації в регіоні шляхом перепрофілювання підприємств, впровадження екологічно безпечних технологій, здійснення рекультивації порушених земель, ліквідації або зменшення до мінімуму хвосто- і шлакосховищ, різних відстійників, закладання вироблених підземних просторів тощо;
- інтенсивний розвиток сільськогосподарського виробництва, зокрема тваринництва м'ясо-молочного напряму, інтенсифікація городництва в приміських зонах;
- забезпечення зайнятості населення, зокрема через диверсифікацію виробництва та створення нових робочих місць у шахтарських містах і містечках;
- зміцнення матеріальної бази міського транспорту, комунального господарства, забезпечення стабільного водопостачання.
Найважливішими екологічними проблемами регіону є:
- дефіцит чистої води для побутового й господарського споживання (вирішується за рахунок використання вод Дніпра, підземних вод, запровадження безводних технологічних процесів у промисловості);
- запиленість та загазованість Гірничопромислової зони, загроза засух та пилових бур на чорноземах (потрібно застосовувати безвідвальну оранку, нові технології обробітку ґрунту), проблема відведення та нейтралізації бактеріальне забруднених шахтових вод. зростаючого забруднення стічними водами Азовського моря, нагромадження відвалів гірських порід.
Для вирішення цих проблем у Донецькій області розроблено "Концепцію охорони навколишнього середовища і заходи для її ви-конання". Одним з основних шляхів вирішення екологічних проблем є структурна

 
 

Цікаве

Загрузка...