WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРозміщення продуктивних сил (РПС) → Донецький економічний район - Курсова робота

Донецький економічний район - Курсова робота

Україні) і знизилася в 1998 p. до 2225,1 тис. (відповідно 17,8%). Безробітних у 1995 p. було 234,6 тис. (16,3% безробітних в Україні), а в 1998 p. цей показник зріс до 410,4 тис. осіб (відповідно на 13.9 %).
У Донецькій області найвищий абсолютний показник зайнятості серед областей України (1513,1 тис. осіб у 1998 p.), разом з тим тут найбільше безробітних (252,0 тис. осібу 1998 p.).
Донбас характеризується високим показником руху робочої сили. У 1995 p. було прийнято на роботу 560,3 тис. осіб (20,9 % від показника в Україні), вибуло із сфери зайнятих 698,5 тис. осіб (відповідно 21,3 %). Ці ж показники у 1998 p. становили відповідно 393,5 тис. (20,5 %) та 488,2 тис. (19,8 %) осіб.
З показниками високого рівня індустріального розвитку контрастують показники життєвого рівня населення, що призводить до наростання соціальних проблем, соціальної напруженості в суспільстві. Рівні споживання продовольчих та непродовольчих товарів у цілому нижчі від загальнодержавного рівня (табл. 1).
Українців проживає в регіоні 50,7% на Донеччині та 51,9° о -на Луганщині; росіян - відповідно 43,6% і 44,8%, білорусів - 1,4% і 1,2%, татар - 0,5% і 0,4%. Серед сільського населення абсолютно домінують українці.
Таблиця 1
Роздрібний товарооборот з розрахунку на одного жителя
(станом на 01.01.98 р), гри.
Область Усього Товари
продовольчі непродовольчі
Донецька Луганська 381
299 244
196 137
103
По Україні 384 225 159
Мовні проблеми в регіоні пов'язані із складними історичними процесами, особливо з русифікацією 30-х років XX ст., міграцією, що виникла у зв'язку з формуванням так званого "радянського народу", тощо.
Розподіл учнів денних загальноосвітніх навчально-виховних закладів за мовами навчання свідчить про майже суцільну російськомовність населення регіону. Учнів, що навчаються українською мовою, в Луганській області всього 9,2%, а російською - 90,8%, у Донецькій - відповідно 6,0% і 94%.
Проблеми регіону в розміщенні населення, його зайнятості в господарстві сформувалися історично й поглиблені соціально-економічною кризою останніх років. Насамперед це значна нерівномірність розселення, концентрація населення у містах. Гірничопромислові зони з їх монофункціональним характером, тобто з переважанням зайнятості в одній - двох містоформувальних галузях господарства. Економічна криза в цих галузях призвела до значного безробіття та сукупних демографічних і соціальних проблем.
Соціальна незахищеність населення, йoгo невпевненість у зав-трашньому дні призвело до значної демографічної кризи, різкого зниження народжуваності та зростання смертності. Швидкими темпами знижується купівельна спроможність населення.
Почався відтік населення з міст, особливо промислових міст Гірничопромислової зони. Проте село нині через непослідовність аграрної реформи, затягування з вирішенням питань землекористування перебуває в кризовому стані і не в змозі прийняти й використовувати як робочу силу мігрантів з міста.
Значна частка російськомовного населення в Донбасі, велика кількість етнічних росіян, безпосередня близькість Росії, де життєвий рівень (і насамперед оплата праці) поки що вищий, ніж в Україні, різні соціально-побутові зв'язки з російським прикордонням, у тому числі й маятникова трудова міграція, - всі ці чинники становлять потенційну загрозу соціально-політичній стабільності.
4. ГАЛУЗЕВА СТРУКТУРА ГОСПОДАРСТВА, ЇЇ ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА
Господарство Донецького економічного району є складним комплексом, котрий поєднує потужну промисловість з переважанням важкої індустрії та багатогалузеве сільське господарство і де розвинені усі види транспорту, крім річкового. В сукупній валовій продукції господарства на промисловість припадає 89%, на сільське господарство - 11 %. Галузями спеціалізації є промисловість паливно-енергетична, металургійна, хімічна. машинобудівна та будівельних матеріалів.
Вугільна промисловість є провідною галуззю в господарському комплексі Донбасу. Балансові запаси вугілля в Донецькій області за категоріями розвіданості (А+В+С) становлять майже 10 млрд т, з них коксівного - 56%, антрацитів - 12%. На діючих шахтах цих запасів понад 5 млрд т, коксівного - 3 млрд т, антрацитів - 1 млрд т. Видобуте енергетичне вугілля використовується на електростанціях, промислових підприємствах та для комунально-побутових потреб; довгополум'яне та газове вугілля - та-кож як газогенераторне паливо; антрацити - для виробництва електрокорунду, карбіду кальцію, електродного та ливарного термо-антрациту. У Донецькій області розміщені 11 виробничих об'єднань з видобутку вугілля (96 шахт і шахтоуправлінь); 14 самостійних шахт, виробничі об'єднання "Донбастрансремонт" і технологічного зв'язку, трест "Донецьквуглеавтоматика", комбінат "Донецькшахтобуд", виробниче об'єднання "Респіратор", 10 науково-виробничих і проектних інститутів, інші підприємства та організації системи Мінпаливенерго України.
На території Луганської області 9 виробничих об'єднань з видобутку вугілля (71 діюча шахта), 8 самостійних шахт, 29 центральних збагачувальних фабрик, шахтобудівельні організації, інші підприємства інфраструктури галузі. Виробнича потужність шахт станом на 01.01.96 p. - 40,8 млн т, на шахтах працюють 146,7 тис. чоловік. Максимуму видобутку вугільна промисловість області досягла у 1976 p.. після цього почалось падіння обсягів видобутку палива: 1986 p. - 61,5 мли т; 1991 p. - 51,6 мли т; 1995 p. - 23,7 млн т. Основні причини незадовільної роботи галузі - значне погіршення стану шахтного фонду, викликане незадовільним виділенням капіталовкладень, відсутністю коштів на придбання матеріально-технічних ресурсів для забезпечення життєдіяльності вугільних підприємств.
Окрім нового шахтного будівництва та переоснащення діючих шахт, однією з проблем зміцнення енергетичного комплексу Донецького району є використання горючого газу вугільних пластів. Щороку вугільні пласти дають 30 млрд м кв попутного газу.
За другою програмою освоєння ресурсів газу і нафти в Луганській області роботи проводить дочірнє підприємство "Донбастрансгаз". Пройдено 6210 м свердловин на трьох родовищах. На Капітанівському й Муратівському родовищах готові до експлуатації 4 свердловини.
За рахунок експлуатації газово-вугільних родовищ планується задовольнити 10% потреб Донецької області у природному газі. Найбільш перспективним є використання попередньо дегазованого метану як моторного палива та для виробництва електроенергії.
Основа електроенергетики Донецького економічного району - потужні ДРЕС і ТЕЦ. Виробництвом електроенергії займаються державні акціонерні електрогенеруючі компанії (ДАЕГК): ДАЕГК "Центроенерго" - їй належить Вуглегірська ДРЕС потужністю 3,6 млн кВт. Інші електростанції належать ДАЕГК "Донбасенерго" - Зуївська,

 
 

Цікаве

Загрузка...