WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРозміщення продуктивних сил (РПС) → Розміщення продуктивних сил та регіональна економіка - Реферат

Розміщення продуктивних сил та регіональна економіка - Реферат

в державі:
" розвиток транспортних інфраструктур і телекомунікацій;
" модернізація/реорганізація туристичних підприємств;
" переорієнтація частини приємних потужностей на інші цілі;
" конверсія зон, які занадто спеціалізовані на туризмі.
Вихід України на міжнародну арену як самостійної держави створює сприятливі умови для розвитку туризму. У свою чергу туристична діяльність - являється однією з найважливіших галузей економіки та невід'ємною ланкою в розвитку міжнародного співробітництва та інтеграції в світову економіку для будь-якої держави. В Україні прийнято Державну програму розвитку туризму на період до 2010р., яка передбачає розвиток туристичного потенціалу України та створення сучасного високоефективного і конкурентноздатного туристичного комплексу, що забезпечує широкі можливості для задоволення потреб українських і іноземних громадян в туристичних послугах.
Згідно проведених досліджень в Україні основна частина рекреаційних ресурсів зосереджена в Карпатському та Чорноморсько-Азовському регіоні, відповідно до аналізу вітчизняних та зарубіжних експертів вищі оцінки щодо перспектив розвитку туризму отримав Карпатський регіон, який включає Закарпатську, Івано-Франківську, Львівську та Чернівецьку області, загальною площею 56,6 тис. кв. км. Даний регіон має в своєму розпорядженні для розвитку туризму всі умови у всіх їх різноманітності, включаючи природні та історико-культурні визначні пам'ятки світового масштабу. Історико-культурний та природно-ресурсний потенціал Карпатського регіону в поєднанні з вигідним географічним положенням в центрі Європи є вагомою передумовою розвитку туристичної інфраструктури.
Основні задачі, які необхідно вирішити для досягнення мети, полягають в наступному:
" створення сучасного ринку різноманітних туристичних послуг на основі здорової конкуренції;
" створення корпоративних зв'язків між туристичними компаніями Карпатського регіону і організаціями туристичної інфраструктури;
" формування ефективної нормативно-правової бази розвитку туризму;
" створення сприятливих умов для міжнародного в'їзного і виїзного туризму;
" істотне нарощування мережі туристичних об'єктів і інфраструктури;
" підтримка малого підприємництва у туристичній сфері;
" розвиток міжнародної співпраці у галузі туризму;
" економічне стимулювання розвитку матеріальної бази, туристичної інфраструктури через залучення позабюджетних джерел, зокрема іноземних інвестицій для реконструкції і нового будівництва туристичних об'єктів;
" вдосконалення системи інформаційного забезпечення туристичної індустрії, створення крайової інформаційно-довідкової системи туризму, проведення активної рекламної діяльності, тощо;
" вдосконалення системи підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації туристичних кадрів;
" проведення необхідних наукових досліджень у сфері туризму.
Постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 2004 р. N 612 затверджена програма розбудови туристичної інфраструктури за напрямками національної мережі міжнародних транспортних коридорів та основних транспортних магістралей у 2004-2010 роках. Метою Програми є розбудова туристичної інфраструктури, що дасть змогу забезпечити комфортність, ритмічність та безпеку при пересуванні за напрямками національної мережі міжнародних транспортних коридорів та основних транспортних магістралей, зростання туристичної привабливості держави, стимулювати розвиток усіх видів туризму та ефективне використання туристичного і рекреаційного потенціалу.
Розвиток туризму в Південному регіоні України
Дійсно, на Україні існують три регіону, які в певний мірі можуть задовольняти попит на рекреаційні послуги та туризм: Крим, Карпати і чорноморське узбережжя південного регіону. Враховуючи елітний характер і невелику територію першого з названих регіонів, специфічну орієнтацію Карпат, що виходить з їх природного і географічного положення, і зростаючий попит на туристичні і рекреаційні послуги, українське узбережжя Чорного моря представляють вигідні переваги.
Українське узбережжя Чорного моря, не враховуючи Крим, (Одещина, Миколаївщина та Херсонщина) займає площу у 86400 км2 (14,3% території України), де очікують 5,26 млн жителів (10,1% населення). Існує відповідна кількість об'єктивних і суб'єктивних факторів, що позволяють розглянути українське узбережжя Чорного моря, як цілісну одиницю:
" схоже економіко-географічне положення трьох цих областей визначає можливості інтеграції усередині регіональної соціально-економічної одиниці;
" одноманітність природних та кліматичних умов має першочергове значення для раціональної організації діяльності, яка напрямку залежить від цих умов (агропромислове виробництво, організація відпочинку, туризм);
" схожість демографічних, екологічних і соціальних проблем, як по сутності, так і по ступеню вирішення;
" наявність в цих трьох областях можливостей для чинення рекреаційних і туристичних послуг світового рівня, якщо лічити їх приємні природні умови;
" самобутнє і багате культурно-історичне досягнення, яке представлене на всій території регіону, також як інтелектуальний потенціал, що в наступний час мало використовується і який необхідно мобілізувати для того, щоб допомогти регіону досягнути міжнародних стандартів в галузі розвитку та інновацій
Перелічені елементи позволяють говорити про те, що регіон вчиняє з себе реальну цілісну екосистему. А це, в свою чергу, створює додаткові можливості для його розвитку. Одна з них пов'язана з розвитком на півдні України туристичного сектору, який може задовольнити попит як регіонального, так і національного і міжнародного рівня.
Таблиця 1. Природні ресурси українського узбережжя Чорного моря: структура і состав. (Потенціал ресурсів в % до підсумку)
Територіальні адміністратив-ні центри Мінеральні ресурси Водні ресурси Сільсько-госпо-дарські ресурси Лісні ресурси Животині ресурси Рекреацій-ні ресурси
Одеська область 1,82 11,12 1,30 0,48 71,78 13,50
Миколаївська область 2,83 23,23 0,45 0,98 66,67 5,86
Херсонська область 1,62 22,74 1,01 1,18 67,05 6,40
Автономна республіка Крим 10,01 19,28 1,01 0,28 39,02 29,63
Україна 28,26 13,08 4,17 0,47 44,38 9,64
Цей аналіз географічних, природних, історичних і економічних характеристик українського узбережжя Чорного моря показує, що в сучасному контексті побудови української державності та її інтеграції до міжнародної спілки існують можливості реального розвитку цього регіону. Саме пошуки повинні надати базу для визначення стратегії й тактиці зваженого альянсу регіональних, національних і міжнародних інтересів України на підставі використання природних, матеріальних, технічних, трудових, інтелектуальних і культурних ресурсів. Саме ця оптимізація дозволить поліпшити соціально-економічну ситуацію регіону. Вважаючи, що українське узбережжя Чорного моря - це, з однієї сторони, морські двері України до мирової співдружності, а з іншої - унікальна екосистема "земля-вода" на півдні України, при розробці програми благоустрою цієї території необхідно максимально врахувати її геополітичні переваги, не проти користі перевагам екологічним. Одним з більш значимих пріоритетів у розвитку українського узбережжя Чорного моря є приведення до справи його рекреаційного потенціалу і, як слідство, розвиток

 
 

Цікаве