WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРозміщення продуктивних сил (РПС) → АПК України - Курсова робота

АПК України - Курсова робота

(0,29 га), Івано-Франківська (0,26 га), Чернівецька (0,3 га) області.
???? Й ? ? ? ? ? ? ? ? Ў Ў Ў Ў Ў Ў Ў Т ? ? ? 8 ? ? ? Т ? ? ? ? " ? ? ? ? ? ? ???? Й ? ? ? ? ? ? ? ? Ў Ў Ў Ў Ў Ў Ў Т ? ? ? 8 ? ? ? Т ? ? ? ? " ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? > ? Q Ў ? ? ? ? ? ? всього ґрунтового покриву), поширені переважно в Лісостепу, а також звичайні чорноземи (28%), що мають високу природну родючість і поширені переважно в північному Степу, та чорноземи мало- і слабогумусні (9%), які потребують штучного зрошення і розміщені на півдні Степової зони.
В Лісостепу досить поширені сірі лісові фунти (7%). В Поліссі переважають дерново-підзолисті, болотні і торфові ґрунти, які потребують вапнування та інших меліоративних робіт. На всій території України (а найбільше на півдні) є невеликі площі солончаків, що потребують глибокого промивання і внесення добрив.
Враховуючи надмірну розораність території України і надто обмежене збільшення сільськогосподарських угідь, потрібне бережливе ставлення й раціональне використання земельного фонду. В той же час земельні ресурси України нерідко потребують захисту від нераціонального їх використання.
Велика розораність земель, особливо в Степу і Лісостепу, призводить до розвитку сильних ерозійних процесів. Щорічно з кожного гектара землі зноситься близько 12-17 т родючого ґрунту. Ерозія змиває в основному верхній - найбільш родючий шар ґрунту, зменшуючи вміст у ньому гумусу, що погіршує родючість ґрунтів. Слід зауважити, що і меліоративні заходи, якщо вони економічно не обґрунтовані і не враховують місцевих умов, призводять до негативних наслідків. Так, у Поліссі внаслідок непродуманої меліорації знижується рівень ґрунтових вод, що викликає пересушення торфово-болотних ґрунтів, вітрову ерозію, а це призводить не лише до зниження родючості ґрунтів, а навіть до непридатності деяких з них до використання. Негативні наслідки меліорації в степовій зоні, в районах зрошувального землеробства призводять до підвищення ґрунтових вод, підтоплення, засолення земель.
Земельним ресурсам завдають великої шкоди, знижують їх продуктивність і надмірне застосування хімічних засобів захисту рослин, і використання на полях недосконалої техніки, і забруднення ґрунтів різними шкідливими викидами численних підприємств тощо. Внаслідок Чорнобильської трагедії із сільськогосподарського обігу вилучено майже 100 тис. га земель. Вилучаються значні площі земельних угідь для несільськогосподарського використання. Так, для різних видів будівництва щорічно відводиться 12-14 тис. га сільськогосподарських земель. Все це вимагає економного і науково обґрунтованого використання земельних ресурсів як одного з важливих напрямів раціонального природокористування.
4.РОЗМІЩЕННЯ ГАЛУЗЕЙ РОСЛИННИЦТВА
Важливою галуззю сільського господарства є рослинництво, рівень розвитку якого впливає і на тваринництво. Розміщення галузей рослинництва значною мірою залежить від посівних площ, їх структури та раціонального використання. У табл. З наведено основні показники щодо посівних площ України за всіма категоріями господарств.
Таблиця З
ПОСІВНІ ПЛОЩІ УКРАЇНИ (всі категорії господарства, тис. га)
Показники 2002 2002
2003
Вся посівна площа 30963 30061 30304
з неї: зернові культури 14152 13248 15051
у тому числі пшениця 5324 5985 6486
Технічні культури 3748 3652 3348
у тому числі цукрові буряки (фабричні) 1475 1359 1104
соняшник 2020 2107 2065
Картопля і овочебаштанні 2165 2135 2185
у тому числі картопля 1532 1547 1579
Кормові культури 10898 11026 9720
Посівна площа України в 2002 р. становила 30,3 млн. га. Провідну роль у структурі посівних площ відіграють зернові культури (49,6% всіх посівів). . У табл. 4 наведено структуру посівних площ України за всіма категоріями господарств Серед зернових найбільші площі займають посіви озимої пшениці і ярого ячменю
Таблиця 4
СТРУКТУРА ПОСІВНИХ ПЛОЩ УКРАЇНИ у 2001- 2003 рр.,%
Показники 2001 2002 2003
Вся посівна площа 100 100 100
Зернові культури 45,7 44,1 49,6
Технічні культури 12,1 12,1 11,0
Картопля і овоче-баштанні 6,9 7Д 7,2
Кормові культури 35,3 36,7 32,2
Друге місце в посівах належить кормовим культурам - 9- 11 млн. га, що становить 32'-36,6% від усієї посівної площі.
Третє місце в посівах займають картопля і овочебаштанні культури - 2,1 млн. га, що становить 7% посівної площі України.
Серед галузей рослинництва найважливішою є зернове господарство. Це основа всього сільськогосподарського виробництва. Як кажуть, хліб - усьому голова. Так, від зерна і продуктів його переробки значною мірою залежить і могутність держави, і добробут її населення. Зернове господарство формує продовольчий фонд і постачає фуражне зерно тваринництву, створює резервні державні запаси зерна і дає продукцію на експорт.
Україна належить до країн із значними обсягами виробництва зерна. Хоч вона і виробляє зерна значно менше, ніж найбільші виробники у світі (Китай, США, Індія, Росія), та в Європі вона поступається лише Франції, а в останні роки - і Німеччині.
У табл. 5 наведена динаміка валового збору сільськогосподарських культур (в тому числі зернових) в Україні у 2001- 2003 рр. в усіх категоріях господарств.
Таблиця 5
ВАЛОВИЙ ЗБІР СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР В УКРАЇНІ у 2001 - 2003 рр. (в усіх категоріях господарств)
Показники 2001 2002 2003
Зерно (млн. т) 33,9 24,6 35,5
Цукрові буряки (фабричні), млн. т 29,6 23,0 17,7
Соняшник (млн. т) 2,9 2,1 2,3
Льон- довгунець (волокно), тис. т 48,0 18,0 9,0
Картопля (млн. т) 14,7 18,4 16,7
Овочі (млн. т) 5,9 5Д 5,2
Для нашої країни хліб і хлібопродукти є основою харчування. За останні роки споживання хлібних продуктів на душу населення зросло з 138 кг до 145 кг при фізіологічній нормійого споживання 101 кг. У раціоні харчування мешканця нашої країни хліб і картопля становлять 46%, у той час як у американця - 22%.
У цілому продовольчим зерном ми забезпечуємо свої потреби, але не вистачає якісного зерна, сильної і твердої пшениці, круп'яних культур. В зв'язку з цим у вирішенні зернової проблеми пріоритетне значення надаватиметься збільшенню виробництва високоякісного зерна твердих і сильних пшениць, посівні площі під якими мають збільшуватися в степових і лісостепових областях України.
Що стосується фуражного зерна, то його частка становить лише 42% валового збору всього зерна. Ми ще недостатньо збираємо ячменю, зерна кукурудзи, вівса, зернобобових, використовуючи продовольче зерно для фуражних цілей. Для вирішення проблеми забезпечення тваринництва фуражним зерном передбачається в найближчі роки довести його питому вагу у
валовому зборі всього зерна до 60-65%.
Протягом останніх років посівна площа під чорновими коливалася від 16 млн. га до 13,2 млн. га та 15 млн. га. Національною програмою "Зерно України" передбачається стабілізувати площу посіву зернових культур в межах 15 млн. га, що при урожайності ЗО-32 ц/га дасть змогу забезпечити валові, збори зерна близько 50 млн. т.
В структурі виробництва зерна більше половини припадає на

 
 

Цікаве