WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРозміщення продуктивних сил (РПС) → АПК України - Курсова робота

АПК України - Курсова робота

т
43,8
44,3
29,6
23,0
17,7
Соняшник (млн. т)
2,6
2,6
2,9
2,1
2,3
Льон-довгунець (волокно), тис. т
110,0
108,0
48,0
18,0
9,0
Картопля (млн. т)
18,0
16,7
14,7
18,4
16,7
Овочі (млн. т)
7,4
6,7
5,9
5,1
5,2
*Статистичний щорічник України за 1997 рік. - К.: Українська енциклопедія, 1998. -С. 171.
Для нашої країни хліб і хлібопродукти є основою харчування. За останні роки споживання хлібних продуктів на душу населення зросло з 138 кг у 1985 р. до 145 кг у 1993 р. при фізіологічній нормі його споживання 101 кг. У раціоні харчування мешканця нашої країни хліб і картопля становлять 46%, у той час як у американця - 22%.
У цілому продовольчим зерном ми забезпечуємо свої потреби, але не вистачає якісного зерна, сильної і твердої пшениці, круп'яних культур. В зв'язку з цим у вирішенні зернової проблеми пріоритетне значення надаватиметься збільшенню виробництва високоякісного зерна твердих і сильних пшениць, носінні площі під якими мають збільшуватися в степових і лісостепових областях України.
Що стосується фуражного зерна, то його частка становить лише 42% валового збору всього зерна. Ми ще недостатньо збираємо ячменю, зерна кукурудзи, вівса, зернобобових, використовуючи продовольче зерно для фуражних цілей. Для вирішення проблеми забезпечення тваринництва фуражним зерном передбачається в найближчі роки довести його питому вагу у валовому зборі всього зерна до 60-65%.
Протягом останніх років посівна площа під чорновими коливалася від 16 млн. га у 1998 р. до 13,2 млн. га в 1996 р. та 15 млн. га їв 1997р. Національною програмою "Зерно України" передбачаєть-Іся стабілізувати площу посіву зернових культур в межах 15 млн. га, що при урожайності 30-32 ц/га дасть змогу забезпечити валові, збори зерна близько 50 млн. т.
В структурі виробництва зерна більше половини припадає на Іозиму пшеницю. Друге місце за валовим збором посідає ячмінь 1(1/5 збору), на третьому місці знаходиться кукурудза (до 15%), на четвертому - жито (до 4%). За обсягами валового збору їм значно поступаються овес, просо, гречка, рис, зернобобові (табл. 33).
Основна продовольча зернова культура України - озима шениця. її посіви займають 6-7 млн. га, що становить 43% посівів усіх зернових культур (за даними 1997 p.). Яра пшениця використовується в основному як страхова культура, коли доводиться пересівати пошкоджені ділянки озимини. Озиму пшеницю гвисівають восени, вегетує вона до настання холодів, а потім від-: новлює свій ріст навесні. Вона раніше дозріває і має вищу врожайність, проте не витримує сильних морозів. Вегетаційний пе-д - 220-250 днів, потребує мінімальної суми активних температур - 1200-1500°. Вибаглива до грунтів, дає кращі врожаї на багатих поживними речовинами чорноземах, а також на сірих бісових грунтах. Протягом 1990-1997 pp. валовий збір пшениці скорочувався (табл. 6).
Таблиця 6
ВАЛОВИЙ ЗБІР І СТРУКТУРА ВИРОБНИЦТВА ЗЕРНА В УКРАЇНІ у 1997 p.*
Сільськогосподарські культури
Валовий збір, тис. т
Структура,%
Зерно
35472
100,0
втому числі: пшениця
18404
51,9
жито
1348
3,8
ячмінь
7407
20,9
кукурудза
5340
15,1
овес
1062
2,9
просо
312
0,8
гречка
405
11,2
рис
65
0,2
зернобобові
1077
3,1
інші
52
0,1
* Статистичний щорічник України за 1997 рік - К. Українська енциклопедія, 1998. - С. 171.
Таблиця 7
ВАЛОВИЙ ЗБІР ПШЕНИЦІ В УКРАЇНІ у 1990-1997 pp., млн. т*
1985- 1990р. (в середньому за рік)
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
23,5
30,3
21,1
19,5
21,8
13,8
16,2
13,5
18,4
Статистичний щорічник України за 1997 рік. - К.: Українська енциклопедія, 1998. - С. 171.
Отже, природно-кліматичні умови більшої частини України, меншою мірою;- Полісся і Карпат, сприяють вирощуванню озимої пшениці, її посіви зосереджені в степу, де розміщено більше половини її посівної площі в Україні - 3,5 млн. га, 1/3 - в Лісостепу - 2,5 млн. га і найменше в Поліссі - близько 10% і в районах Карпат. Значна концентрація посівів озимої пшениці в Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Кіровоградській, Хар-ківській, Полтавській, Вінницькій, Одеській, Миколаївській, Херсонській областях та Автономній Республіці Крим.
Озима пшениця характеризується високою врожайністю - 30-40 ц/га.
Основне виробництво продовольчого зерна озимої пшениці і надалі буде концентруватись у степовій і лісостеповій зонах, де природні умови сприяють вирощуванню зерна високої якості. Обсяги виробництва пшениці в Поліссі мають визначатися внутрішніми потребами регіонів і господарств. Передбачається на Півдні степової зони та в господарствах Автономної Республіки Крим створення зони товарного виробництва твердої озимої пше-йиці, де щорічно вироблятиметься до 300-350 тис. т зерна. Це дасть змогу забезпечити цією сировиною вітчизняну макаронну круп'яну промисловість. Значна частина цього зерна може бути реалізована на світовому ринку.
Озиме жито - друга важлива продовольча культура, менш вимоглива до грунтово-кліматичних умов, ніж пшениця. Це мо-їозостійка і посухостійка культура, з коротким вегетаційним періодом (80-120 днів), невисокою сумою активних температур (1000-1250°). Вона дає хоч і невисокі, проте стабільні врожаї росте непогано на кислих, бідних поживними речовинами дерно-,о-підзолистих грунтах. Основні її посіви зосереджені в Поліссі, І Карпатах і в деяких (переважно північних) районах Лісостепу.
Під озимим житомзайнято 0,5-0,7 млн. га, при середній урожайності 20 ц/га. Україна отримує близько 1,3 млн. т цієї ультури.
Основними продовольчими круп'яними культурами, що вирощуються в Україні, є гречка, просо і рис. Гречка - цінна куль-ура. Але посіви її порівняно невеликі (0,3-0,4 млн. га) через изьку врожайність (7-10 ц/га), складність очищення тощо. Гречка - тепло- і вологолюбива рослина, що має короткий вегетаціїйний період (76-85 днів). Добре витримує кислі, піщані та орфоболотні грунти. Отже, найбільш сприятливі умови для її виро-щування - північні райони Лісостепу і Полісся, де зосереджені основні її посіви. Значно менше її вирощують у степу. В Україні виділяється два ареали з високою концентрацією посівів гречки:
1. Чернігівська і Сумська області, центральні і північні райони Полтавської і Черкаської областей.
2. Південь Житомирської і Київської областей, північно-східні райони Вінниччини.
Валові збори гречки у 1997 р. становили 0,4 млн. т.
Просо вирощують переважно в степу завдяки його посухостійкості. Воно має короткий вегетаційний період (90-120 днів) ч сумами активних температур 1400-1800 . Посівна площа становить 0,2-0,3 млн. га, валові збори - 0,3 млн. т.
Рис - нова для України круп'яна культура, яку почали вирощувати в 30-ті роки. Росте на зрошувальних землях Автономної Республіки Крим, Херсонської, Одеської та Миколаївської областей. Посівна площа - 23 тис. га. Валові збори у 80-ті роки становили 159 тис. т, а в 1997 р. - 63 тис. т.
Основними зернофуражними культурами в нашій країні є ячмінь, овес, кукурудза на зерно та зернобобові.
Ячмінь - основна фуражна і частково продовольча зернова культура. Це скоростигла, посухостійка, невибаглива культура. Має

 
 

Цікаве

Загрузка...