WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРозміщення продуктивних сил (РПС) → АПК України - Курсова робота

АПК України - Курсова робота

овочі, свіже і дієтичне м'ясо, незбирана молочна продукція. Для приміських АПК характерна відсутність виробництва і переробки більшості зернових і технічних культур та тісний зв'язок виробництва продукції з її реалізацією. Практично це агропромислово-торговельні територіальні комплекси.
2. СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, ЙОГО СТРУКТУРА
Найважливішою ланкою АПК, другою важливою галуззю ма-теріального виробництва України є її високоінтенсивне, багатогалузеве сільське господарство. Якщо в структурі АПК за показниками обсягу продукції, основних виробничих фондів, чисельністю зайнятих сільськогосподарське виробництво відіграє провідну роль, то в народногосподарському комплексі України на нього припадає близько 24,6% основних виробничих фондів, 14,4% валової суспільної продукції, 21,9% працівників народного господарства. Сільськогосподарське виробництво формує 16-22% національного доходу країни.
В структурі сільського господарства виділяють дві основні галузі - рослинництво і тваринництво. Залежно від соціально-економічних умов та рівня розвитку сільського господарства співвідношення між цими галузями в обсягах його продукції змінюються. Так, у 80-ті роки і на початку 90-х у структурі продукції сільського господарства переважала продукція тваринництва, а в останні роки - продукція рослинництва (табл. 28, 29).
В свою чергу, рослинництво за видом продукції, що виробляється, поділяється на ряд галузей: зернове господарство, виробництво технічних культур, картоплярство, овочівництво і баштанництво, плодівництво, польове кормовиробництво. Що стосується способу виробництва окремих культур, то до складу рослинництва входять такі галузі - рільництво, овочівництво, баштанництво, плодівництво, ягідництво та луківництво.
Таблиця 1
СТРУКТУРА ВАЛОВОЇ ПРОДУКЦІЇ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
у 1997 р. (у господарствах усіх категорій)
Показники
У порівнянних цінах 1996р., млн грн В%
Продукція сільського господарства
28112
100
Продукція рослинництва
1 7364
62,1
Зернові культури
5661
20,1
Технічні культури
1787
6,3
Картопле-овочебаштанні
6386
22,5
Плодоягідна та виноградна продукція
1779
6,3
Кормові культури та інша продукція рослинництва
1751
6,9
Продукція тваринництва
10748
37,9
Вирощування худоби та птиці
4967
17,5
Молоко
4218
14,8
Яйця
1015
3,6
Вовна
11
0,04
Інша продукція тваринництва
537
1,96
* Статистичний щорічник України за 1997 рік. - К.: Українська енциклопедія, 1998. - С. 158.
Таблиця 2
ДИНАМІКА ОБСЯГІВ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ у 1990-1997 pp.*
Роки
Продукція сільського господарства в тому числі
млрд. грн.
в%
продукція рослинництва продукція тваринництва
млрд. грн. в% млрд. грн. в%
1990
48,6 .
100
24,3
50
24,3
50
1995
31,6
100
17,9
56,6
13,7
43,4
1996
28,6
100
16,4
57,3
12,2
42,7
1997
28,1
100
17,4
61,9
10,7
38,1
* Статистичний щорічник України за 1997 рік. - К.: Українська енциклопедія, 1998. - С. 158.
Основними галузями тваринництва є скотарство, свинарство, вівчарство з козівництвом, птахівництво та ін.
Сільськогосподарське виробництво розвивається на основі тих же економічних законів, які визначають розвиток і розміщення всього народного господарства. В той же час тут відзначаються і деякі специфічні умови розвитку цієї галузі, пов'язані з природними особливостями сільськогосподарського виробництва. Великий вплив на розвиток і розміщення сільського господарства має дія природних факторів, таких як кліматичні умови, ґрунтовий покрив, водні ресурси. Саме вони впливають на розвиток і розміщення цієї галузі народного господарства.
Однією з особливостей сільськогосподарського виробництва є те, що основним засобом виробництва виступає земля, властивість якої - родючість. В той же час в інших галузях народного господарства земля не відіграє такої ролі, а використовується переважно як територія для розміщення того чи іншого виробництва. Основний засіб виробництва в сільському господарстві - земля - при правильному використанні має властивість постійно підвищувати родючість - природну основу інтенсифікації сільськогосподарського виробництва.
Друга особливість сільського господарства полягає в тому, що і рослини, і тварини виступають одночасно і як засоби, і як предмети праці. Для них характерні природні цикли виробництва.
Розвиток сільського господарства як галузі, що забезпечує населення продуктами харчування, а промисловість сировиною, має пріоритетне значення. Проте ця проблема зараз вирішується в надзвичайно складних економічних умовах. У розв'язанні актуальних проблем аграрного сектора АГЖ повинні відігравати більш активну роль усі форми господарювання на землі - колективні сільськогосподарські підприємства, орендні, фермерські, сімейні господарства тощо. На початок 1998 р. в Україні налічувалось 35927 фермерських господарств з площею сільськогосподарських угідь 932,2 тис. га.
Основним завданням розвитку сільськогосподарського виробництва є його подальша інтенсифікація, суть якої полягає у збільшенні виробництва продукції в розрахунку на одиницю ресурсів. Це означає підвищення ефективності всіх структурних підрозділів АПК, переведення виробничого процесу на більш ефективні, потужні індустріальні методи виробництва.
Інтенсифікація передбачає використання досягнень науково-технічного прогресу, активне впровадження всіх заходів науково-технічного характеру та прогресивних індустріальних технологій 204
в усіх галузях сільського господарства, а також меліорацію земель, хімізацію сільськогосподарського виробництва. Інтенсифікація веде до підвищення і раціонального використання родючості землі, збільшення її продуктивної сили.
Земельний фонд України становить 60,4 млн. га, з них 46,7 млн. га (близько 77%) перебуває у користуванні сільськогосподарських підприємств і господарств, у тому числі 41, 9 млн. га (близько 70% всієї території України) становлять сільськогосподарські угіддя, тобто землі, які безпосередньо використовуються у сільськогосподарському виробництві. Майже 30% земельних ресурсів не використовується в сільськогосподарському виробництві, з них значну площу займають ліси і лісонасадження, болота, піски, водоймища, шляхи, а також землі, зайняті під будівлями, та ін.
До сільськогосподарських угідьвідносяться рілля, природні кормові угіддя (пасовища та сіножаті), а також багаторічні насадження. Найбільшу площу серед цих угідь складас рілля (33 млн. га), що становить 79,3% площі всіх сільськогосподарських угідь і 55% всієї території України. Площа пасовищ складає 5,3 млн. га (12,9% усіх сільгоспугідь), сіножатей - 2,2 млн. га (5,4%), багаторічних насаджень - близько 1 млн. га (2,4%).
Найбільша частина (більше 2/5) сільськогосподарських угідь припадає на Степ, 1/3 - на Лісостеп і майже 1/5 - на Полісся та передгірні райони Карпат і Криму.
Україна належить до країн світу, де рівень сільськогосподарського використання земельного фонду один з найвищих. Забезпеченість земельними ресурсами досить висока і становить 0,65 га ріллі на душу населення (для порівняння в Європі - 0,26 га, в світі в цілому - 0,29 га).

 
 

Цікаве

Загрузка...