WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРозміщення продуктивних сил (РПС) → Вугільна промисловість світу - Реферат

Вугільна промисловість світу - Реферат

ролі вугілля як одного з найважливіших енергоносіїв. Більше того, за рахунок дуже ймовірного скорочення темпів росту споживання нафти і нафтопродуктів і перегляду відносини до розвитку атомної енергетики в багатьох країнах може мати місце деякий ріст його частки в структурі енергоспоживання.
За даними Світового енергетичного конгресу (1998 р.), розвідані запаси викопного палива у світі складають 1172 млрд. т у перерахуванні на умовне паливо і розподіляються в такий спосіб (млрд. т у.п.): вугілля - 800, нафта - 199, газ - 173; для Європи відповідні показники дорівнюють 83, 73, 4 і 7.
При нинішньому рівні споживання йогорозвіданих запасів вистачить приблизно на 270 років у порівнянні з майже 60 роками для газу і 40 - для нафти. Технічний прогрес і відкриття нових родовищ дозволяють істотно збільшити зазначені терміни.
Згідно з прогнозом Міністерства енергетики США ("International Energy Outlook-2003") частка вугілля в загальному використанні первинних енергоносіїв у світі знизиться за розглянутий період незначно - з 25 до 23%.
Прогноз світового споживання вугілля на період до 2020 р., млн. т
Регіони світу 1995 2000 2005 2010 2015 2020
Всього 4644.9 4909.8 5367.0 5788.8 6209.8 6865.7
Пн. Америка 919.0 1057.8 1085.0 1121.3 1175.7 1239.2
Зх. Європа 550.8 510.8 478.1 457.2 436.4 409.1
Пром. розвинуті країни Азії 233.2 235.0 261.3 264.0 268.5 272.2
Сх. Європа/колишній СРСР 847.3 732.1 732.1 686.8 632.3 564.3
Країни, що розвиваються 2094.7 2374.1 2810.5 3259.6 3696.8 4380.9
Провідними споживачами вугілля в Азії і світі як і раніше залишаться Китай і Індія. До 2020 р. на частку Китаю й Індії буде приходитися 33% приросту світового енергоспоживання і 90% збільшення використання вугілля у світі.
Експерти Міністерства Енергетики США вважають, що вугілля в цій країні залишиться конкурентноздатним у порівнянні з іншими видами палива завдяки низьким витратам видобутку і тарифам на його транспортування.
У Канаді збільшення споживання вугілля зв'язують з намічуваним висновком з експлуатації після 2010 р. значної частини потужностей АЕС, що будуть замінятися вугільними ТЕС. У Японії намічено ввести до 2020 р. не менш 10 ГВт потужностей вугільних станцій нового покоління. Очікується також помітний приріст споживання в Бразилії і Південній Кореї.
У Європі жорсткість екологічних нормативів, посилення конкуренції з боку природного газу і висновок нерентабельних вуглевидобувних потужностей, будуть обмежувати споживання вугілля. Однак по переважному думці очікуваний спад споживання в Європі торкнеться насамперед вугілля національного виробництва.
Ринок вугілля традиційно залишається ринком покупця - пропозиція на ньому в роки стабільного ринку перевищує попит, у продуцентів і експортерів маються значні резервні потужності. По оцінці International Coal Report співвідношення попиту та пропозиції на світовому ринку очікується наступним (млн. т, враховувалися тільки постачання на основі морських перевезень, на которые приходиться більш 80% світової торгівлі):
1994 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Пропозиція на світовий ринок 492 614 678 693 692 690 689
у т.ч. нові потужності (+)
+64 +85 +89 +92 +96
закриття шахт (-)
-6 -11 -16 -21
Потреби світового ринку 382 470 484 498 511 523 536
Пропозиція в % до попиту 129% 131% 140% 139% 135% 132% 129%
Джерело: International Coal Report, № 474, 17.05.1999 р.
Поява на ринку нових потужностей, що здатні привести до порушення сформованого балансу між потужностями і потребами не виключене в 2000 і 2001 р.. За межами 2001 р. розрив між потребами і пропозицією поступово стане зменшуватися. Фахівці International Coal Report виходять з імовірності того, що вже до 2002-2003 р. ринок повернеться до давно сформованого співвідношення між потужностями і потребами. Не виключено, що введення нових потужностей буде не таким масивної, як за прогнозом, оскільки. зниження світових цін у 1998-1999 р. гальмує процес розробки нових родовищ вугілля.
2. Особливості розміщення вугільної промисловості світу
Кон'юнктура світового ринку енергетичних вугіль прямо визначається тенденціями розвитку світової енергетики, її динаміки і структури. Широкомасштабне впровадження енергозберігаючих технологій привело до зниження енергоємності ВНП (зараз потрібно менше палива для виробництва одиниці ВНП, чим у недалекому минулому). Проте, в абсолютному вираженні споживання енергоресурсів, у т.ч. твердого палива росте.
У середньостроковій перспективі найважливішим фактором невизначеності є місце ядерної енергетики в структурі споживання. Перспективи висновку з експлуатації діючих АЕС у розвинутих країнах (насамперед, західноєвро-пейських) і переходу на ТЕС, що працюють на природному чи газі на ТЕС зі змішаним циклом (мазут/вугілля) будуть визначатися в основному політичними рішеннями керівництва цих країн і роллю атомної енергетики в енергобалансі тієї чи іншої країни. У випадку інтенсивного й одночасного висновку з експлуатації більшої частини, потреби в куті в багатьох країн можуть значно зрости, що приведе, насамперед, до росту його імпорту.
В електроенергетиці все більш відчутною стає конкуренція вугіллю з боку ТЕС на газі через загострення проблеми викидів З2 в атмосферу. Разом з тим визнається, що сучасні вугільні електростанції стали не настільки обтяжні з погляду забруднення навколишнього середовища, як раніш. Витрата вугілля при середньому КПД ТЕС у 45% складає близько 300 г/квт-ч, тоді як у 1950 р. він був удвічі вище, а сьогодні працюють станції і з КПД більш 50%.
Ситуація у світовій чорній металургії наприкінці 90-х років характеризувалася скороченням попиту і виробництва продукції. Однак по оцінках Міжнародного інституту чавуна і стали в 2000 р. може початися поліпшення кон'юнктури світового ринку чорних металів і поступове зростання виробництва. Попит на коксівний вугілля може незначно зрости, а потім стабілізується. У більш віддаленій перспективі значимої стає тенденція до винесення екологічно шкідливих і енергоємних виробництв (наприклад, доменного виробництва) у країни, що розвиваються, і в країни СНД, що також буде стримувати світову торгівлю коксівним вугіллям. З іншого боку, очікується ріст використання коксу у вторинних металургійних процесах (виробництво литих заготівель і

 
 

Цікаве