WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРозміщення продуктивних сил (РПС) → Природно-ресурсний потенціал і РПС Карпатського економічного регіону - Реферат

Природно-ресурсний потенціал і РПС Карпатського економічного регіону - Реферат


РЕФЕРАТ
НА ТЕМУ:
"ПРИРОДНО-РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ І РПС КАРПАТСЬКОГО ЕКОНОМІЧНОГО РЕГІОНУ"
ПЛАН
ВСТУП
1. ПРИРОДНО-РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ КАРПАТСЬКОГО ЕКОНОМІЧНОГО РАЙОНУ
2. ЕКОНОМІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ.
СТАН, СТРУКТУРА, ПРОБЛЕМИ
3. МІСЦЕ КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ В УКРАЇНІ
4. СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ВИСНОВКИ
ВСТУП
Карпатський регіон (Закарпатська, Івано-Франківска, Львівска і Чернівецька області) займають площу в 56,6 тис. км2 (або 9,4 % території України), де проживають 6,5 млн. чол. (або 12 % її населення). Значну частину території регіону займають Українські Карпати - унікальна гірнича екосистема на Заході нашої держави. В силу ряду об'єктивних і суб'єктивных причин намітились (а в останні роки - поглибились) тенденції до соціально - економічного упадку краю: розбалансовані господарські з'вязки, прогресує безробіття, загострюються диспропорції в життевому рівні населення в його гірній та рівнинній частинах, на0ближаєтся до критичної демографічної ситуації, деградує унікальна природа Карпат, запущені історико-культурні цінності регіону.
Ці та ряд інших негативних явищ і тенденцій (не кажучи вже про чисто виробничі проблеми) являються, безумовно, внаслідок непродуманої, а подеколи - і авантюрної економічної політики радянської влади в попередні роки. Правда, ряд помилок допущений уже в посткомуністичний період, особливо - в здійсненні ринкових реформ на рівні макроекономічного регулювання. Треба також признати, що сьогоднішній соціально-економічний стан карпатських областей в значній степені, являється внаслідок відсутності чіткої державної регіональної політики в Україні.
1. ПРИРОДНО-РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ КАРПАТСЬКОГО ЕКОНОМІЧНОГО РАЙОНУ
Територія району відзначається різноманітністю природних умов і ресурсів. Реіьеф, горбистий на Подільській височині й низовинний на Малому Поліссі та Верхньосанській рівнині, на південь змінюється на височинний у Передкарпатті та гірський у південній і центральній частинах району. Закарпаття лежить у межах Придунайської низовини Абсолютні висоти сильнорозчленованої Подільської височини сягають 350-470 м, а в передгір'ях - 500-550 м. Українські Карпати простягаються з північного заходу на південний схід на 280 км. Ширина їх пасма - близько 100 км, площа -понад 24000 км2. Тут знаходиться найвища гора в Україні Говерла (2061 м). Поверхня Закарпатської рівнини слабо нахилена у бік Тиси. На фоні одноманітної поверхні піднімаються острівні гори, серед яких найбільшим є Берегівське горбогір'я.
Територія району розташована в атлантико-континентальній клі-матичній області і характеризується теплим помірно-вологим кліматом. Кількість сонячної радіації зростає від 95 ккал/см2 у рівнинній частині до 105 ккал/см2 на Закарпатті. Середні температури січня коливаються по території залежно від рельєфу від мінус 3 до мінус 6 °С, а липня -від 14 до 21 °С. суми активних температур-від 1600 °С (Мармарощина) до 3200 °С (Закарпаття). Опадів найбільше випадає в Карпатах (на найвищих хребтах 1600-2000 мм), зменшення їх спостерігається паралельно хребтам до 650-700 мм на Поділлі та Закарпатті.
Територія Карпатського економічного району добре забезпечена водними ресурсами. Найбільші ріки -Дністер, Західний Буг, Прут і Тиса. Водні ресурси місцевого формування становлять 15,7 км3. їх об'єми з роз-рахунку на одного жителя коливаються від 747 до 6390 м3. Експлуатаційні запаси підземних вод сягають 763,9 млн м3. У межах району є значні запаси мінеральних вод. зокрема в Прикарпатті та Закарпатті. Вони добре вивчені, але використовуються ще недостатньо
Дуже різноманітний груніпоаий покрив Карпатського економічного району. Гірські ділянки вкриті переважно бурими гірсько-лісовими грунтами в поєднанні з дерново-буроземнпми. гірсько-лучними га лучними. Оглеєні їх різновиди широко представлені в Придунайській низовині. Потужність гумусового шару таких грунтів до 36 см, а вміст гумусу 5-7%. У Подільській частині переважають чорноземи опідзолені й світло-, темно-сірі та сірі опідзолені грунти.
У Передкарпатській частині Чернівецької, Львівської та Івано-Фра-нківської областей переважають дерново-підзолисті грунти й оглеєні їх форми у комплексі з буроземпо-підзолистимп та лучними грунтами по зонах річок У Закарпатській низовині домінують дернові опідзолені суглинкові грунти та оглеєні їх види з незначними домішками лучних, дернових, супіщаних та бурих гірсько-лісових з дерново-буроземними, грунтами. У Чернівецькій області, у долині р. Прут, поширені лучно-чорноземні та лучні грун ги, а на Прут-Дністровському межиріччі - чорноземи опідзолені, світло-сірі та сірі опідзолені грунти. Найстрокатіший ґрунтовий покрив у центральних і північних районах Львівської області. У перших переважають світло- й темно-сірі опідзолені грунти у поєднанні з дерновими, торфо-болотними, лучними, чорноземними грунтами, у других типовими є дернові, світло-сірі, лучні та лучно-чорноземні зі значними домішками карбонатних грунтів. На Малому Поліссі переважають дернові глеюваті, темно-сірі й сірі лісові грунти.
Карпатський економічний район добре забезпечений чісовшш ре-сурсами - покрита лісом площа становить 60°/о Ліси дають сировину для галузей економіки, мають протиерозійне, кліматичне, санітарно-оздоровче й природоохоронне значення. У них переважають дуб, граб, бук, ялина. Видовий склад лісу змінювався за рахунок скорочення площ під буком та ялицею і розширення площ під смерекою, на яку тепер припадає 16% запасу деревини. Ліси району багаті на ягоди, гриби, плоди дикорослих рослин. Карпати є третім районом України за збором лікарських рослин.
Сумарний ПРП Карпатського району становить 9,7% потенціалу ресурсів України. У компонентній структурі ПРП найбільше значення мають земельні - 30,7% (у Чернівецькій області 50,0%), водні - 26,45% та рекреаційні ресурси - 21,3%. Район значно виділяється в Україні лісовими ресурсами, на які припадає у структурі ПРП 14,7% проти 4,2% по Україні. Разом з тим особливості рельєфу зумовили зменшення компонентної частки земельних та зростання рекреаційних ресурсів.
Надра Карпатського економічного району багаті на корисні копти/ні. Найбільше значення мають паливно-енергетичні (нафта і газ, кам'яне і буре вугілля, торф і горючі сланці) та сировина для хімічної промисловості.
У Передкарпатській нафтогазоносній області розробляється 37 на-фтових і нафтогазоконденсатних родовищ. За час їх експлуатації видобуто близько 100 млн т нафти. Найбільшими с Орів-Уличнянське й Долинське нафтові, Битків-Бабченське та Північно-Долинське нафтогазоконденсат-ні родовища. Відомі також Стрельбицьке, Попельське, Бориславське, Східницьке, Спаське, Нижньострутинське та інші родовища. Найперспе-ктивнішими є Семиногівське та Стинавське. Лише розробка останнього дасть змогу збільшити видобуток нафти у регіоні в 5-6 разів. Експлуатуються 32 родовища газу і газоконденсату. Найбільшими є Угерське, Більче-Волицьке, Рудківське, Хідновицьке, розробляютьсяСвидницьке, Мединецьке, Малогорожанське, Кадобненське, Гринівське, Вільховське, Росільнянське, Косівське, Валицьке, Вишнянське родовища та ін.
У новій газоносній області - Закарпатському прогині виявлено 4 родовища газу, розвідано 14 і підготовлено до глибокого буріння ще 5 ділянок. У 1982 р. відкрито Солотвинське родовище з дебітом 137 тис. м3 газу за добу. Після цього було розвідане Русько-Комарівське (дебіт до 75 тис. м3 газу за добу), Королівське (до 125 тис. м3) та Станівське (до 115 тис. м1) газові родовища.
У північній частині району розміщена частина Львівсько-Волинсь-кого кам'яновугільного басейну. Промислові запаси вугілля гут становлять до 650 млн т. Глибина залягання вугільних пластів - від 300 до 900 м. У вугленосній товщі басейну виявлено понад 80 пластів потужністю від кількох сантиметрів до 2,5 м. Потужність головних 10 промислових пластів басейну 0,5 - 1,1 м. У межах басейну виділяються Забузьке, Сокальське, Бубнівське, Буське і Міжріченське родовища. Вугілля тут переважно гумусове. Наявні також довгополум'яне, газове й жирне вугілля та їх відміни. Теплотворна

 
 

Цікаве

Загрузка...