WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРозміщення продуктивних сил (РПС) → Теорії міжнародної міграції робочої сили - Реферат

Теорії міжнародної міграції робочої сили - Реферат

професій; 5)керівний персонал фірм та їхніх підрозділів, а також підприємці, що переносять свою діяльність у країну-акцептор та створюють нові робочі місця. Спільною характеристикою названих груп є їхня гостра нестача на ринку праці багатьох країн-акцепторів. Узагальнюючи, можна виділити два види трудових міграцій: міграцію малокваліфікованої робочої сили з країн, що розвиваються, та країн з перехідною економікою до Західної Європи, з Латинської Америки до США; та міграцію кваліфікованих спеціалістів з Західної Європи, колишніх соцкраїн Європи до США та Канади, з ряду країн, що розвиваються до провідних західних країн. Перший вид міграції є найбільш масовим. Для країн-експортерів робочої сили емігранти є важливим джерелом валютних надходжень у формі грошових переказів. Крім переказів джерелом валютних прибутків від експорту робочої сили можуть служити податки з прибутків фірм-посередників, особисте інвестування мігрантів (привезення на батьківщину засобів виробництва та предметів тривалого користування, купівля землі, нерухомості, придбання цінних паперів); капітали від країн-імпортерів, що часто йдуть на відтворення трудових ресурсів, у соціальну сферу; цінності та заощадження, які привозять з собою мігранти, повертаючись на батьківщину. В той самий час, оскільки в структурі мігрантів переважають молоді, міграція викликає таке негативне явище в країні-експортері, як "старіння м'язів", його супроводжує і відплив найбільш освіченої та талановитої робочої сили, що називається "відпливом мізків".
2. Основні етапи ММРС.
1. 1725-1880рр. - масова еміграція із Європи у Північну Америку та Австралію.
2. 1880-1914рр. - еміграція робочої сили із Східної Європи, Китаю, Індії, Японії, Східної Африки на Американський континент.
3. 1918-1939рр. - збільшення масштабів ММРС; найбільша еміграція з Західної України у США та Австралію.
4. 1945-1980рр. - збільшення масштабів ММРС; характерний виїзд із країн Східної Європи у Західну Європу та США.
5. З 1980р. до наших часів - збільшення масштабів міграції із країн з перехідною економікою.
3. Головні центри міжнародної міграції робочої сили
1) Західна Європа:
а) міграція населення із країн Східної Європи;
б) міграція населення із країн колишнього СРСР.
2) США - найбільший центр тяжіння міжнародної міграції робочої сили:
а) наявність емігрантів (до 35%) населення;
б) імміграція населення завдяки політики залучення іноземних висококваліфікованих спеціалістів, вчених (50-60рр.)
в) залучення творчих працівників (артистів, художників, скульпторів)
3) Міграція у нафтодобувні країни (країни ОПЕК у 60-70рр.)
а) мігрантів більше нараховувалось ніж місцевих жителів;
4) Міграція в країни Латинської Америки (Аргентина, Бразилія, Чилі) характеризуються:
а) міграцією сільськогосподарського населення;
б) міграція робітників сфери послуг;
в) міграція із країн колишнього СРСР, та Східної Європи.
5) Міграція на Африканський континент:
а) міграція у межах самого Африканського континенту;
б) залучення іноземних висококваліфікованих спеціалістів з різних країн у ПАР у 70-80рр.
6) Міграція у нові індустріальні країни (Південна Корея, Гонконг(Сян-Ган), Тайвань, Сінгапур у 80-90 рр. );
а) залучення інженерно-технічних робітників;
б) залучення висококваліфікованих підприємців та бізнесменів.
4. Регулювання міжнародної міграції робочої сили.
Проблеми міжнародної міграції робочої сили призвели до створення широкої системи державного і міждержавного регулювання. Методи регулювання міжнародної міграції:
1. Адміністративно-правові. До них відносять:
а) національні законодавства які визначають юридичний, політичний та професійний статус іммігрантів в даній країні;
б) національні служби іміграції, в тому числі:
контроль на в'їзд в країну імігрантів, видача дозволу на в'їзд в країну; видача дозволу на роботу.
2. Економічні:
а) здійснення вербування іноземних робітників:
? надання місця роботи;
? високого рівня заробітної плати;
? надання житла;
? здобуття освіти;
? надання гарантій про медичне обслуговування.
Рівні регулювання міжнародної міграції робочої сили:
Національний рівень - заходи окремої держави по здійсненню міграційної політики у своїй країні.
Міжнародний рівень - система заходів по регулюванню міжнародної міграції робочої сили в рамках світового господарства.
Інтеграційний рівень - заходи по регулюванню міжнародної міграції робочої сили в рамках інтеграційного об'єднання.
Система органів, на рівні яких здійснюється національна міграційна політика:
? міністерство праці;
? міністерство внутрішніх справ;
? міністерство юстиції;
? національні міграційні служби.
На міжнародному рівні:
? міжнародна організація праці (МОП);
? міжнародна організація міграції (МОМ).
Членами МОП є:
? уряди країн-учасниць;
? профспілки;
? організації підпрємців.
Література:
1. Киреев А. Международная экономика, -М, 1997.
2. Кугман П., Обстфельд М., Международная экономика. Теория и практика"-М.:. МГУ, 1997.
3. Овчинников Г.П. Международная экономика, Санкт-Петербург, 1999.
4. Сутырин Е.Ф., Международные экономические отношения, Санкт-Петербургского университета, 1996.

 
 

Цікаве