WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРозміщення продуктивних сил (РПС) → Основні проблеми і перспективи розвитку регіонів України на сучасному етапі - Курсова робота

Основні проблеми і перспективи розвитку регіонів України на сучасному етапі - Курсова робота

відмовитися від імпорту її в Україну для потреб медичної, хімічної, парфюмерно-косметичної промисловості, принесе щорічну економію валютних коштів до 1 млн. дол. Промислове освоєння у Ріпкинському районі Папернянського родовища пісків (розвідані запаси обчислюються у 6,3 млн. т) забезпечить сировиною українські під-приємства, які випускають будівельне й автомобільне скло, посуд, тару для харчової, медичної, косметичної промисловості, зумовить приріст експортного потенціалу. Добудова Корюківського заводу будівельних матеріалів потужністю 60 млн. шт. ум. цегли на рік дасть змогу задовольнити потреби півночі Чернігівщини та сусідніх областей Росії і Бєларусі у високоякісній облицювальній цеглі та черепиці. Випуск продукції уже тепер гарантується обсягами продажів. Удосконалення діючих технологій (зокрема, реконструкція устаткування) на Корюківській фабриці технічних паперів дозволить збільшити виготовлення високоякісних шпалер і крейдованого паперу. Обсяги виробництва відповідатимуть потребам України і країн СНД.
Близькість до кордонів з країнамиСНД, наявність залізниць та автомобільних шляхів дають змогу створити у Чернігівському районі на існуючій матеріальній базі ЗАТ "Чернігівголовпостач" постійно діючий Слов'янський оптово-роздрібний ярмарок з продажу всіх видів продукції виробничо-технічного призначення. Реалізація цього проекту сприятиме використанню багатої інфраструктури Чернігівського аеропорту, яка сьогодні не діє.
Для північних районів області є характерними також галузі лісової і деревообробної промисловості. За сприятливого режиму інвестування можна швидко модернізувати і відродити діяльність підприємств цих галузей у Городнянському і Семенівському районах.
Спеціальний режим інвестиційної діяльності зміцнить економічну співпрацю із суб'єктами підприємницької діяльності наших найближчих сусідів - Росії та Бєларусі, бо виробництво товарів у цих районах Чернігівщини адаптоване до їхньої продукції, не втрачені давні зв'язки з провідними підприємствами машинобудування, хімічної промисловості, агропромислового комплексу.
Для залучення інвесторів у північні райони області здійснюється комплекс організаційних заходів.
Насамперед опрацьовуються інвестиційне привабливі проекти, які пе-редбачають використання існуючого ресурсного потенціалу, реалізацію інноваційних пропозицій, випуск нової, конкурентоспроможної продукції. Уже розроблено понад 60 таких проектів на загальну суму більш як 100 млн. дол., і робота в цьому напрямі триває.
Необхідно підготувати якомога більше реальних інвестиційних проектів, визначити їх пріоритетність, здійснити відповідні пропозиції вітчизняним і зарубіжним потенціальним інвесторам. Крім того, треба сформувати Раду території спеціального режиму інвестиційної діяльності. До її складу входитимуть представники органів місцевого самоврядування, місцевих державних адміністрацій, а також центральних органів виконавчої влади. Слід визначити порядок проведення експертизи інвестиційних проектів, надання дозволів на їх реалізацію, укладання договорів із суб'єктами підприємницької діяльності про реалізацію відповідного інвестиційного проекту тощо. Згідно з наданими повноваженнями, Рада території здійснюватиме ор-ганізаційно-методичні та інформаційні заходи. Серед них:
- розгляд і схвалення інвестиційних проектів;
- залучення фінансових ресурсів для їх реалізації;
- контроль за інвестиційною діяльністю;
- підготовка пропозицій відповідним органам місцевого самоврядування щодо ставок орендної плати, тарифів, плати за комунальні та інші послуги, які надаються підприємствами комунальної форми власності;
- розгляд у досудовому порядку спорів між суб'єктами підприємницької діяльності, які реалізують інвестиційні проекти, та відповідними органами місцевого самоврядування;
- прийняття, у межах своєї компетенції, рішень, обов'язкових для виконання на території пріоритетного розвитку під час реалізації інвестиційних проектів;
- надання Міністерству економіки України, Міністерству фінансів України й Агентству з питань спеціальних (вільних) економічних зон інформації про результати запровадження спеціального режиму інвестиційної діяльності.
Як свідчать розрахунки, запровадження спеціального режиму інвестиційної діяльності на території пріоритетного розвитку радикально змінить соціально-економічну ситуацію. Уже до 2010 p. приріст обсягів промислового виробництва збільшиться у 2 рази. Буде створено і відроджено близько 100 суб'єктів господарювання, завантаженість виробничих потужностей на діючих підприємствах досягне 85%. Обсяги виробництва сільськогосподарської продукції збільшаться в 1,9 раза. Активізується сфера малого бізнесу. Пільгові умови функціонування існуючих і створення нових підприємницьких структур, переважно у виробничій сфері, вдоскона-лення механізму їх фінансової підтримки, розвиток інфраструктури малого бізнесу - все це дозволить довести показник кількості малих підприємств до 2,6 од. на 1000 чол. населення. З'являться 25 тис. нових робочих місць, безробіття зменшиться у 2 рази.
Висновки
Щоб створити умови для ефективної керованості соціально-економічним розвитком регіонів, для поетапного досягнення позитивних зрушень у територіальних пропорціях, необхідно здійснити комплекс заходів як на центральному, так і на регіональному та місцевому рівнях управління.
На центральному рівні необхідно:
1. Прискорити прийняття Верховною Радою України Концепції (основних положень) державної регіональної політики. Цим буде забезпечене загальне правове поле для цілеспрямованого проведення Урядом країни, центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування комплексу заходів з практичного регулювання соціально-економічного розвитку районів, міст, областей.
Створення правового поля має здійснюватись за трьома основними напрямами, а саме: організаційно-правовий аспект; удосконалення економічної бази місцевих органів управління; розширення фінансової автономії органів місцевого самоврядування.
З цією метою треба прийняти такі законодавчо-нормативні акти:
- про адміністративно-територіальний устрій України. Акт юридично встановить статус кожної адміністративної одиниці та її місце у територіальному поділі країни;
- про комунальну власність і комунальні підприємства;
- про примірний статут територіальної громади;
- про організаційні структури регіональних органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування.
Невідкладного вирішення потребує проблема створення фінансової автономії органів місцевого самоврядування, що є основною передумовою для ефективного вирішення завдань місцевого значення. З цією метою необхідно прийняти такі законодавчі акти:
- про фінанси місцевого самоврядування;
- про місцеві податки і збори;
- про комунальний кредит і

 
 

Цікаве