WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРозміщення продуктивних сил (РПС) → Основні проблеми і перспективи розвитку регіонів України на сучасному етапі - Курсова робота

Основні проблеми і перспективи розвитку регіонів України на сучасному етапі - Курсова робота

здійснюватиметься згідно з функціональним, а не галузевим підходом - через постановку й вирішення проблемних завдань економіки, визначених як пріоритети.
Зростанню надходжень іноземних інвестицій, розвиткові зовнішньо-економічних зв'язків, збільшенню поставок на внутрішній ринок високоякісних товарів та послуг, створенню сучасної виробничої, транспортної, ринкової інфраструктури, ефективному використанню природних ресурсів в Україні сприяє створення спеціальних економічних зон. У них застосовуються пільговий режим оподаткування та митний режим, згідно з яким запроваджується особливий порядок ввезення-вивезення товарів. Такі зони створено у Закарпатській, Донецькій, Луганській областях. З 1996 p. діє експериментальна зона "Сиваш". З метоюстворення нових робочих місць для працевлаштування персоналу Чорнобильської АЕС, що вивільняється у зв'язку з виведенням її блоків з експлуатації, створено спеціальну економічну зону "Славутич".
Обравши шлях демократичних перетворень, Україна послідовно і наполегливо здійснює свою мету,- поділяючи європейські цінності, гармонійно влитися до єдиної системи світового поділу праці, посісти достойне місце в європейському економічному просторі, побудувати власний державний механізм, який би забезпечував економічне та соціальне процвітання громадян і грунтувався на загальновизнаних принципах демократії. Сьогодні зовнішньоекономічна політика України спрямована на формування нового торговельного режиму, з подальшою інтеграцією до світового економічного співтовариства за допомогою поступового і зваженого збільшення відкритості національної економіки.
Підвищенню конкурентоспроможності вітчизняних товарів сприяє створена за ініціативою Спілки економістів Асоціація товарної нумерації "ЄАН-Україна": завдяки її діяльності наша країна стала членом EAN-Intemational і отримала національний товарний код 482. Сьогодні весь світ знає, що товари з цим кодом вироблені в Україні. Через мережу регіональних центрів у всіх областях України асоціація забезпечує швидке й гарантоване обслуговування товаровиробників.
Нові, ширші можливості для виходу українського підприємця на європейський ринок надає Угода про партнерство і співробітництво між Україною та Європейським Союзом (УПС), яка набула чинності з 1 березня 1998 p. Цим документом передбачено технічну допомогу в розвитку правової бази діяльності малих та середніх підприємств, розбудову відповідної інфраструктури (установи для підтримки малого бізнесу, зв'язок, організація фонду таких підприємств тощо) і створення технопарків. Перспективним напрямом інтеграції України у систему світового господарства є створення зони вільної торгівлі з ЄС. Це одна з найпривабливіших форм заохочення іноземних інвесторів, що дає змогу активізувати підприємництво, нарощувати експортний потенціал, формувати ринкову структуру, прискорювати розвиток економіки.
На обласному рівні потрібно мати концепцію розвитку окремих територій, які відрізняються своєю специфікою, структурою, ресурсним потенціалом тощо. Результатами такої концепції можуть бути: підвищення ефективності управління завдяки його спрощенню; посилення контролю за використанням інвестиційних ресурсів і спрямування їх у найефективніші проекти розвитку регіонів; комплексний підхід до вирішення регіональних проблем, досягнення на цій основі синергічного ефекту. В основу концепції може бути покладений програмно-цільовий підхід. Потрібна розробка програм соціально-економічного розвитку локальних територій. Маючи значний ресурсний потенціал розвитку - виробничий, науково-технічний, рекреаційний, сировинний, вони за своєю економічною суттю є "полюсами росту". У Львівській області, наприклад, таким полюсом може бути Трускавецько-Бориславська агломерація.
Уряд розробив і подав до Верховної Ради "Концепцію державної регіональної політики", яка є сукупністю організаційних, правових, економічних заходів держави у цій сфері відповідно до поточних і стратегічних цілей. Ці заходи спрямовані на стимулювання ефективного розвитку продуктивних сил регіонів, раціональне використання їхнього ресурсного потенціалу, створення нормальних умов для життєдіяльності населення, досягнення екологічної безпеки, вдосконалення територіальної організації суспільства. Державна регіональна економічна політика спрямовується на забезпечення однакових умов функціонування господарських комплексів регіонів і збереження територіальної цілісності Української держави. Вона спирається на такі принципи:
- правове забезпечення подальшого посилення економічної самостійності регіонів шляхом чіткого розмежування повноважень між центральними і місцевими органами виконавчої влади й органами місцевого самоврядування, зміцнення їх фінансово-економічної основи та підвищення відповідальності у вирішенні завдань життєзабезпечення і комплексного розвитку територій;
- дотримання пріоритетів загальнодержавного значення та органічної єдності у розвитку продуктивних сил регіонів, у вирішенні завдань соціально-економічного розвитку країни в цілому;
- врахування вимог екологічної безпеки під час реформування структури господарських комплексів регіонів і розміщення нових підприємств.
Державна регіональна економічна політика грунтується на положеннях Конституції України, закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", інших нормативно-правових актів.
Головні її цілі такі:
- збільшення національного багатства країни шляхом ефективного ви-користання природно-ресурсного та науково-технічного потенціалу кожного регіону і тісного співробітництва між регіонами;
- послідовне здійснення заходів щодо поступового підвищення рівня соціально-економічного розвитку регіонів та ефективності територіального поділу праці, раціоналізації систем розселення;
- врахування економічних, соціальних, історико-культурних та інших особливостей регіонів під час проведення економічних реформ на місцях;
- підтримання внутрірегіональної збалансованості економічного розвитку, екологічного стану, соціально-демографічного і суспільно-політичного процесу;
- досягнення економічно і соціально виправданого рівня комплексності та раціоналізації структури господарства регіонів, підвищення життєзабезпечення галузей виробництва в ринкових умовах;
- створення сприятливих умов для розвитку підприємництва та ринкової інфраструктури, активного проведення приватизації державного майна, земельної реформи, реформи у сфері державного оподаткування та інших ринкових перетворень;
- формування і розвиток спеціальних (вільних) економічних зон з визначенням територій для їх розміщення, облаштування державних кордонів і налагодження на новій основі системи зв'язків між прикордонними регіонами;
- удосконалення економічного районування країни;
- підвищення рівня добробуту і забезпечення єдиних мінімальних соціальних стандартів та

 
 

Цікаве

Загрузка...