WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРозміщення продуктивних сил (РПС) → Аналіз історії створення і функціонування спеціальних (вільних)економічних зон в Україні - Дипломна робота

Аналіз історії створення і функціонування спеціальних (вільних)економічних зон в Україні - Дипломна робота

зони "Закарпаття", не можуть мати філій, відділень, інших відокремлених підрозділів за межами зони. На території спеціальної економічної зони "Закарпаття" розміщуються підприємства, які здійснюють операції з обслуговування транзитних вантажів, їх зберігання, доробки, сортування, пакування, надання транспортно-агентських та експедиторських послуг, торгівлі, а також підприємства, які застосовують новітні технології з метою виробництва товарів для експорту та поставок на внутрішній ринок. На території спеціальної економічної зони "Закарпаття" можуть розміщуватись об'єкти виробничої та невиробничої інфраструктури.
У спеціальній економічній зоні "Закарпаття" встановлюється режим спеціальної митної зони.
У СЕЗ "Закарпаття" встановлюється такий порядок ввезення (вивезення) товарів та інших предметів:
а) у разі ввезення товарів та інших предметів (крім підакцизних товарів) з-за меж митної території України на територію спеціальної економічної зони "Закарпаття" для використання в межах зони ввізне мито та податок на додану вартість не справляються;
б) у разі ввезення товарів та інших предметів, що попередньо були ввезені з-за меж митної території України на територію спеціальної економічної зони "Закарпаття", на митну територію України з цієї зони оподаткування здійснюється відповідно до законодавства України як при імпорті товарів в Україну;
в) у разі ввезення товарів та інших предметів, повністю вироблених або достатньо перероблених у спеціальній економічній зоні "Закарпаття", на митну територію України з території спеціальної економічної зони "Закарпаття" податок на додану вартість і акцизний збір справляються як для внутрішнього споживання в Україні;
г) у разі вивезення товарів та інших предметів, вироблених, утому числі повністю, або достатньо перероблених у спеціальній економічній зоні "Закарпаття", з території спеціальної економічної зони "Закарпаття" за межі митної території України вивізне мито іакцизний збір з цих товарів не справляються, а податок на додану вартість справляється за нульовою ставкою;
д) у разі вивезення з території спеціальної економічної зони "Закарпаття" за межі митної території України товарів та інших предметів, попередньо ввезених з-за меж митної території України на територію спеціальної економічної зони "Закарпаття", вивізне мито, податок на додану вартість і акцизний збір не справляються;
е) у разі вивезення товарів та інших предметів з митної території України на територію спеціальної економічної зони "Закарпаття" вивізне мито не справляється, а податок на додану вартість справляється за нульовою ставкою;
є) у разі ввезення товарів та інших предметів на територію спеціальної економічної зони "Закарпаття" з метою транзиту оподаткування здійснюється відповідно до законодавства України;
ж) в інших випадках оподаткування здійснюється відповідно до законодавства України.
Повністю виробленими або достатньо переробленими у спеціальній економічній зоні "Закарпаття" вважаються товари, які відповідають критеріям, викладеним у статті 18 Закону України № 2097-12 "Про Єдиний митний тариф".
У спеціальній економічній зоні "Закарпаття" встановлюється спеціальний пільговий режим оподаткування:
а) прибуток платників податку на прибуток, зареєстрованих на території спеціальної економічної зони "Закарпаття", оподатковується за ставкою 20 відсотків до об'єкта оподаткування;
б) доходи, одержані нерезидентами з джерелом походження з території спеціальної економічної зони "Закарпаття" відпровадження господарської діяльності, оподатковуються у розмірі 2/3 ставок оподаткування, визначених статтею 13 Закону України № 334/94-ВР "Про оподаткування прибутку підприємств". Ця норма не поширюється на доходи від здійснення інвестицій у цінні папери, випущені за рішенням уповноваженого державного органу чи органу місцевого самоврядування, та доходи, визначені пунктом 13.6 статті 13 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств";
в) не справляються збори до Державного інноваційного фонду.
Передбачений цією статтею спеціальний пільговий режим оподаткування застосовується до суб'єктів підприємницької діяльності, зареєстрованих на території спеціальної економічної зони "Закарпаття", в обсягах господарської діяльності, що провадиться на цій території.
Надходження в іноземній валюті від реалізації продукції, товарів (робіт, послуг), вироблених або наданих у спеціальній економічній зоні "Закарпаття", звільняються від обов'язкового продажу.
Висновок
З приведеного вище можна зробити висновок, що велике значення в перехідний до ринкової економіки час має створення вільних економічних зон (ВЕЗ), що відповідь на питання: чи є перспективи у вільних економічних зон в Україні - може бути позитивною. Однак безсумнівно те, що ефективна реалізація цієї форми економічноївзаємодії з рештою світу може здійснюватися при дотриманні наступних обов`язкових умов:
" розробка і прийняття чіткої законодавчої і нормативної бази, що регулює процес створення і функціонування ВЕЗ, яка б відповідала всім міжнародним вимогам, які виставляються до такого роду зонам;
" організації ВЕЗ на обмеженій території, що виключає можливість порушення принципу єдиного економічного простору держави;
" взаємної економічної зацікавленості усіх сторін, що беруть участь у процесі створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон;
" можливості (і прагнення) державних органів направляти значні бюджетні засоби для формування інфраструктури ВЕЗ, з поняттям того, що реальний ефект для держави може бути отриманий лише у перспективі;
" надання іноземним і українським інвесторам, діючих в ВЕЗ, кращих умов для ведення господарської діяльності, ніж ті, які вони мають за кордоном і на решті території України.
Як видно, тут немає принципово невиконаних умов. Мені здається, що проблеми вільних економічних зон можуть бути вирішені при злагоджених діях всіх зацікавлених сторін.
Створення і функціонування у нас ВЕЗ може стати, як і в багатьох державах світу, одним із ефективніших способів залучення іноземних інвестицій, каталізатором розвитку зовнішньоекономічних зв`язків і економіки держави в цілому. Але для цього політика їх формування повинна бути продуманою і послідовною.
Поряд з розробкою проектів створення ВЕЗ на західних та південних кордонах необхідно прискорити створення ВЕЗ на кордонах з Російською Федерацією. Це сприятиме поліпшенню торговельно-економічних відносин між Україною та Росією, а в кінцевому підсумку, приведе до налагодження цивілізованих тісних господарських зв'язків між обома країнами.
Україна має винятково вигідне, з точки зору транспортних перевезень, географічне розташування. Але існуючий у цій сфері потенціал використовується не повною мірою. Тому доцільно розглядати рішення про створення ВЕЗ у взаємозв'язку з питаннями створення транспортних коридорів як основних об'єднуючих елементів.
Уже сьогодні є приклад створення такої зони - "Азов" у перспективному трикутнику Донецьк - Маріуполь - Ростов-на-Дону,

 
 

Цікаве