WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРозміщення продуктивних сил (РПС) → Аналіз історії створення і функціонування спеціальних (вільних)економічних зон в Україні - Дипломна робота

Аналіз історії створення і функціонування спеціальних (вільних)економічних зон в Україні - Дипломна робота

(вільної) економічної зони є наявність конкретної програми її розвитку з визначенням цілей, етапів, завдань, спрямованих на створення відповідної фінансово-економічної інфраструктури (банківської, страхової, інвестиційної тощо), термінів їх виконання, обсягів та джерел інвестицій.
З урахуванням сучасної економічної ситуації та виходячи з необхідності ефективного використання наявного природного й виробничого потенціалу і кваліфікованих трудових ресурсів в Україні доцільно сформувати розгалужену систему ВЕЗ різних функціональних типів з перевагою зовнішньоторгівельних, комплексних виробничих і науково-технічних.
За ознаками відкритості та місце розташування розрізняють інтеграційні СЕЗ (діяльність яких спрямована на тісну взаємодію з поза зональною економікою країни) та анклавні (орієнтовані на зв`язки із зовнішнім ринком), зовнішні (розташовані на кордоні з іншими державами) та внутрішні (розміщені у внутрішніх районах країни).
В Україні доцільно стимулювати створення науково-технічних центрів різної спеціалізації, технопарків та інкубаторів, які навіть при незначних масштабах проектів та галузевій обмеженості досліджуваних проблем сприяють розвиткові науково-технічного потенціалу та реалізації інновацій у сфері виробництва.
Перспективним і економічно доцільним є створення багато профільних комплексних виробничих зон, у тому числі експортно-виробничих, на основі існуючої виробничої бази, підсиленої національними й іноземними інвестиціями. Це сприятиме розвиткові експортного потенціалу окремих регіонів та держави в цілому, вирішенню проблем зайнятості населення.
Основними факторами, що обумовлюють вибір виробничої спеціалізації зони є:
" базовий виробничий потенціал;
" забезпеченість об`єктами виробничої та соціальної інфраструктури;
" наявність відповідних природних і трудових ресурсів необхідної кваліфікації або відносного надлишку трудових ресурсів (незайнятого у суспільному виробництві населення);
" зацікавленість іноземних інвесторів в фінансуванні того чи іншого виробництва.
Зазначеним умовам відповідає ряд регіонів міст України. Уже найближчим часом можливе створення експортно-виробничих зон у ряді західних областей, а також у Київській з орієнтацією н випуск продукції точного машинобудування,, меблів, виробів легкої промисловості.
У південних областях України доцільно організувати зони, спеціалізовані на випуску товарної руди, вугілля, продукції хімічної промисловості. Північні, центральні області України можуть орієнтуватися на випуск хімічних волокон, окремих видів продукції машинобудування, будівельних матеріалів, в тому числі на обробку граніту.
Унікальний природно-ресурсний потенціал України, наявна матеріально-технічна база лікування та відпочинку, доповнена необхідними засобами комунікації, незмінно високий попит на рекреаційні послуги зумовлюють потенційну вигідність функціонування туристсько-рекреаційних зон. Базою для їх створення можуть стати регіон Карпат, Одеська область, Республіка Крим.
Проблеми, пов`язані з фінансуванням та інфраструктурним забезпеченням СЕЗ, частково можуть вирішуватися шляхом надання окремих незабудованих територій у довготермінову оренду іноземним фірмам на пільгових умовах, з правом гарантуванням стабільності визначених договором умов у разі додержання напрямів підприємницької діяльності.
3.2. Правове регулювання інвестиційної діяльності в окремих спеціальних (вільних) економічних зонах.
Північнокримська експериментальна економічна зона "Сиваш" діє відповідно до Указів президента України від 30 червня 1995 р. № 497/95 "Про Північно кримську експериментальну економічну зону "Сиваш" та від 17 листопада 1995 року № 1062/95 "Про заходи щодо проведення експерименту у Північно кримській експериментальній економічній зоні "Сиваш", Закону України від 23 грудня 1996 р. "Про деякі питання валютного регулювання та оподаткування суб`єктів експериментальної економічної зони "Сиваш" № 65/96-вр , та Положення про Північно кримську експериментальну економічну зону "Сиваш", затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 23 квітня 1996 р. № 455-96-п.
Північнокримська експериментальна економічна зона "Сиваш" (далі - зона "Сиваш") включає територію Красноперекопського району, міст Красноперекопська та Армянська Автономної Республіки Крим, у межах якої проводиться економічний експеримент щодо розроблення моделі управління та господарювання в умовах переходу до ринкової економіки.
Керівним органом зони "Сиваш" є Адміністрація зони "Сиваш", що провадить свою діяльність у формі державної компанії, Статут якої затверджує Кабінет Міністрів України.
Експеримент проводиться з метою реалізації заходів:
" експериментального відпрацювання на практиці сучасних економічних механізмів та методів господарювання;
" впровадження передових вітчизняних зарубіжних науково-технологічних розробок та винаходів;
" розвитку експортного потенціалу на основі ефективного комплексного використання сировинних, промислових та сільськогосподарських можливостей території;
" підготовки кадрового потенціалу, який відповідає вимогам організації високотехнологічного виробництва конкурентоспроможної продукції в умовах переходу до ринкової економіки;
" розв'язання проблеми зайнятості населення та інших соціальних проблем на
території зони "Сиваш";
" створення і забезпечення умов для реалізації інвестиційних проектів;
" залучення зовнішніх та внутрішніх ресурсів для реалізації інвестиційних проектів розвитку підприємств регіону;
" створення та розвиткувиробничої і невиробничої інфраструктури.
Інвестиційні проекти, реалізація яких пов'язана з наданням пільг суб'єктам зони "Сиваш", затверджується Кабінетом Міністрів України після розгляду та схвалення їх Спостережною радою по контролю за проведенням експерименту у Північно кримській експериментальній економічній зоні "Сиваш" ( далі - Спостережна рада).
Кошти, отримані за рахунок надання суб'єктам зони "Сиваш" пільги щодо сплати податку на прибуток, спрямовуються ними на реалізацію інвестиційних проектів у межах зони "Сиваш".
Контроль за проведенням експерименту в Північно кримській експериментальній економічній зоні "Сиваш" здійснює Спостережна рада. Положення про яку затверджується Кабінетом Міністрів України.
Згідно із Законом України "Про деякі питання валютного регулювання та оподаткування суб`єктів експериментальної зони "Сиваш" сировина, матеріали, устаткування та обладнання (крім підакцизних товарів), які ввозяться в Україну для потреб власного виробництва суб`єктами експериментальної економічної зони "Сиваш", не підлягають обкладанню ввізним митом та податком на добавлену вартість.
Сума податку на прибуток, нарахована відповідно до законодавства підприємствами - суб`єктами експериментальної економічної зони "Сиваш", зменшується на 50 відсотків у разі використання суми, на яку зменшується податок, на реалізацію інвестиційних проектів у межах цієї зони.
Надходження в іноземній валюті на користь суб`єктів

 
 

Цікаве

Загрузка...