WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРозміщення продуктивних сил (РПС) → Аналіз історії створення і функціонування спеціальних (вільних)економічних зон в Україні - Дипломна робота

Аналіз історії створення і функціонування спеціальних (вільних)економічних зон в Україні - Дипломна робота

прикордонних переходів, навколо великих транспортних перехресть, на яких можна досягти високої концентрації іноземних інвестицій і створити у стислі строки нове підприємницьке середовище [12]. Скажімо, визнаний фахівець з "ВЕЗівської" тематики В. Дергачов на запитання "Якою може бути модель ВЕЗ для України?" відповів таким чином: "Вона передусім має бути пов'язана зі стратегію державного будівництва, включаючи формування преференційного режиму на осі основних комунікаційних напрямків, наприклад, на європейських транспортних коридорах, що проектуються" [13].
Водночас висловлюється думка про те, що досягнення позитивного ефекту від створення ВЕЗ можливе лише за умови концентрації зусиль і коштів на формування відносно невеликих зон на певній території, що має сприятливі економіко-географічні умови.
Враховуючи нинішнє складне фінансово-економічне становище нашої країни, експерти пропонують зосередитися на створенні не більше ніж 10 таких зон, які б могли реально сприяти розвитку експортного потенціалу України, збільшенню валютних надходжень, впровадженню новітніх технологій, вирішенню проблем зайнятості.
Зрозуміло, мало проголосити ідею створення ВЕЗ, затвердити те чи інше (нехай навіть добре опрацьоване) положення, скласти протоколи про наміри із зарубіжними спаринг-партнерами, дотримуватися законодавчих і нормативних актів. Дуже важливо надати справжній імпульс не так ідеальному, як передусім матеріальному наповненню зусиль із вирішення цієї багатогранної проблеми. Інакше ми в черговий раз потрапимо в скрутне становище. Необхідно постійно пам'ятати, що справжню ВЕЗ, покликану виконувати своє функціональне призначення відповідно до своєї спеціалізації, неможливо створити без такої прози життя, як задоволення елементарних потреб у "хлібі нашому насущному", забезпечення нормальних умов (на рівні світових стандартів) для праці і відпочинку залучених робітників та спеціалістів і підприємців, а також без наявності хоча б середнього рівня транспортних артерій. Без усього цього казка про Ельдорадо залишиться нездійсненною мрією.
І, звичайно ж, не можна не погодитися з тією думкою, що ВЕЗ спрацюють тільки в загальному контексті перетворень.
Розділ 3. Правове регулювання інвестиційної діяльності в спеціальних (вільних) економічних зонах в Україні.
До всіх суб`єктів діяльності у спеціальній (вільній) економічні зоні застосовується система державних гарантій захисту інвестицій, передбачених законодавством України. Водночас передбачено низку додаткових пільг інвесторам, які вкладають інвестиції в об`єкти, що розміщені на території спеціальної (вільної) економічної зони.
Інвестиційні проекти є пріоритетними для надання кредитів, залучених під державні гарантії від іноземних держав, міжнародних фінансових організацій, іноземних банків, інших фінансово-кредитних установ. На територіях спеціальних економічних зон і територіях приоритетного розвитку встановлюється спеціальний митний, податковий та інші режими економічної діяльності.
Законодавство України у спеціальних економічних зонах і на територіях приоритетного розвитку на період запровадження спеціального режиму інвестиційної діяльності діє з урахуванням особливостей, передбачених Законом України "Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон" та законом про конкретну зон.
Питання стимулювання вкладення іноземних інвестицій знайшло свій розвиток у Концепції створення спеціальних (вільних) економічних зон в Україні , схвалений Постановою Кабінету Міністрів України від 14 березня 1994 р.
3.1. Стратегія розвитку спеціальних (вільних) економічних зон.
Для створення сприятливого інвестиційного клімату в спеціальній економічній зоні необхідно:
1) забезпечити довготерміновий і стабільний характер економічної політики;
2) лібералізувати умови переміщення капіталів і товарів;
3) забезпечити умови виробництва й торгівлі, які б відповідали світовим стандартам, і тверді правові гарантії захисту права власності;
4) сформувати ефективні форми взаємодії місцевих органів державної виконавчої влади, місцевого і регіонального самоврядування і керівництва зоною на засадах взаємної заінтересованості в досягненні високих загальноекономічних результатів діяльності.
У процесі формування спеціальних (вільних) економічних зон слід дотримуватися концептуальної єдності підходів, що зокрема означає:
" спрямованість на досягнення ефективного режиму господарювання кожного окремого суб`єкта при позитивному народногосподарському ефекті в цілому;
" гнучкість і динамічність управління спеціальними (вільними) економічними зонами, тобто можливість швидкого і адекватного реагування на зміни в кон`юктурі ринку і зовнішньому економічному середовищі;
" збалансованість інтересів усіх сторін, що беруть участь у процесі створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон;
" багатоваріантність (альтернативність) підходів, форм і моделей спеціальних (вільних) економічних зон, закладення в техніко-економічне обґрунтування доцільності їх створення;
" перспективність просторового і функціонального розвитку;
" відповідність пріоритетних напрямків розвитку спеціальних (вільних) економічних зон пріоритетним напрямам розвитку регіону та держави;
" врахування вимог національної безпеки.
Створення спеціальних (вільних) економічних зон має здійснюватися з урахуванням певних факторів розміщення, зокрема:
" сприйнятливого з погляду зовнішніх і внутрішніх можливостей для реалізації намічених цілей місце розташування спеціальних (вільних0 економічних зон;
" наявності достатнього ресурсногопотенціалу (природно - кліматичних умов, корисних копалин, трудових ресурсів, науково-виробничого потенціалу, тощо);
" забезпеченості об`єктами виробничої та соціальної інфраструктури (яка існує або буде створена в процесі розбудови спеціальних (вільних) економічних зон) згідно з міжнародними стандартами;
" розвинутої системи комунікацій, особливо засобів зв`язку, розгалужена транспортна мережа;
" відсутності (або врахування в документах про створення спеціальних (вільних) економічних зон) екологічних обмежень та заборон щодо створення спеціальних (вільних0 економічних зон з огляду на існуючі або передбачувані антропогенні навантаження на навколишнє середовище.
Крім цих загальних для всіх територіально-господарських утворень факторів, повинні враховуватися специфічні умови, характерні для окремих типів спеціальних (вільних) економічних зон. Вони визначаються цільовою і функціональною спрямованістю кожної спеціальної (вільної) економічної зони, її зв`язками з позазональною економікою, ступенем інтегрованості в національне і світове господарство, прив`язкою до наявних систем розселення, виробничих та інших об`єктів. Варто також врахувати ступінь зацікавленості органів місцевого і регіонального самоврядування й населення у створенні на відповідній території спеціальної (вільної) економічної зони.
Важливою передумовою ефективного функціонування спеціальної

 
 

Цікаве