WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРозміщення продуктивних сил (РПС) → Аналіз історії створення і функціонування спеціальних (вільних)економічних зон в Україні - Дипломна робота

Аналіз історії створення і функціонування спеціальних (вільних)економічних зон в Україні - Дипломна робота

суб'єктів зони і населення [11]. При цьому експерти виділяють економічні, соціальні, екологічні та інші (спеціальні) показники результативності ВЕЗ. На їхню думку, економічну ефективність утворення та функціонування ВЕЗ доцільно визначати:
" по-перше, на основі критерію ефективного використання вкладених коштів, отриманих результатів;
" по-друге, з точки зору перспектив зростання надходжень до бюджетів усіх рівнів у вигляді податків та інших обов'язкових платежів (за рахунок підвищення економічної активності в зоні);
" по-третє, на основі зіставлення витрат на заснування та основних показників економічної діяльності утворюваної ВЕЗ із відповідними показниками зон, що мають приблизно аналогічні умови існування.
Серед результативних показників, які відображають можливу віддачу від зони, виділяються:
" орендні платежі за використання земельних ділянок, будівель і споруд;
" плата за надані інфраструктурні послуги (тепло-, водо-, енерго-, газозабезпечення), послуги транспорту і зв'язку;
" податки та інші обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів;
" платежі по наданих кредитах, реєстраційне мито;
" період окупності;
" середня ставка доходу, індекс прибутковості тощо.
" Витратні ж показники можуть включати:
o капітальні та поточні витрати на створення у ВЕЗ органів управління та господарського розвитку;
o витрати на створення основних об'єктів ВЕЗ;
o розмір платежів за використання інфраструктури та користування основними об'єктами ВЕЗ;
o обов'язкові податкові платежі базового підприємства та суб'єктів зони тощо.
Соціальні результати діяльності ВЕЗ доцільно вимірювати ступенем вирішення проблем зайнятості, підвищення життєвого рівня населення.
Екологічний ефект характеризується величиною позитивного (забезпечення покращення наявних умов) або негативного (погіршення умов, порушення встановлених нормативів, створення додаткових джерел забруднення) впливу всіх суб'єктів ВЕЗ на довкілля.
І, нарешті, попри те, що про ВЕЗ багато говорять з високих і не дуже високих трибун, з екранів телевізорів, з гучномовців різного типу, зі шпальт численних друкованих видань, ця ідея ще й досі, як-то кажуть, не оволоділа масами, а відтак - не є предметом широкого обговорення на кухнях і в громадському транспорті.
Є проблеми і з проголошенням окремих адміністративних утворень територіями пріоритетного розвитку. Оскільки останні отримують статус депресивних, а відтак і пільги, вони викликають природну заздрість з боку своїх сусідів, які такого статусу і відповідних пільг не отримали.
Ось чому для оптимізації процесів створення і подальшого функціонування ВЕЗ необхідно:
" визначити механізм ВЕЗ як один із найважливіших елементів державної економічної політики;
" розробити державну програму формування ВЕЗ на території України як важливу складову регіональної економічної політики країни, а також програму розвитку кожної ВЕЗ;
" внести поправки до відповідних кодексів, законів і підзаконних актів; гармонізувати внутрішнє законодавство з міжнародними правовими актами;
" чітко визначати пріоритетні види діяльності, які необхідно розвивати у ВЕЗ, пов'язуючи їх з урядовими програмами соціально-економічного розвитку країни;
" розробити чітку систему критеріїв для надання статусу суб'єкта ВЕЗ або спеціального режиму інвестування і процедуру отримання такого статусу;
" створити у ВЕЗ мобільні виробничі підприємства, здатні гнучко реагувати на запити ринку і швидко налагоджувати впровадження новітніх технологій (критерієм для відкриття у ВЕЗ підприємства має стати ступінь використання ним новітніх виробничих та інформаційних технологій і надання послуг на світовому рівні);
" передбачати механізми самостійного розвитку і розширення ВЕЗ у довгостроковій перспективі;
" здійснювати експертизу всіх інвестиційних проектів на предмет їх технологічної, ринкової, економічної, фінансової, екологічної і соціальної доцільності;
" максимально спростити умови затвердження проектів, що повністю фінансуються інвестором і не обумовлені державними гарантіями;
" проаналізувати всі можливі джерела інвестицій і розглянути можливості надання додаткових пільг інвесторам, створення для них сприятливих умов (зокрема йдеться про запровадження пільгових умов здавання в оренду землі і виробничих приміщень підприємств, що закриваються;
" безоплатну передачу інвесторам виробничих приміщень і технологічного обладнання);
" розвивати у ВЕЗ інфраструктуру у вигляді офісів та готелів, митних складів і транспортних терміналів;
" формувати досконале інформаційне забезпечення функціонування ВЕЗ;
" розвивати співробітництво між зонами у сферах, що представляють спільний інтерес (обмін інформацією з проблем транспорту, комунікацій, втручання держави у діяльність зони, митних проблем, питань міжнародної торгівлі;
" підготовка менеджерів; проведення науково-дослідних робіт з проблем, що становлять спільний інтерес тощо);
" правильно організовувати презентації зон, починаючи з основного переліку їх можливих переваг; створювати позитивний імідж ВЕЗ.
Окрім того, питання про доцільність створення ВЕЗ у тому чи іншому регіоні повинно вирішуватися, безперечно, з урахуванням ретельного аналізу прогнозних даних про віддачу внесених коштів, окупність певних фінансових витрат у результаті введення на їх території різноманітних пільгових режимів, здатності зон залучати іноземний капітал. І лише отримавши позитивні прогнозні характеристики можна говорити про доцільність створення саме цієї ВЕЗ у тій чи іншій її модифікації залежно від поставлених цілей та включенні таких економічних районів у господарський потенціал країни.
Створення ВЕЗ в Україні вимагає комплексного вирішення юридичних, валютно-фінансових, економічних, організаційно-технічних, кадрових проблем. Проте відповідь на вічне питання "Бути чи не бути?" у даному разі може і повинна бути позитивною, оскільки розвиток національних спеціальних економічних зон в усьому розмаїтті їх конкретного виявлення сприятиме прискореному освоєнню виробництва високоякісних товарів для внутрішнього та зовнішнього ринків, впровадженню сучасних методів управління виробництвом і новітніх технологій, зростанню економічного потенціалу окремих регіонів, збільшенню валютних надходжень, реалізації важливих соціальних програм, подальшій інтеграції у світову економіку.
При цьому необхідно також враховувати громадську думку щодо доцільності створення ВЕЗ.
У свою чергу, іноземні інвестори повинні мати чітку інформацію про розміри прибутку та вкладений капітал, види і розміри податків, порядок трансферу валюти за кордон, рівень заробітків громадян України, вартість землі, що йде під будівництво об'єктів, а найголовніше - бути впевненими у стабільності політики щодо ВЕЗ на території нашої країни.
На думку фахівців, майбутні вільні економічні зони в Україні мають бути не зонами вільного підприємництва в межах області, а невеликими за площею територіями, що знаходяться в портах, біля

 
 

Цікаве

Загрузка...