WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРозміщення продуктивних сил (РПС) → Аналіз забезпечення робочої сили - Курсова робота

Аналіз забезпечення робочої сили - Курсова робота

замісник директора підприємства з економічних питань (начальник планово-економічного відділу).
На третьому етапі визначається інформаційне і методичне забезпечення аналізу. Склад, зміст і якість інформації, що застосовується при аналізі розрахунків з оплати праці, має визначну роль в забезпеченні дієвості економічного аналізу. Інформація повинна відповідати потребам аналізу, об'єктивно відображати розрахунки з оплати праці на підприємстві, мати єдність, оперативність та раціональність. Для аналізу використовується наступна інформація: реєстрів обліку розрахунків з оплати праці; даних оперативної пам'яті ПЕОМ, гнучких магнітних дисків та різноманітних машинограм; документів, законодавчих актів, інструкцій, що регулюють розрахунки з оплати праці.
На четвертому етапі відбувається аналітична обробка даних про хід і результати господарювання. На цьому етапі інформацію, яку було зібрано для аналізу перевіряють на доброякісність (тобто перевіряється наскільки повними є дані реєстрів і звітів обліку, чи правильно вони оформлені, перевіряється правильність арифметичних підрахунків), по суті (тобто наскільки той або інший показник відповідає дійсності).
На п'ятому етапі оформлюються результати аналізу. Результати аналітичного дослідження розрахунків з оплати праці повинні бути оформлені у вигляді документів. Це може бути пояснювальна записка, довідка, висновок. Також результати аналізу можна оформлювати в аналітичних таблицях, які не містять пояснюючого тексту. Ці таблиці дозволяють систематизувати, узагальнювати вивчений матеріал і подавати його в придатній для сприйняття формі. Форми типових аналітичних таблиць на підприємстві повинен розроблювати планово-економічний відділ, вони можуть бути самими різноманітними. Вони будуються у відповідності з потрібними для аналізу розрахунків з оплати праці даними. Показники в аналітичнихтаблицях необхідно розміщувати таким чином, щоб вони одночасно використовувалися в якості аналітичного і ілюстративного матеріалу. Таблиці повинні бути наглядними і простими для використання.[18. с.24]
Результати аналізу і розроблені на його основі міроприємства доцільно обговорювати на зборах колективу підприємства. Практичну реалізацію вони отримають після відповідних постанов зборів колективу, наказів керівництва підприємством або вищих органів управління.
Аналітична обробка економічної інформації дуже трудомістка і потребує великого об'єму різноманітних розрахунків. З переходом до ринкових відносин потреба в аналітичній інформації значно зросла. Це пов'язано перш за все з потребою в розробці перспективних бізнес-планів підприємства, комплексною оцінкою короткострокових і довгострокових управлінських рішень. Отже, ще одним шляхом удосконалення аналітичної роботи є автоматизація аналітичних розрахунків.
Обчислювальні засоби які має ВАТ "Веда", дозволяють повністю автоматизувати обробку всіх економічних даних, в тому числі і по аналізу розрахунків з оплати праці. Роль автоматизації аналітичних розрахунків заключається в наступному.
По-перше, підвищується продуктивність роботи економістів-аналітиків. Вони звільнюються від технічної роботи і більше займаються творчою діяльністю, що дозволяє робити більш глибоке дослідження, вести постановку більш складних економічних задач.
По-друге, більш глибоко і всебічно досліджуються економічні явища і процеси, більш повно вивчаються фактори і виявляються резерви підвищення ефективності виробництва.
По-третє, підвищується оперативність і якість аналізу, його загальний рівень і дієвість.
Автоматизація аналітичних розрахунків і сам аналіз господарської діяльності піднялись на більш вищій рівень з застосуванням ПЕОМ, для яких характерна висока продуктивність, простота експлуатації, наявність розвинутого програмного забезпечення, діалогового режиму роботи, низька вартість та інше. На їх базі створюються автоматизовані робочі місця (АРМ) бухгалтера, економіста, фінансиста, аналітика та інших. ПЕОМ, об'єднані в єдину обчислювальну мережу, дозволяють перейти до комплексної автоматизації аналізу господарської діяльності.
Необхідною умовою створення АРМ аналітика є наявність технічної бази (персональних ЕОМ), бази даних про господарську діяльність підприємства, бази знань (методів і методик аналізу) і програмних засобів, що дозволяють автоматизувати розв'язок аналітичних задач.
На ВАТ "Веда" існують всі вище перераховані умови. Отже, для удосконалення аналітичної роботи на підприємстві необхідно в найближчий час створити автоматизоване робоче місце аналітика розрахунків з оплати праці. Це допоможе у вирішенні багатьох питань щодо стабілізації фінансового стану підприємства.
Створення АРМ аналітика потребує вирішення багатьох організаційних питань, які пов'язані з інформаційним, математичним, технічним і програмним забезпеченням. Можна виділити наступні етапи організації АРМ аналітика: підбір кадрів для розробки і введення АРМ аналітика; вивчення діючої методики аналізу і його організації; обстеження і вивчення діючої інформаційної системи аналізу; постановка і опис задач комплексного економічного аналізу; розробка алгоритмів і моделей розв'язання задач, тобто математичний опис задач для ПЕОМ; введення АРМ аналітика в практику управління виробництвом.
Ефективність АРМ аналітика в багато в чому залежить від досконалості методик аналізу, від того, в якій мірі вони відповідають сучасним вимогам управління виробництвом, а також від технічних можливостей ПЕОМ.
ВИСНОВОК
Аналіз розрахунків з оплати праці є невід'ємною частиною і однією з дуже важливих функцій управління, яке постійно удосконалюється на основі впровадження нових форм економічно-математичних методів та сучасної обчислювальної техніки.
На ВАТ "Веда" аналіз розрахунків з оплати праці майже не здійснюється, хоча для цього є всі передумови. Керівництву підприємством варто було б звернути на це увагу, бо своєчасний і ефективний аналіз розрахунків з оплати праці на підприємстві в значній мірі допоміг би стабілізувати фінансовий стан підприємства, яке зараз знаходиться не в найкращих умовах.
Аналіз забезпечення робочою силою, як правило, починається з вивчення складу і структури робітників. Необхідно вивчити укомплектованість підприємства необхідними кадрами. Раціональне використання робочих кадрів є обов'язковою умовою, що забезпечує безперебійність робочого процесу і успішне виконання виробничих планів.
Персонал підприємства представляє собою сукупність постійних працівників, що отримали необхідну підготовку та мають досвід практичної діяльності.
Управляння трудовими ресурсами та забезпечення їх ефективного використання викликає необхідність формування системи оцінки трудового потенціалу підприємства ВАТ

 
 

Цікаве

Загрузка...