WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРозміщення продуктивних сил (РПС) → Аналіз забезпечення робочої сили - Курсова робота

Аналіз забезпечення робочої сили - Курсова робота

співвідношення темпів росту продуктивності праці і середньорічної заробітної плати на собівартість продукції, приймають до уваги тільки виплати із фонду заробітної плати. Для оцінки ефективності виробництва використовують співвідношення темпів росту продуктивності праці і темпів росту середньорічної заробітної плати на одного працюючого, обрахованого із врахуванням виплат із фонду матеріального заохочення.
Розглянемо співвідношення темпів росту продуктивності праці і середньої заробітної плати по даним ВАТ "Веда" (таблиця 3.6).
Із таблиці 3.6., видно, що коефіцієнт випередження росту продуктивності праці відносно середньорічної заробітної плати одного працюючого в 2002 році порівняно з 2001 роком, яка вираховується із фонду заробітної плати становить - 1,019 (117,6:115,4), тобто темпи росту продуктивності праці випереджають ріст середньорічної заробітної плати, виключно із її фонду на 1,9 %. Змінилося і співвідношення між темпами росту продуктивності праці і середньорічної заробітної плати, обрахованої із врахуванням виплат із фонду матеріального заохочення. Коефіцієнт випередження у звітному році склав 1,013 (117,6:116), тобто співвідношення склало 1,3 %. Зміна середньорічної заробітної плати за рахунок виплат із фонду матеріального заохочення не здійснює впливу на собівартість продукції. А це свідчить як про успіхи, так і про недоліки у роботі підприємства по виявленню і використанню в звітному році резервів росту продуктивності праці.
Таблиця 3.9
Аналіз співвідношення темпів зростання продуктивності праці та середньорічної оплати праці на ВАТ "Веда" за 2001-2002 рр.
Показники 2001 р. 2002 р. Відхилення
(+;-) Темпи росту, %
Випуск продукції, тис.грн. 2110,4 1776,3 -334,10 84,2
Фонд оплати праці, тис.грн. 566,1 644,2 +78,1 113,8
Середньорічний виробіток на одного працюючого, тис.грн. 15,65 18,41 +2,76 117,6
Середньорічна заробітна плата на одного працівника (виплата із фонду оплати праці), тис.грн 4,12 4,78 +0,66 116
Фонд заробітної плати,
тис.грн. 490,7 540,3 +49,6 110,1
Середньорічна заробітна плата на одного працівника (виплата із фонду заробітної плати)
тис.грн. 3,44 3,97 +0,53 115,4
Отже, в 2002 році середньорічний виробіток на одного працюючого виріс на 2.76 тис.грн, що склало 117.6% , а середньорічна заробітна плата на одного працюючого зросла на 0.66 тис.грн, тобто на 116%. Виходячи з наведених даних можна зробити висновок, що темпи росту продуктивності праці в звітному році випереджав ріст середньорічної заробітної плати на 1.3%.
Виходячи з цього можна зробити висновки, що колектив підприємства у звітному році виконав намічені організаційно-технічні заходи по підвищенню продуктивності праці і економному використанні фонду оплати праці.
На динаміку продуктивності праці і середньорічної оплати праці впливають такі групи факторів: фактори, які впливають однаковою мірою на зміну середнього виробітку та середньої оплати праці; фактори, ступінь впливу яких на зміну цих показників різна; фактори, що впливають тільки на зміну середньої оплати праці, або тільки на змогу середнього виробітку.
Отже провівши аналіз витрат на заробітну плату працівникам ВАТ "Веда" доцільно зробити узагальнення результатів аналізу та вказати шляхи удосконалення аналітичної роботи.
4. Узагальнення результатів аналізу та шляхи прискорення оборотності грошових засобів
В умовах переходу до ринкових відносин для підвищення наукового рівня управління і його результативності все більшого значення набуває аналіз розрахунків з оплати праці, результати якого слугують для прийняття вірних управлінських рішень.
Ефективність проведення аналітичної роботи в значній мірі залежить від її раціональної організації. В наш час мотивація покращання рівня аналітичної роботи в діяльності підприємств і фірм різних форм власності значно зростає, але цей процес стримується недостатнім рівнем її організації.
Нажаль на підприємстві ВАТ "Веда" такому питанню як аналіз господарської діяльності підприємства, а саме, аналіз розрахунків з оплати праці, тим паче його організації майже не приділяється належної уваги. Акцентування уваги керівника підприємства саме на цьому питанні в значній мірі допомогло б стабілізувати фінансовий стан підприємства.
Метою аналізу витрат на оплату праці є визначення: обґрунтованості розрахунку і розподілу за кварталами планового фонду оплати праці; використання підприємством цього фонду; факторів, які призвели до відхилення фонду оплати праці від нормативу виплат, враховуючи виконання плану за обсягом продукції та чисельність працівників; співвідношення темпів зростання продуктивності праці та середньої оплати праці і його вплив на собівартість продукції; впливу на фонд оплати праці відхилень від лімітів чисельності працівників, перевищення посадових окладів, непродуктивних виплат; резерви зниження собівартості продукції внаслідок економії фонду оплати праці.
Щоб не допустити перевитрат фонду оплати праці необхідно систематично аналізувати його використання. Для цього необхідно проводити, як періодичний (по даним звітності), так і оперативний аналіз. Основними його завданнями є вивчення даних про витрачання фонду оплати праці в цілому по підприємству, промислово-виробничому персоналу та по окремим категоріям робітників, вивчення розмірів і динаміки засобів заробітної плати окремих категорій і професій працюючих, об'єктивна оцінка використання фонду оплати праці по показниках заробітної плати.
Наведемо деякі пропозиції щодо удосконалення аналітичної роботи та узагальнення результатів аналізу на ВАТ "Веда".
Насамперед потрібно чітко організувати аналітичну роботу на підприємстві. Дана організація повинна проходити ряд етапів.
На першому етапі відбувається виділення суб'єктів і об'єктів аналізу, вибір організаційних форм та їх дослідження і розподіл обов'язків між окремими дослідниками. Об'єктом аналізу на ВАТ "Веда" є аналіз розрахунків з оплати праці. Обов'язки можна розподілити таким чином: один працівник займається аналізом забезпечення робочою силою і використанням трудових ресурсів, другій аналізом використання фонду оплати праці, дані аналізу узагальнює начальник відділу і передає у планово-економічний відділ.
На другому етапі проходить планування аналітичної роботи. Важливою умовою, від якої залежить дієвість і ефективність аналізу, є планомірний характер його проведення. В плані аналізу розрахунків з оплати праці повинні бути зазначені об'єкти, суб'єкти, етапи та строки аналізу, його виконавці та інше. Також повинен відбуватися контроль за виконанням планів аналізу. На ВАТ "Веда" складати плани аналізу розрахунків з оплати праці та здійснювати контроль за їх виконанням повинен

 
 

Цікаве

Загрузка...