WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРозміщення продуктивних сил (РПС) → Аналіз забезпечення робочої сили - Курсова робота

Аналіз забезпечення робочої сили - Курсова робота

фонду оплати праці визначається шляхом множення відхилень фактичної чисельності від чисельності минулого року на середньорічну заробітну плату одного працюючого в минулому році. Множенням відхилення середньорічної заробітної плати одного працюючого на фактичну чисельність, встановлюємо зміни середньорічної заробітної плати одного працюючого. Для визначення впливу зміни середньоспискової чисельності працівників по категоріям персоналу і їх середньої заробітної плати на абсолютне відхилення по фонду оплати праці складаємо таблицю 3.4.
Вплив кожного з перерахованих факторів на середню заробітну плату працівників визначається способом абсолютних різниць.
При визначенні середньорічної заробітної плати працівників підприємства, враховують і засоби, які були виділені із фонду матеріального заохочення. В цьому випадку фонд оплати праці персоналу збільшується на суму премій і інших виплат із фонду матеріального заохочення.
Таблиця 3.4
Аналіз факторів, що впливають на абсолютне відхилення фонду оплати праці по категоріях персоналу на ВАТ "Веда" за 2001-2002 рр.
Категорія персоналу Середньоспискова чисельність працівників, чол. Середньорічна заробітна плата одного працівника, тис. грн. Річний фонд оплати праці, тис. грн.
2001 р. 2002 р. Відхилення,
+, - 2001 р. 2002 р. Відхилення,
+, - 2001 р. 2002 р. Відхилення,
+, -
Робітники 153 154,3 +1,3 3,73 4,18 +0,45 385,0 435,9 +50,9
Службовці 52 52 - 5,2 6,2 +1,4 181,1 208,3 +27,2
Із таблиці видно, що при незначному збільшенні чисельності робітників склали 50,9 тис.грн. Перевитрати здійснені у зв'язку із зростання середньорічної заробітної плати на одного робітника на 450 грн., яка надходить із фонду оплати праці. За рахунок цього фонду оплати праці в 2002 році перевищує фонд оплати праці робітників в 2001 році на 69.4 тис.грн (+0.45х154,3 чол.), а також із-за збільшення чисельності робітників на 1.3 чоловіки фонд оплати праці зріс на 4,8 тис.грн (3,73тис.грн.х1,3чол.). Отже, фактичний фонд оплати праці в 2002 році вищий, ніж у 2001 році на 50,9 тис.грн, і відбулося це за рахунок росту середньорічної заробітної плати одного робітника, а також незначного збільшення чисельності працівників на підприємстві.
По фонду оплати праці службовців абсолютне відхилення в 2002 році по відношенню до минулого року склало 27,2 тис.грн.
Це відбулося за рахунок збільшення середньорічної заробітної плати службовців на 1.4 тис.грн. Завдяки впливу цих факторів річний фонд оплати праці виріс на 78,1 тис.грн.
Після визначення сум, які впливають на абсолютне відхилення фонду заробітної плати, необхідно визначити причини зміни заробітної плати робітників та службовців підприємства. З цією метою необхідно вивчити структуру фонду оплати праці працівників на підприємстві. При аналізі складу фонду оплати праці необхідно виявити фактори, які вплинули на перевитрати фонду оплати праці.
Розглянемо склад фонду оплати праці працівників ВАТ "Веда" за 2001 і 2002 роки (таблиця 3.5).
Таблиця 3.5
Аналіз факторів, що вплинули на зростання фонду оплати праці
на ВАТ "Веда" за 2001-2002 рр.
Склад фонду оплати праці Фонд оплати праці працівників
Абсолютна сума, грн. В процентах до підсумку, %
2001 р. 2002 р. Відхилення, +,- 2001 р. 2002 р.
Почасова оплата 230087,1 242215,6 +121218,5 40,6 37,6
Відпускні 63157,8 60725,8 -2432,0 11,2 9,5
Премії 118742,3 786156,4 +67414,1 20,9 28,9
Доплата 8939,4 4512,0 -4427,4 1,5 0,7
Доплата за нічний час 2699,5 2662,2 -37,3 0,5 0,4
Оплата святкових 1576,7 1807,5 +230,8 0,3 0,3
Інші види заро-бітної плати 140897,2 186120,5 +5223,3 25,0 22,6
Всього фонд оплати праці 566100,0 644200,0 +78100,0 100,0 100,0
З наведеної таблиці видно, що на зменшення фонду оплати праці в 2002 році порівняно з минулим роком вплинули такі складові фонду оплати праці, як оплата чергових відпусток, доплати за класність, нічний час. Так відпускні зменшилися на 2432.0 грн, доплата за класність зменшилася на 4427,4 грн і доплата за нічний час - на 37.23грн, а це зменшило фонд оплати праці на 6896,7 грн. Але вплив цих факторів не є суттєвим. На збільшення фонду оплати праці у звітному році вплинули погодинна оплата праці по тарифним ставкам, яка збільшилася в порівнянні з 2001 роком на 12128,5 грн, інші види доплат і заробітної плати, що збільшилася на 5223,3 грн. Але самий головний фактор, який вплинув на зростання фонду оплати праці - це премії працівникам підприємства. Розмір преміальних в 2002 році склав 186156,4 грн, який майже дорівнює розміру оплати по тарифним ставкам. А у порівнянні з минулим роком, преміальні виплати зросли на 67414,1 грн або на 36,2%. Отже, можна зробити висновок, що заробітна плата досліджуваного підприємства зросла в основному за рахунок преміальних виплати.
Порівнюючи заробітну плату робітників і службовців видно (див табл. 3.3.), що середньорічна заробітна плата у робітників зросла на 448 гривень, а у службовців - на 1387 гривень. Середньомісячна заробітна плата на 37 гривень, службовців - на 116 гривень. Середньоденна заробітна плата робітників зросла на 1 гривню, а службовців - на 5 гривень
Отже, головним фактором зростання фонду оплати праці є зростання середньорічної заробітної плати кожного працівника підприємства. Середньорічна заробітна плата працівників зросла за рахунок незначного підвищення тарифних ставок і посадових окладів, що збільшило фонд основної заробітної плати у порівнянні з минулим роком на 12128,5 грн.
Але основним є зростання середньорічної заробітної плати кожного працівника підприємства за рахунок преміальних виплат за виробничі досягнення і за виконання особливо важливих завдань. Премії на підприємстві виплачуються за рахунок чистого прибутку.
3.3. Аналіз співвідношення зростання продуктивності праці і заробітної плати
Умови розширеного відтворення вимагають, щоб темпи росту продуктивності праці випереджали темпи росту середньої заробітної плати. Більш прискорений ріст продуктивності праці по відношенню із ростом заробітної плати забезпечує зниження собівартості продукції і збільшення прибутків, підвищення рентабельності і ефективності виробництва. Ось чому важливо, щоб підприємство забезпечувало принцип випередження темпів росту продуктивності праці у порівнянні із ростом заробітної плати. При цьому розраховується коефіцієнт випередження, який представляє відношення темпів росту продуктивності праці до темпу росту середньорічної заробітної плати на одного працюючого.
Оплата праці на підприємстві здійснюється з двох джерел: із фонду заробітної плати і із фонду матеріального заохочення. В собівартість продукції включаються лише виплати із фонду заробітної плати. Тому, щоб визначити вплив

 
 

Цікаве