WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРозміщення продуктивних сил (РПС) → Аналіз забезпечення робочої сили - Курсова робота

Аналіз забезпечення робочої сили - Курсова робота

працівника, грн.:
Середньорічна 4108 4790 +682
Середньомісячна 342 399 +57
Середньоденна 20 22 +2
Середньогодинна 2,5 2,75 +0,25
З даних таблиці видно, що фонд оплати праці в 2002 році, в порівнянні з 2001 роком збільшився на 78,1 тис.грн, що становить 12,1%. Фонд основної заробітної плати зріс на 12 тис.грн, тобто на 4,1 % у порівнянні з минулим роком. Незважаючи на те, що у 2002 році нарахування за невідпрацьований час зменшилися на 2,5 тис.грн, фонд додаткової заробітної плати, в порівнянні з минулим роком, збільшився на 33,8 тис.грн, що становить 16,6 %. У базовому році збільшились також інші заохочувальні компенсаційні виплати на 32,3 тис.грн, тобто на 23,3 %.
Отже, фонд оплати праці за 2002 рік збільшився за рахунок зростання фонду додаткової заробітної плати та інших заохочувальних та компенсаційних виплат. Темпи зростання фонду основної заробітної плати були не такими значними, як темпи зростання фонду додаткової заробітної плати. Питому вагу цих фондів у складі фонду оплати праці можна розглянути на рис. 3.1.
Рис. 3.1 Структура фонду оплати праці на ВАТ "Веда" за 2001-2002 рр.
Отже,можна зробити висновки, що питома вага фонду основної заробітної плати у складі фонду оплати праці на підприємстві ВАТ "Веда" у 2002 році зменшилася на 4,4%, а питома вага фонду додаткової заробітної плати збільшилася на 1,6%. Збільшилася питома вага також і інших заохочувальних і компенсаційних виплат на 2,8%.
Аналізуючи таблицю 3.1, видно, що в 2002 році також зросла середньорічна заробітна плата одного працівника на 682 гривні, що становить 17% від середньорічної заробітної плати одного працівника минулого року. Відповідно і зросла середньомісячна заробітна плата одного працівника на 57 гривень, що становить 16.7%.
Середньоденна заробітна плата одного працівника визначається шляхом ділення середньорічної заробітної плати одного працівника на кількість днів, відпрацьованих одним працівником за звітний рік. Так середньоденна заробітна плата одного працівника в 2001 році становила 20 грн., а в 2002 році - 22 грн. Тобто, середньоденна заробітна плата зросла на 2 грн., або на 10 %.
Середньогодинна заробітна плата одного працівника визначається шляхом ділення середньоденної заробітної плати на середню тривалість робочого дня. В 2001 році середньогодинна заробітна плата становила 2,5 грн., а в 2002 році - 2,75 грн., тобто на 0,25 грн. більше.
З таблиці видно, що на збільшення фонду оплати праці вплинуло зростання фонду додаткової заробітної плати та інших заохочувальних і компенсаційних виплат. Розподіл складових фонду оплати праці по категоріям працівників відображено в таблиці 3.2.
З таблиці 3.2. видно, що в оплаті праці по всіх складових фонду оплати праці в 2002 році, по відношенню до 2001 року, відбулися зміни. Так основна заробітна плата у робітників зросла на 6,1 тис.грн, у службовців - на 5,9 тис.грн. Додаткова заробітна плата у робітників зросла на 26,8 тис.грн, а службовців - на 17,0 тис.грн. Інші заохочувальні та компенсаційні виплати теж зросли: у робітників на 18 тис.грн, у службовців - на 14,3 тис.грн.
Таблиця 3.2.
Аналіз фонду оплати праці по категоріям персоналу
на ВАТ "Веда" за 2001-2002 рр., тис.грн.
Категорія персоналу 2001 рік 2002 рік Відхилення, (+,-)
Основна
заробітна плата Додаткова заробітна плат Інші виплати Всього в фонді оплати праці основна заробітна плата Додаткова заробітна плат Інші виплати Всього в фонді оплати праці основна заробітна плата Додаткова заробітна плат Інші виплати Всього в фонді оплати праці
Робітники 198,1 103,5 83,4 385,0 204,2 130,3 101,4 435,9 +6,1 +26,8 +18,0 +50,9
Службовці 92,1 65,8 23,2 181,1 98,0 72,8 37,5 208,3 +5,9 +17,0 +14,3 +27,2
Разом 290,2 169,3 106,6 566,1 302,2 203,1 138,9 644,2 +12,0 +33,8 +32,3 +78,1
Якщо порівняти заробітну плату робітників і службовців, то видно, що сума в фонді оплати праці робітників значно більша від суми в цьому ж фонді службовців. Ця різниця завдяки перевищенню чисельності робітників над службовцями.
На рис. 3.2 видно зміни часток фонду оплати праці по категоріям працівників.
Рис. 3.2 Структура фонду оплати праці по категоріям працівників
на ВАТ "Веда" за 2001-2002 рр.
Отже, частка фонду оплати праці у 2002 році зросла, в порівнянні з 2001 роком, на 12,1%, а частка фонду оплати праці робітників відповідно зменшилася на 2,6 %.
Завдяки тому, що загальний фонд оплати праці у 2002 році зріс порівняно з 2001 роком, відповідно і зросла середньорічна, середньомісячна, середньоденна заробітна плата робітників і службовців ( таблиця 3.3.)
Таблиця 3.3
Аналіз відхилення середньої заробітної плати
на ВАТ "Веда" за 2001-2002 рр.
Категорія персоналу 2001 рік 2002 рік Відхилення, (+,-)
Фонд оплати праці, тис. грн. Середньорічна заробітна плата, грн. Середньомісячна заробітна плата, грн. Середньоденна заробітна плата, грн. Фонд оплати праці, тис. грн. Середньорічна заробітна плата, грн. Середньомісячна заробітна плата, грн. Середньоденна заробітна плата, грн. Фонд оплати праці, тис. грн. Середньорічна заробітна плата, грн. Середньомісячна заробітна плата, грн. Середньоденна заробітна плата, грн.
Робітни-ки 385,0 3730 311 18 435,9 4178 348 19 +50,9 +448 +37 +1
Службовці 181,1 5219 435 25 208,3 6606 551 30 +27,2 +1387 +116 +5
Разом 566,1 - - - 644,2 - - - +78,1 - - -
Порівнюючи заробітну плату робітників і службовців видно, що середньорічна заробітна плата у робітників зросла на 448 грн, а у службовців - на 116 грн. Середньоденна заробітна плата робітників зросла на 1 грн, а службовців - на 5 грн.
Отже, середня заробітна плата службовців зросла більше, ніж у робітників. Це відбулося тому, що службовці працюють за сумісництвом і обіймають декілька посад. В цілому ж збільшення середньої заробітної плати є додатковим стимулом для працівників, які будуть намагатися покращити якість своєї праці.
3.2. Аналіз факторів, що вплинули на абсолютне відхилення по фонду оплати праці
Абсолютне відхилення - це різниця між фактично нарахованою оплатою праці і плановим фондом, тобто це різниця між фондами оплати праці в 2001 році і в 2002 році. Подальший напрямок аналізу - це дослідження причин абсолютного відхилення. Цей розрахунок ведеться не в цілому по всьому промислово-виробничому персоналу, а за окремими категоріями. При цьому виявляють вплив двох факторів: зміни середньо облікової чисельності по даній категорії (кількісний фактор) і зміни середньої заробітної плати (якісний фактор). Отже, фонд оплати праці залежить від кількості працюючих, так і від розміру заробітної плати одного працюючого.
Вплив зміни середньоспискової чисельності працюючих на абсолютне відхилення

 
 

Цікаве

Загрузка...