WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРозміщення продуктивних сил (РПС) → Аналіз забезпечення робочої сили - Курсова робота

Аналіз забезпечення робочої сили - Курсова робота

кількості людино-днів, відпрацьованих промислово-виробничим персоналом за звітній період на середньооблікову чисельність працівників. Так за 2001 рік середня кількість днів, відпрацьованих одним працівником за підрахунками становить 206 днів, в годинах -1651 година, а середня кількість днів, відпрацьованих одним працівником у 2002 році становить 220 днів, або 1760 годин. А це означає, що середня кількість днів, відпрацьованих одним працівником у 2002 році збільшилась порівняно з 2001 роком на 14 днів.
Середня тривалість робочої зміни розраховується шляхом ділення загальної кількості людино-годин, відпрацьованих промислово-виробничим персоналом за звітній період на загальну кількість людино-днів, відпрацьованих промислово-виробничим персоналом за той же період. Середня тривалість робочої зміни у 2001 і 2002 роках становить 8 годин. Отже, на протязі двох років, робочий час протягом робочоїзміни використовувався на підприємстві в повному обсязі.
Показник "середня кількість днів, відпрацьованих одним обліковим працівником за звітній період" показує на скільки повно використовується робочий час у днях за 2001-2002 роки..
Для цього потрібно порівняти середню тривалість робочого періоду з нормальною тривалістю. Нормальну тривалість звітного періоду становить та кількість днів, протягом якої робітник має працювати згідно з трудовим законодавством. Нормальну тривалість звітного періоду можна обчислити шляхом множення середньої кількості робочих днів у місяці на кількість місяців звітного періоду. Нормальна тривалість звітного періоду за 2001 і 2002 роки становить в середньому за підрахунками 240 днів. Порівнюючи фактичну середню кількість днів, відпрацьованих одним обліковим робітником з нормальною тривалістю звітного періоду можна визначити втрати робочого часу в днях на одного працівника, або збільшення числа відпрацьованих днів.
Отже, згідно підрахунків у 2001 році відхилення кількості відпрацьованих днів одним працівником становить 34 дні, а у 2002 році - 20 днів. В 2001 році кожен працівник недопрацював 34 дні, а в 2002 - 20 днів. При порівнянні цих показників видно, що втрати робочого часу зменшилися у 2002 році на 14 днів.
Загальна кількість втрат робочого часу в днях можна розрахувати шляхом множення кількості днів втрат одного працівника на середньоспискову чисельність персоналу.
Так, загальна кількість втрат робочого часу працівників у 2001 році в днях становить 6970 людино-днів, в годинах - 55760 людино-годин.
Відповідно у 2002 році загальна кількість втрат робочого часу працівників в днях становить 4125 людино-днів, а в годинах - 33008 людино-годин.
Отже, загальна кількість цілоденних втрат робочого часу працівників на підприємстві за 2002 рік зменшились у порівнянні з 2001 роком в 1,7 рази.
Аналізуючи ці показники можна зробити висновки, що підприємство працювало не повний робочий рік і тому ні в 2001 році, а ні в 2002 році не був повністю використаний робочий час. Але цей показник на підприємстві покращився в порівнянні з 2001 роком, а це говорить про те, що керівництво зацікавлене, щоб підприємство працювало повний робочий рік. Завдяки чіткому контролю з боку керівництва на підприємстві в 2001 році в 2002 році внутрішньозмінних втрат робочого часу не було.
Втрати робочого часу не призвели до зменшення об'єму виробництва продукції, так як вони були компенсовані підвищенням інтенсивності праці робітників. Обсяги виробництва в 2002 році в порівнянні з 2001 роком зросли на 324.7 тисяч гривень, що становить 9.3% від обсягу виробництва у 2001 році.
Отже, провівши аналіз забезпечення ВАТ "Веда" робочою силою і використання трудових ресурсів на даному підприємстві доцільно перейти до аналізу витрат на оплату праці працівників.
3 Аналіз витрат на заробітну плату.
3.1. Аналіз використання фонду оплати праці
Формування коштів на оплату праці - одне із центральних питань кореневої перебудови управління економікою.
Основним напрямком вдосконалення системи оплати праці є досягнення прямої і жорсткої залежності оплати праці від кінцевих результатів господарської діяльності трудового колективу. Кошти на оплату праці представляють собою виражену у грошовій формі частину національного доходу, який надходить в особисте споживання робітників, розподілений згідно з кількістю і якістю затраченої ними праці.
Метою аналізу витрат на оплату праці є визначення: обґрунтованості розрахунку і розподілу за кварталами планового фонду оплати праці; використання підприємством цього фонду; факторів, які призвели до відхилення фонду оплати праці від нормативу виплат, враховуючи виконання плану за обсягом продукції та чисельність працівників; співвідношення темпів зростання продуктивності праці та середньої оплати праці і його вплив на собівартість продукції; впливу на фонд оплати праці відхилень від лімітів чисельності працівників, перевищення посадових окладів, непродуктивних виплат; резерви зниження собівартості продукції внаслідок економії фонду оплати праці.
Щоб не допустити перевитрат фонду оплати праці необхідно систематично аналізувати його використання. Для цього необхідно проводити, як періодичний (по даним звітності), так і оперативний аналіз. Основними його завданнями є вивчення даних про витрачання фонду оплати праці в цілому по підприємству, промислово-виробничому персоналу та по окремим категоріям робітників, вивчення розмірів і динаміки засобів заробітної плати окремих категорій і професій працюючих, об'єктивна оцінка використання фонду оплати праці по показниках заробітної плати.
Оплату праці аналізують у двох напрямках:
аналіз фонду оплати праці, як елемент витрат на виробництво;
аналіз оплати праці за окремими статтями калькуляцій, в першу чергу, самостійною статтею - оплата праці виробничих робітників.
Фонд оплати праці на ВАТ "Веда" складається з фонду основної заробітної плати, фонду додаткової заробітної плати і інших заохочувальних і компенсаційних виплат. Аналіз фонду оплати праці відображено в таблиці 3.1.
Таблиця 3.1.
Аналіз використання фонду оплати праці
на ВАТ "Веда" за 2001-2002 рр.
Показники 2001 рік 2002 рік Відхилення
(+,-)
Фонд оплати праці, грн. 566100 644200 +78100
в тому числі :
Фонд основної зарплати, грн. 290200 302200 +12000
Фонд додаткової заробітної
плати, грн. 169300 203100 +33800
з нього:
нараховано за невідпрацьований час, грн. 23200 20700 -2500
Інші заохочувальні та компенсаційні виплати, грн. 106600 138900 +32300
Середньооблікова чисельність, чол. 205 206,3 +1,3
Заробітна плата одного

 
 

Цікаве

Загрузка...