WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРозміщення продуктивних сил (РПС) → Аналіз забезпечення робочої сили - Курсова робота

Аналіз забезпечення робочої сили - Курсова робота

характером виконуваних функцій персонал підприємства поділяється на чотири категорії: керівники, спеціалісти, службовці і робітники.
Для ефективного управління підприємством важлива не проста констатація чисельності окремих категорій працюючих, а вивчення співвідношення працюючих.
Динаміку чисельності окремих категорій працівників можна розглянути за даними таблиці 2.1.
Отже з таблиці видно, що в 2002 році середньоспискова чисельність працюючих на підприємстві зросла в порівнянні з 2001 роком із 205 чоловік до 206,3 , тобто на 1,3 чоловіка, що складає 0,6%. З таблиці видно, що чисельність працівників на підприємстві збільшилась за рахунок збільшення робітників на 1,3 чоловіка, щостановить 0,8%.
Таблиця 2.1.
Динаміка категорій працівників ВАТ "Веда" за 2001-2002 рр.
Категорії 2001р., чисельність 2002р., чисельність Відхилення,
+,-
Середньоспискова чисельність 205,0 206,3 + 1,3
Робітники 153 154,3 + 1,3
Службовці 52 52 -
Із них:
Керівники 1 1 -
Спеціалісти 51 51 -
Якщо розглянути частки працівників по категоріям персоналу за 2001 - 2002 роки в загальній структурі середньоспискового складу працівників підприємства окремо, то можна побачити, що практично питома вага їх у середньосписковій чисельності працюючих не змінилась і за 2001 рік, і за 2002 рік частки працюючих становили: службовців - 25%, робітників - 75%.
Умовні позначення : - службовці;
- робітники.
Рис. 2.1. Структура працівників підприємства ВАТ "Веда"
по категоріям за 2001-2002 рр.
Управління трудовими ресурсами та забезпечення їх ефективного використання викликає необхідність формування системи оцінки трудового потенціалу підприємства.
Для характеристики процесу руху працівників обчислюють коефіцієнт змінності (загального обороту робочої сили) та плинності (надмірного обороту робочої сили) (таблиця 2.2) Коефіцієнт змінності характеризує ступінь оновлення складу працівників. Його обчислюють як частку від ділення найменшого з двох показників руху працівників (прийому та звільнення) на середньооблікову чисельність. Використання в розрахунках найменшого показника випливає з припущення, що ця кількість свідчить, наскільки прийняті на роботу замінили звільнених.
На базовому підприємстві у 2001 році було звільнено 16 працівників, а прийнято 18 чоловік. Середньооблікова чисельність штатних працівників становила 205 осіб. Отже, в результаті розрахунків коефіцієнт змінності працівників за 2001 рік становив 0.078, тобто 7.8 %. На даному підприємстві у 2002 році кількість звільнених працівників становила 10 чоловік, а прийнятих на роботу 9 осіб. Середньооблікова чисельність працівників становила 206.3 особи.
Таблиця 2.2
Аналіз робочої сили на підприємстві ВАТ "Веда" за 2001-2002 рр.
Показники 2001 рік 2002 рік Відхилення
(+;-)
Прийнято на підприємство, чол
Звільнено з підприємства, чол
У тому числі:
За власним бажанням та за порушення трудової дисципліни
Середньоспискова чисельність працюючих, чол
Коефіцієнт обороту:
По прийому
По вибуттю
Коефіцієнт змінності
Коефіцієнт плинності 18
16
2
205
0.088
0.078
0.078
0.01 9
10
3
206,3
0.044
0.048
0.044
0.015 -9
-6
+1
+1.3
-0.044
-0.03
-0.034
+0.005
В результаті розрахунків одержуємо коефіцієнт змінності працівників за 2002 рік становить 0.043, тобто 4.3%.
Таким чином, ступінь оновлення складу працівників у 2002 році зменшилась, ніж ступінь оновлення складу працівників у 2001 році на 3.5%, тобто в 1.8 рази. Це говорить про те, що даному підприємстві у минулому були підібрані досвідчені, висококваліфіковані кадри, які задоволені своєю роботою, і в яких зацікавлене підприємство. Отже, немає потреби в залучені нових працівників. Коефіцієнти змінності у 2001 і в 2002 роках вважаються нормальними, так як вони не перевищують 10%.
Коефіцієнт плинності характеризує процеси надмірного руху працівників: звільнення за прогул та інші порушення трудової дисципліни, звільнення у зв'язку невідповідності кваліфікації, за власним бажанням, самовільне залишення підприємства.
Плинність персоналу розраховується, як частка від ділення кількості працюючих звільнених по власному бажанню і за порушення трудової дисципліни на середньооблікову чисельність працівників. Так, за 2001 рік коефіцієнт плинності персоналу дорівнює 0,0097, що становить 1%. Відповідно за 2002 рік коефіцієнт плинності персоналу - 0,0015, що становить 1.5 %.
Порівнюючи ці показники можна зробити висновки, що на даному підприємстві надмірний рух працівників у 2002 році збільшився порівняно з 2001 роком лише на 0.5%.
Показник плинності за 2002 рік на підприємстві пристойний. А це говорить про те, що на підприємстві досягнуто високої трудової дисципліни серед працівників, а також про те, що працівники задоволені своєю роботою.
У раціональному використання робочого часу закладені резерви збільшення обсягу продукції та зростання продуктивності праці. Аналіз використання робочого часу має на меті виявити його втрати, причини втрат і їх вплив на обсяг випуску продукції (таблиця 2.3).
Для встановлення обсягу втрат робочого часу було детально вивчено календарний, табельний, корисний і фактично використаний фонд часу.
Таблиця 2.3.
Аналіз використання трудових ресурсів і робочого часу
на ВАТ "Веда" за 2001-2002 рр.
Показники 2001 рік 2002 рік Відхилення
(+:-)
Середньоспискова чисельність працівників, чол 205 206.3 +1.3
Час, відпрацьований усіма працівниками, чол-год 338493 363084 +24591
Відпрацьовано усіма працівниками,
люд-дні 42312 45386 +3074
Відпрацьовано за рік одним працівником, днів
206
220
+14
Відпрацьовано за рік одним працівником, годин 1651 1760 +109
Середня тривалість робочого дня, год 8 8 0
Обсяги виробництва, тис.грн. 3473.1 3797.8 +324.7
Потрібні відомості містять баланси робочого часу, які складаються на підприємстві у людино-днях і людино-годинах. Найповнішу картину використання робочого часу дає баланс робочого часу в людино-годинах.
Узагальнюючими показниками використання робочого часу є середня кількість днів відпрацьованих працівниками за звітний період (рік) і середня тривалість робочої зміни (робочого дня). Ці показники можна обчислити за даними звіту підприємства з праці.
Середня кількість днів відпрацьованих одним працівником за звітний період розраховується шляхом ділення загальної

 
 

Цікаве