WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРозміщення продуктивних сил (РПС) → Аналіз забезпечення робочої сили - Курсова робота

Аналіз забезпечення робочої сили - Курсова робота

показники, які комплексно характеризують діяльність ВАТ "Веда" наведено в таблиці 1.
Таблиця 1
Техніко-економічні показники за матеріалами ВАТ "Веда"
за 2001-2002 рр.
Показники
2001р.
2002р.
Відхилення абсолютне
+;-
Статутний фонд, тис.грн. 133,4 133,4 ---
Чистий доход (виручка ) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) тис.грн 3483,4 3972,1 +488,7
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) тис.грн. 4180,1 4766,5 +586,4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт послуг) тис.грн. 2805,3 3399,6 +594,3
Фонд оплати праці, тис.грн 566,1 644,2 +78,1
в тому числі:
основна заробітна плата; тис.грн 290,2 302,2 +12,0
додаткова заробітна плата; тис.грн. 169,3 203,1 +33,8
інші заохочувальні та компенсаційні виплати
тис.грн. 106,6 138,9 +32,3
Середньоспискова чисельність, чол 205,0 206,3 +1,3
Аналізуючи дані таблиці, можна зробити такий висновок, що на підприємстві в 2002 році середньоспискова чисельність працівників збільшилася на 1,3 чоловік в результаті чого збільшився фонд оплати праці, та фонд основної заробітної плати у відповідності на 12,1% та 4%, фонд додаткової заробітної плати збільшився на 16,6% в порівнянні з 2001 роком, інші заохочувальні та компенсаційні виплати збільшились на 23,3%. Статутний фонд лишився незмінним.
Для написання курсової роботи були використанні такі джерела: первинні документи з заробітної плати, облікові реєстри, "Баланс" ф.1 (дод.А, Б), "Звіт про фінансові результати" ф.2. (дод. В,Г), "Звіт про рух грошових коштів" (дод. Д), "Звіт про власний капітал" (дод. Ж, З) та інші.
1. Економічна сутність оплати праці, види та форми оплати праці
Кожна людина має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку людина вибирає або на яку вільно погоджується.
Держава створює умови для повного здійснення громадянами права на працю, гарантує рівні можливості у виборі професії і виду трудової діяльності, підготовки і перепідготовки кадрів в відповідності з суспільними потребами.
Кожна людина має право на належні, безпечні умови праці, на заробітну плату не нижче мінімального заробітку, який встановлено законом.
В умовах економічної кризи, спаду виробництва, зниження продуктивності праці звільнення з виробництв значної кількості робітників та службовців, інженерно-технічних працівників, в організації праці та її оплати відбуваються докорінні зміни. Реалізація цих змін проводиться за допомогою різного роду законодавчих актів.
Заробітна плата займає одне з центральних місць в системі бухгалтерського обліку на підприємстві.
Економічні правові та організаційні положення оплати праці зібрані у Кодексі України Про працю [29], а також у Законі України "Про оплату праці" [2] та інших нормативних документах.
Згідно ст.1 Закону України " Про оплату праці", заробітна плата-це винагорода обчислена, як правило у грошовому виразі, яка за трудовим договором власник або уповноважений ним органам виплачує працівникові за виконану ним роботу.
Розмір заробітної плати залежить від складності і умов виконаної роботи, професійно-ділових якостей працівника, результатів його праці та господарської діяльності підприємства.
В основі побудов бухгалтерського обліку праці заробітної плати лежать системи показників, розрахунків та документація.
Основними показниками обліку праці та її оплати являються: чисельність працюючих різних професій, їх кваліфікація, витрати робочого часу годинно-днях, кількість виробітку або об'єм виконаних робіт, розмір фонду оплати праці різним категоріям робітників за видами нарахувань, преміальні виплати, розмір сум нарахованих і використаних на оплату відпусток, виплати на соціальне страхування працюючих, розмір відрахувань за їх видами.
До фонду заробітної плати належить: основна заробітна плата, додаткова заробітна плата та інші заохочувальні та компенсаційні виплати.
Основна заробітна плата-це винагорода за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці (норми часу, виробітку, обслуговування, обов'язки). Вона встановлюється у вигляді тарифних ставок (окладів) і відрядних розцінок для робітників та посадових окладів для службовців.
Додаткова заробітна плата-це винагорода за працю понад встановлені норми, за трудові успіхи та винахідливість і за особливі умови праці. Вона включає доплати, надбавки, гарантійні та компенсаційні виплати, передбаченні чинним законодавством; премії пов'язані з виконанням виробничих завдань і функцій.
Інші заохочувальні і компенсаційні виплати, до них належать виплати у формі винагород за підсумками роботи за рік, премії за спеціальними системами та положеннями, компенсаційні та інші грошові та матеріальні виплати, які передбачені актами чинного законодавства, або проводяться понад встановленні зазначеними актами норми.
Мінімальна заробітна плата-це законодавчий встановлений розмір заробітної плати за просту, некваліфікованої працю, нижче якої не може проводиться оплата за виконану працівником місячну, погодинну норму праці (обсяг робіт).
Рис.1.1. Види заробітної плати
Рис. 1.1. Види заробітної плати
До мінімальної заробітної плати не включаються доплати, надбавки, заохочувальні та компенсаційні виплати.
Мінімальна заробітна плата є державною соціальною гарантією, обов'язковою на всій території України для підприємств усіх форм власності і господарювання.
Система оплати праці включає два напрямки : організацію праці та нарахування заробітної плати. Перше пов'язане з обліком відпрацьованого часу. а друге - з кількістю виконаної роботи. Тому система оплати праці розподіляється на дві форми : погодинна та відрядна, а вони в свою чергу мають різновидності (дивись рис.1.2).
Рис.1.2. Форми оплати праці
Відрядна оплата праці - система заробітної плати, при якій заробіток залежить від обсягів виконаної роботи, потребує якості. Відрядна оплата праці має два різновиди: пряма відрядна та відрядно-преміальна. Різновид відрядної форми оплати праці є відрядно-прогресивна та акордна форми.
При прямій відрядній формі оплати праця працівника винагороджується по відрядних розцінках за одиницю обігу незалежно від рівня виконаних норм виробки.
Заробіток визначається помноженням обсягу якісно виконаних робіт на відрядну розцінку.
Непряма відрядна система праці - застосовується для оплати праці допоміжних робітників (підсобників). Заробітна плата підсобників залежить від результатів роботи основних робітників, яких вони

 
 

Цікаве

Загрузка...