WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРозміщення продуктивних сил (РПС) → Аналіз забезпечення робочої сили - Курсова робота

Аналіз забезпечення робочої сили - Курсова робота

"Веда".
Провівши аналіз використання трудових ресурсів на ВАТ "Веда" можна зробити наступні висновки:
на підприємстві підібрані досвідчені та висококваліфіковані кадри, які задоволені своєю роботою, і в яких зацікавлене підприємство;
втрати робочого часу незначні, які не призвели до зменшення об'єму виробництва продукції.
Основним напрямком вдосконалення системи оплати праці є досягнення прямої і жорсткої залежності оплати праці від кінцевих результатів господарської діяльності трудового колективу. Кошти на оплату праці представляють собою виражену у грошовій формі частину національного доходу, який надходить в особисте споживання робітників, розподілений згідно з кількістю і якістю затраченої ними праці.
Метою аналізу витрат на оплату праці є визначення: обґрунтованості розрахунку і розподілу за кварталами планового фонду оплати праці; використання підприємством цього фонду; факторів, які призвели до відхилення фонду оплати праці від нормативу виплат, враховуючи виконання плану за обсягом продукції та чисельність працівників; співвідношення темпів зростання продуктивності праці та середньої оплати праці і його вплив на собівартість продукції; впливу на фонд оплати праці відхилень від лімітів чисельності працівників, перевищення посадових окладів, непродуктивних виплат; резерви зниження собівартості продукції внаслідок економії фонду оплати праці.
Щоб не допустити перевитрат фонду оплати праці необхідно систематично аналізувати його використання. Для цього необхідно проводити, як періодичний (по даним звітності), так і оперативний аналіз. Основними його завданнями є вивчення даних про витрачання фонду оплати праці в цілому по підприємству, промислово-виробничому персоналу та по окремим категоріям робітників, вивчення розмірів і динаміки засобів заробітної плати окремих категорій і професій працюючих, об'єктивна оцінка використання фонду оплати праці по показниках заробітної плати.
Фонд оплати праці на ВАТ "Веда" складається з фонду основної заробітної плати, фонду додаткової заробітної плати і інших заохочувальних і компенсаційних виплат.
Провівшианаліз, бачимо, що головним фактором зростання фонду оплати праці на ВАТ "Веда" є зростання середньорічної заробітної плати кожного працівника підприємства. Середньорічна заробітна плата працівників зросла за рахунок незначного підвищення тарифних ставок і посадових окладів, що збільшило фонд основної заробітної плати у порівнянні з минулим роком на 12128,5 грн.
Зростання середньорічної заробітної плати на Ват "Веда" також відбулось за рахунок збільшення преміальних виплат працівникам за виробничі досягнення і за виконання особливо важливих завдань.
Але цих показників мало для того щоб фінансовий стан підприємства був задовільний, тому що на підприємстві є заборгованість по розрахункам з оплати праці і тому керівництву ВАТ "Веда" потрібно негайно звернути на це увагу і застосувати певні стабілізуючі заходи.
На ВАТ "Веда" є достатній потенціал для створення АРМ аналітика. Застосування такого робочого місця значно підвищило б ефективність аналізу розрахунків з оплати праці, також прискорило б прийняття управлінських рішень щодо стабілізації оплати праці на підприємстві.
Постійне застосування аналізу розрахунків з оплати праці на ВАТ "Веда" та його обробка на електронно-обчислювальних машинах в значній мірі допомогло б підприємству підтримувати стабільний фінансовий стан.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ЖДЕРЕЛ
1. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон Украйни, прийнятий Верховною Радою України 16.07.99 р. № 996-ХIV // Все про бухгалтерський облік -2000.- №24.-С.З-6.
2. Про оподаткування прибутку підприємств: 3акон України, від 22.05.97р. Х°283/97-ВР (зі змінами і доповненнями станом на від 01.10.2002 року N 440-IV .) // Все про бухгалтерський облік - 2002. № 94. - С. 4-80.
3. Про оплату праці: Закон України від 01.05.1995 р.// (із змінами і доповненнями від 11 липня 2002 року № 96-IV) Ліга:закон-професіонал.
4. Про внесення змін до деяких положень (стандартів) бухгалтерського обліку: Наказ Міністерства фінансів України від 25 листопада 2002 року № 989// Податки та бухгалтерський облік - 2002. -№ 102 (556). С. 2-16.
5. Про охорону праці: Закон України: Затв. Верховною Радою України від 14.10.92 р.// відомості Верховної Ради України-1992-№49-с.5-10.
6. Положення про порядок документального забезпечення запасів у бухгалтерському обліку №88 від 24.05.95 р .//Вісник ПСУ-2000- №10-с.17-20.
7. Постанова про порядок обчислення середньої заробітної плати (зі змінами і доповненими) внесеними згідно з Постановою Кабінету Міністрів України №348 від 16.05.95 .р. // Галицькі контракти-1997-№2-с.44-47.
8. Інструкція про застосування палу рахунків бухгалтерського обліку активів капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій: Затв. Наказом МФУ №291 від 30.11.99 р. (із змінами і доповненнями від 9 грудня 2002 року N 1012) // Бухгалтерський облік і податки-2003-№1-с.14-79.
9. Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський облік. Бухгалтерський фінансовий облік. Бухгалтерский управлінський облік: ПП "Рута". Житомир, 2000. - С 172 194.
10. 3авгородній В.П. Бухгалтерський облік в Україні. Київ: А.С.К., 2000.-С. З16-324
11. Заруба О.Д. Основи фінансового аналізу і менеджменту. - К: Освіта, 1995. -104с.
12. Едронова В.Н., Мизиковский Е.А. Учет й анализ финансовых активов. - М: Финансы и статистика, 1995. - 267с.
13. Ефимова О.В. Как анализировать финансовое положение предприятия. - М: АО "Бизнес школа": Интел-Синтез, 1994. - 118с.
14. Ефимова О.В Финансовый анализ. - М: Бухгалтерский учет, 1996. - 206с.
15. Івахненко В.М. Курс економічного аналізу. - К: "Знаня-Прес", 2002. - 190с.
16. Ковалев В.В. Финансовый анализ. - М: Финансы й статистика, 1997. - 511с.
17. Коблянська О.М. Акредитуальні аспекти ведення касових операцій //Все про бухгалтерський облік.-1998.-№69.- С.9-13.
18. Мельник В.М. Основи економічного аналізу (короткий теоретико-методологічний курс): навчальний посібник. - Ірпінь, 2000. - 183с.
19. Русак Н.А., Русак В.А. Финансовый анализ субьекта хозяйствования. -Минск: Высшая школа, 1997. - 308с.
20. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: Мн.: ИП "Зкоперспектива", 1997. - 498с.
21. Соколовская З.Н. Зкономический анализ й прогнозирование деятельности предприятия. - Одесса: ОКФА, 1995. - 144с.
22. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України. - Київ: А.С.К., 2000. -С. 110-126
23. Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Методика финансового анализа. - М: ИНФРА-М, 1995.- 172с.

 
 

Цікаве

Загрузка...