WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРозміщення продуктивних сил (РПС) → Теоретичні основи ринку праці та зайнятість населення - Реферат

Теоретичні основи ринку праці та зайнятість населення - Реферат

ефективністю.
Неповна зайнятість може бути:
Явна - яка обумовлена необхідністю підвищити освіту, кваліфікацію, інші причини;
Прихована - вона пов'язана із зменшенням обсягу виробництва, реконструкцією підприємства: людей відпускають на неоплачуваний або частково неоплачувані відпустки.
Часткова - добровільна часткова зайнятість громадян.
Первинна зайнятість - це зайнятість на основному місці роботи, а якщо крім основної існує інша зайнятість, то вона називається вторинною зайнятістю.
Повна зайнятість населення означає наявність достатньої кількості робочих місць для всіх бажаючих працювати. Повна зайнятість, яка відповідає вимогам раціональності називають ефективною або продуктивною зайнятістю.
В Законі "Про зайнятість населення" визначені основні принципи державної політики зайнятості населення України, які передбачають:
Забезпечення рівних можливостей усіх громадян в реалізації права на вільний вибір діяльності відповідно здібностей та професійної підготовки;
Сприяння запобігання безробіттю, створенню нових робочих місць та умов для розвитку підприємництва;
Координація проблем зайнятості з іншими напрямками економічної і соціальної політики на основі державної та регіональної програм зайнятості;
Міжнародне співробітництво у вирішенні проблем зайнятості населення, включаючи працю громадян України за кордоном та іноземних громадян в Україні.
З метою реалізації державної політики зайнятості населення України створено спеціальний орган - "Державна служба зайнятості" всі послуги питань зайнятості населення надаються нею безоплатно. Закон "Про зайнятість населення" визначив обов'язки і права цієї служби. Основними з них є:
" Аналіз забезпеченості всіх галузей народного господарства робочою силою, на підставі якого державна служба зайнятості розробляє прогноз трудових ресурсів на перспективу;
" Надання інформації державним органам управління та населенню про сучасний і перспективний стан ринку праці;
" Облік вільних робочих місць і незайнятих громадян, які звертаються з питань працевлаштування;
" Допомога громадянам з численних питань їх працевлаштування;
" Підвищення професійної кваліфікації, перепідготовка кадрів, допомога громадян, які вперше шукають роботу і не мають професії ( спеціальності і т.д.);
" Виплата допомоги по безробіттю.
Роль державної служби зайнятості в працевлаштуванні громадян можна оцінити на прикладі такого факту. У 1996 році цією службою працевлаштовано 75,8 тис. чол.
Державна служба зайнятості включає великий обсяг робіт по реєстрації та працевлаштуванню безробітних, визначенню їм допомоги розмірами і терміном, встановленим відповідно до Закону "Про зайнятість населення".
Поряд із зайнятим певна частка населення з різних обставин лишається незайнятою в сфері матеріального і духовного життя. Основні причини цього - звільнення із роботи за власним бажанням, за порушення трудової дисципліни, у зв'язку із зменшенням обсягу виробництва. Будуть також незайнятими якась частина не працевлаштованих випускників навчальних закладів, переселенці, біженці, особи, які раніше були зайняті в домашньому господарстві, демобілізованих із армії. Так щороку на село прибуває близько 24 тисяч демобілізованих із військової строкової служби. У середньому за рік понад 100 тисяч працюючих у сільському господарстві звільняються за власним бажанням через порушення трудової дисципліни, а потім, як правило. Знову шукають роботу тут.1
У різних галузях сільського господарства окремих районів і областей України багато незайнятих і з інших причин. Але далеко не всі незайняті вважаються безробітними. Статус безробітного, який надає право на виплату допомоги по безробіттю, отримує тільки певна частина таких громадян. Відповідно до Закону "Про зайнятість населення" безробітними визначаються: працездатні громадяни працездатного віку, юнаки віком до 16 років в тих випадках, коли працювали і були звільнені за скороченням чисельності штату або у зв'язку з реорганізацією, перепрофілюванням і ліквідацією підприємства, установи, організації; громадяни, які з незалежних від них причин не мають заробітку або інших, передбачених чинним законодавством, доходів через відсутність підходящої роботи (такої, що відповідає освіті, професії, або спеціальності, кваліфікації працівника, і надається в тій же місцевості, де проживає працівник, а заробітна плата та інші умови праці - рівню, який особа мала за попередньою роботою).
Розглядаючи безробітне населення потрібно знати, що означає таке явище як безробіття.
Безробіття - складне економічне явище у суспільстві, за якого частина активних працездатних громадян не може знайти роботу, яку вони можуть виконувати і яке обумовлене переважанням пропозиції праці над попитом на неї.
Безробітні громадяни повинні бути зареєстровані у державній службі зайнятості за умови, що вони дійсно шукають роботу, бажають працювати та здатні приступити до праці.
Не можуть бути визнані безробітними ті, що звільнені з роботи за порушення трудової дисципліни, за власним бажанням, мають право на пенсію відповідно законодавства України; а також відмовилися від двох пропозицій підходящої роботи, з моменту реєстрації їх у службі зайнятості як особи, які шукають роботу (при цьому вони втрачають право на надання статусу безробітного на три місяці з подальшою перереєстрацією).
Статус безробітного не можуть отримати громадяни віком до 16 років (за винятком окремих випадків, вищезазначених випадків), а також громадян, які вперше шукають роботу і не мають професії (спеціальності) в тому числі, випускники загальноосвітніх шкіл, якщо вони відмовились від професійної підготовки або від оплачуваної роботи, навіть тимчасово.1
Розрізняють такі види безробіття: фрикційне, структурне і циклічне.
Фрикційне безробіття виникає тоді, коли частина людей добровільно змінює місце роботи, частина шукає нову роботу через звільнення, частина тимчасово втратила сезонну роботу, а частина, особливо молодь, вперше шукає роботу. Коли всі ці люди знайдуть роботу або повернуться на стару після тимчасового звільнення, інші "шукаючі" роботи і тимчасом звільнені працівники замінять їх із у "загальному фонді безробітних".
Фрикційне безробіття вважається неминучим і деякою мірою бажаним,оскільки частина працівників, тимчасово втративши роботу, переходять з низькооплачуваної, малопродуктивної роботи на вище оплачувану і продуктивнішу. Це означає більші доходи для робітників і раціональний розподіл трудових ресурсів, а отже і більший реальний обсяг національного продукту.
Структурне безробіття є продовженням фрикційного. Воно виникає тоді, коли в результаті науково-технічного прогресу відбуваються важливі зміни в техніці, технології та організації виробництва, які змінюють структуру попиту на робочу силу. Ці зміни призводять до того, що попит на деякі професії зменшується або взагалі зникає, а на інші професії, яких раніше не існувало, зростає. "Структурні" безробітні не можуть змінити роботу без відповідної перепідготовки, додаткового навчання а то і зміни місця проживання. Фрикційне безробіття має короткостроковий характер, а структурне - довгостроковий, тому і вважається більш важким.
Циклічне безробіття зумовлюється спадами виробництва. Коли сукупний попит на товари і послуги зменшується, зайнятість скорочується, а безробіття зростає.
Зусилля багатьох держав, зокрема і України, тривалий час були спрямовані на ліквідацію безробіття, на те, щоб ці працездатні були зайняті у суспільному виробництві. Проте час показав, що повна зайнятість неможлива, бо існує фрикційне і структурне безробіття, які є неминучим.

 
 

Цікаве