WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРозміщення продуктивних сил (РПС) → Транспортна система України, напрями її інтеграції в транспортній структури Європи - Курсова робота

Транспортна система України, напрями її інтеграції в транспортній структури Європи - Курсова робота


Курсова робота на тему:
Транспортна система України, напрями її інтеграції в транспортній структури Європи.
З М І С Т
Вступ ............................................................................................................................4
Розділ 1
Транспорт і соціально-економічний розвиток суспільства
1.1. Роль транспорту в народному господарстві .................................................6
1.2. Етапи розвитку транспортної системи ..........................................................8
1.3. Основні поняття економічної географії транспорту ...................................11
Висновки до розділу .......................................................................................13
Розділ 2
Економіко-географічна характеристика транспортної системи України на сучасному етапі
2.1. Характеристика основних видів транспорту ...............................................14
2.1.1. Залізничний............................................................................................14
2.1.2. Морський ...............................................................................................15
2.1.3. Річковий .................................................................................................16
2.1.4. Автомобільний ......................................................................................17
2.1.5. Трубопровідний ....................................................................................19
2.1.6. Повітряний ............................................................................................20
2.1.7. Міський пасажирський ........................................................................22
2.2. Особливості транспортних систем економічних макрорайонів
України ......................................................................................................................24
2.2.1. Особливості транспорту Східного макрорайону ..............................24
2.2.2. Особливості транспорту Західного макрорайону .............................26
2.2.3. Особливості транспорту Південного макрорайону ..........................27
Висновки до розділу........................................................................................29
Розділ 3
Проблеми та перспективи розвитку транспортної системи України в умовах її інтеграції у транспортні структури Європи ..........................................................30
Висновки до розділу ......................................................................................33
Висновки ...................................................................................................................34
Список використаних джерел .................................................................................37
Додатки .....................................................................................................................39
В С Т У П
Транспорт - найважливіша ланка у сфері економічних відносин, одна із провідних галузей матеріального виробництва. Він бере участь у створенні продукції та доставці її споживачам, здійснює зв'язок між виробництвом та споживанням, між різними галузями господарства, між країнами та регіонами. Транспорт є необхідною умовою виникнення і розвитку інтенсивного обміну товарами між окремими територіями, що беруть участь у цьому поділі. Розширення територіального поділу праці, його удосконалення і саме виникнення нових, більш ефективних форм значною мірою залежить від рівня розвитку транспорту.
Транспорт - це комплекс, що складається з окремих видів: залізничного, морського, річкового, автомобільного, трубопровідного та повітряного. Вони взаємодіють між собою і становлять транспортну систему.
Рівень розвитку транспортної системи держави - один із найважливіших ознак її технологічного прогресу й цивілізованості. Потреба у високорозвиненій транспортній системі ще більш підсилюється при інтеграції в європейську і світову економіку, транспортна система стає базисом для ефективного входження України у світове співтовариство й заняття в ньому місця, що відповідає рівню високорозвиненої держави.
Питання транспортної системи були висвітлені в працях різних вчених, зокрема, В.Є.Парунакяна, Ю.М.Цвєтова, І.Я.Аксенова, Л.М.Соколова, Б.Карпінського та інших, а також у періодичних виданнях "Економіка України", "Регіональні перспективи" та ін.
Об'єктом даної роботи є транспортна система України, а предметом - її розміщення та розвиток.
Таким чином, основною метою роботи є: охарактеризувати транспортну систему України, визначити важливі проблеми цієї галузі господарства та намітити перспективні шляхи їх вирішення.
Для досягнення цієї мети слід вирішити такі питання: розглянути етапи розвитку транспорту й основні поняття економічної географії транспорту;
5
охарактеризувати структуру транспортної системи; визначити основні види транспорту та їх особливості в деяких економічних районах України, а також
намітити основні проблеми розвитку транспортної системи та напрями її інтегрування в транспортні структури Європи.
У зв'язку з цим виникає нагальна потреба в розробці нових підходів щодо процесу раціонального територіального розміщення транспортної системи та її розвитку. Розгляд нових аспектів цього процесу викликає великий теоретичний та практичний інтерес.
6
РОЗДІЛ 1
Транспорт і соціально-економічний розвиток суспільства
1.1. Роль транспорту в народному господарстві
Транспорт - одна з найважливіших складових виробничої інфраструктури України. Його ефективне функціонування є необхідною умовою стабілізації, піднесення структурних перетворень економіки, розвитку зовнішньоекономічних сфер діяльності, підвищення життєвого рівня населення, забезпечення національної безпеки країни.
Транспорт належить до сфери матеріального виробництва, є його четвертою галуззю (після видобувної, обробної промисловості та сільського господарства) і продовжує виробничий процес, доставляючи продукти від місця виробництва до місця споживання. Продукцією транспорту є сам процес переміщення, який здійснюється за допомогою транспортних засобів як у сфері виробництва, так і у сфері обігу.
Він впливає на розвиток господарства і як споживач металу, енергії, деревини, гуми, інших продуктів. На нього припадає значна частина основних виробничих фондів та промислово-виробничого персоналу.
Специфіка транспорту, як галузі господарства, полягає в тому, що він сам не виробляє продукцію, а бере учать у її створенні, забезпечує виробництво сировиною, матеріалами, обладнанням і перевозить готові вироби споживачу. Транспортні витрати включаються до собівартості продукції.
Транспорт є важливою складовою частиною ринкової інфраструктури, бо створює умови для формування загальнодержавного й місцевих ринків.
Значеннятранспорту для будь-якої країни, що

 
 

Цікаве

Загрузка...