WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРозміщення продуктивних сил (РПС) → Територіально-виробничі комплекси України - Курсова робота

Територіально-виробничі комплекси України - Курсова робота

Первомайсько - Балаклійському, Лубенському, Роменському, Шосткинському, Шебелинському та ін.) дозволять істотно поліпшити функціонально-територіальну структуру цього району, тісніше ув'язавши його економіку в господарському комплексі України.
Південний економічний район сформувався як такий, що спеціалізується на машинобудуванні, легкій і харчовій промисловості, високо інтенсивному сільському господарстві. Високою є частка цього району у виробництві морських танкерів, суховантажних суден, самохідних кранів, кукурудзозбиральних комбайнів, тракторних плугів, металорізальних верстатів і ковальсько-пресового устаткування. Комплексуючими галузями тут повинні стати сільськогосподарське машинобудування (виробництво зернозбиральних комбайнів, гідротехнічних і поливних машин), середнє і точне машинобудування, виробництво електронного, електротехнічного і радіотехнічного обладнання і спеціальних комп'ютерів. Ці галузі вкрай необхідні для забезпечення перспективного розвитку вже існуючих. Досягнення повної комплексності району може бути забезпечене за умови розвитку всіх підгалузей харчової та легкої промисловості.
Західно-Поліський район характеризується високо розвинутими легкою, харчовою, машинобудівною, металообробною, деревообробною та фарфоро-фаянсовою промисловістю. В перспективі, на доповнення до існуючих галузей промисловості, тут можуть розвиватися сільськогос-подарське, середнє, точне, автомобільне та побутове машинобудування. Формування євро регіону "Буг", розширення економічних зв'язків з По-льщею, Бєларуссю і рядом західноєвропейських країн дозволять підвищити індустріальний рівень Західно-Поліського району також за рахунок багатьох галузей промисловості та будівельного виробництва, нових підприємств середнього і точного машинобудування, текстильної, харчової та харчосмакової промисловості.
Перспективна модель Подільського району - це комплекс галузей, які найменше або незначно забруднюють природнесередовище, оскільки він має найнижче в Україні антропогенно-техногенне навантаження на природне середовище та найменший в Україні рівень його промислового і радіоактивного забруднення. Тому цей район доцільно розвивати як сільськогосподарський, що спеціалізувався б на виробництві екологічно чистої, високоякісної, вітамінізованої та дієтичної продукції для дитячого харчування, для харчування хворих у лікарнях і на курортах, а також населення, що проживає в зонах найбільшого промислового і радіоактивного забруднення. З огляду на це, тут високо інтенсивне сіль-ськогосподарське виробництво повинне поєднуватися з розвитком усіх підгалузей харчової промисловості. Район має досить великі можливості щодо розвитку середнього, точного, сільськогосподарського машинобуду-вання, електронної, електротехнічної, радіотехнічної та комп'ютерної га-лузей.
Своєрідним економічним районом є Карпатський. Наявність значних запасів хімічної сировини (самородної сірки, калійної солі), нафти. газу та глинистих фарб зумовила досить високий розвиток у ньому хімічної промисловості, а відповідно - і досить високе забруднення природного середовища. Тут великий антропогенно-техногенний вплив справляють паливно-енергетична, машинобудівна і металообробна галузі, а також промисловість будівельних матеріалів. Досить висока концентрація їх підприємств зумовила дуже високе забруднення Карпатського району.
Тим часом це - один з найбільш заселених районів республіки:
густота населення тут становить понад 102 чол. на 1 км2. У районі-70 міст і 100 селищ міського типу, причому переважають невеликі міста. Великих і середніх міст 9, але в них проживає 57 % населення. За кількістю і різноманітністю мінеральних лікувальних вод цей район посідає 1-е місце в Україні. У Прикарпатті це сірководневі (Немирів, Шкло, Великий Любінь, Черче, Чернівці) та слабомінералізовані лікувальні води типу "Нафтуся" (Трускавець), сульфітно-натрієві (Моршин, Труска-вець) та ін. У Закарпатті знаходяться значні ресурси вуглекислих вод типу "Нарзан" (Ужгород, Шаян), "БоржомЬ (Свалява, Поляна), "Єсентуки" (Драгове, Кваси та ін.). З огляду на це, необхідно конструювати перспективну модель господарського комплексу Карпатського району. В перспективі він повинен розвиватися як великий курортно-туристичний комплекс світового значення, з відповідною оздоровчо-господарською інфраструктурою. Однак, зважаючи на сприятливі транспортно-економічні зв'язки і велику кількість трудових ресурсів у цьому районі, тут можуть дістати широкий розвиток наукомісткі та трудомісткі галузі - такі, як електронна, електротехнічна, приладобудівна, медичного обладнання тощо.
Висновок
Значення кожного окремо взятого територіально виробничого комплексу у світовому аспекті визначається перш за все рівнем її економічного розвитку. Чим кращий економічний розвиток, тим більше значення належить країні в світовому господарстві.
Якщо оцінювати значення нашої держави у структурі загальносвітового розвитку, то на основі значних ТВК сформувалася стійке бачення нашої України щодо належного їй місця серед передових країн світу.
Розвиток і становлення національної економіки України відбувалася за рахунок соціально-економічних, природних, політичних та демографічних передумов, які кожна по своєму впливали і реформували структуру ТВК.
Спостерігаючи за всіма процесами, які відбувалися в країні під впливом даних передумов, можна оцінити загальний вплив окремої взятої передумови на розвиток всієї національної економіки та на її окремої ланки.
Якщо проаналізувати сьогоднішній стан промислового розвитку нашої держави, то помітно, що країна має досить потужний природно-ресурсний потенціал.
Україна має відносно високий рівень розвитку ТВК. Досить розвинені галузі матеріального виробництва.
Підбиваючи підсумки написання даної курсової роботи слід зауважити той факт, що Україна має достатню кількість ресурсів для потужного перспективного розвитку територіально виробничих комплексів та входження в десятку найрозвинутіших країн світу.
Література
1. Пі ступ М. Д. Основи теорії суспільної географії. Навчальний посібник.
2. "Вища школа", 1996, 231 с.; П о п о в к і н В. А. Регіонально-цілісний підхід в економіці.
3. "Наукова думка", 1993; Заставний Ф. Д.
4. Географія України. Львів, <Світ", 1990, 360 с.
5. Іщук С. І. Територіально-виробничий комплекс і економічне районування. Київ, 1996
6. Розміщення продуктивних сил України / за ред. Качана Є. П. Київ: Вища школа, 1998
7. Стеченко Д. М. Розміщення продуктивних сил і регіоналістика. Київ: Вікар, 2001
8. Розміщення продуктивних сил: Підручник / За ред. Є. П. Качана. - К.: Вища школа, 1998 р.

 
 

Цікаве