WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРозміщення продуктивних сил (РПС) → Загальні риси зовнішньоекономічних зв’язків України - Курсова робота

Загальні риси зовнішньоекономічних зв’язків України - Курсова робота

світу 1269,9 1363,1 1345,4 1392,5 859,7 876,7 935,4 914,6
Iталiя 42,2 40,2 36,0 33.4 20,8 7,0 6,2 9,8
Іспанія 7,0 7,9 9,7 11,1 8,7 6,1 6,1 4,7
Єгипет 14,3 6,5 3,7 5,8 3,9 1,9 2,9 1,8
Греція 42,6 36,1 44,1 41,8 22,1 8,0 9,3 7,8
Болгарія 38,7 27,6 35,8 31,6 9,5 6,7 5,7 4,9
lзраїль 27,9 27,7 21,2 18,3 6,6 8,4 8,4 9,3
Ідiя 17,0 37,4 33,5 26,0 3,1 1,4 1,8 1,9
Iран 26,3 11,5 15,7 5,7 0,7 2,5 1,1 1,1
Канада 9,3 6,7 7,8 7,3 20,7 16,7 17,1 16,3
Китай 12,0 17,6 12,2 15.4 2,6 2,9 3,7 1,9
Кiпр 34,4 63.4 68,4 72.4 14,3 14,3 12,4 12,1
Латвiя 5,3 17,8 16,0 1l,7 8,8 8,9 8,0 20,2
Литва 5,7 3,9 4,9 1l,5 10,8 4,1 3,3 2,2
Нiдерланди 29,8 21,4 18,5 26,7 4,1 23,7 24,0 27,2
Нiмеччина 88,1 99,9 105,0 106,2 33,1 58,1 69,3 63,1
Норвегiя 2,3 9,4 11,0 8,5 1,7 1,1 1,7 1,2
Об'днанi
Арабськi Емiрати 13,3 5,0 4,3 6,9 19,0 2,8 1,9 1,8
Польша 28,7 34,8 34.1 28,3 14,7 12,8 17,7 34,1
Румунiя 11,7 5,8 9,6 8,1 2,4 3,4 4,4 2,8
Словаччина 8,2 9,0 8,1 10,6 19,4 5,8 6,2 6,3
США 88,4 102,5 122,7 124,1 253,8 260,0 264,0 278,5
Туреччина 52,3 47,8 39,0 37,1 33,8 12,0 14,0 12,7
Угорщина 33,1 32,4 28,1 27,8 5,3 6,7 14,9 8,7
Франuiя 19,4 26,3 25,7 25,9 15,1 12,8 10,3 21,2
Чеська Респyблiка 10,7 9,8 7,6 7,0 5,3 7,0 7,0 6,2
Естонiя 3,1 3,3 3,3 3,9 2,7 3,2 4,5 3,7
Швейцарiя 51,3 55,8 47,8 51,0 15,3 28,3 32,2 20,8
Югославiя 4,4 6,6 8,0 6,1 1,0 0,6 1,6 1,6
9. ВИСНОВОК.
Отже, перебудова зовнiшньоекономiчної дiяльностi України значною мiрою сприятиме iї просуванню на свiтовий ринок та iнтeгруванню в мiжнародну економіку.
Ось уже сім років Україна виступає на світовій арені як незалежна європейська держава, її економіка переживає затяжну кризу. Через зниження попиту на внутрішньому ринку велика кількість підприємств працює практично в півсили. Типовим явищем стало приховане безробіття.
Депресійні процеси у виробництві негативно впливають на стан зовнішньої торгівлі. Обсяг експорту не відповідає можливостям то-варовиробників і не задовольняє державних потреб щодо валютних надходжень, які використовуються для стабілізації економіки, зниження рівня інфляції та бюджетних витрат. Крім того, характер експорту залишається пасивно-сировинним. Навіть у країни СНД необхідно збільшити експорт продукції виробничо-технічного призначення. Негативне також сальдо в торгівлі щодо енергоносіїв, прокату кольорових металів, целюлози, деревини, каучуку. Відомо, що незадовільний стан зовнішньоекономічних зв'язків не може позитивно впливати на економіку України.
У той же час значну роль в оздоровленні економічної ситуації має відігравати ефективна зовнішньоекономічна діяльність, яка включає в себе економічні відносини між окремими країнами, їх регіональними об'єднаннями, а також окремими підприємствами(корпораціями).
Перехід України до фази економічного пожвавлення та піднесення в нових умовах господарювання може здійснюватися за зрахунок ефективного використання власного ресурсного потенціалу шляхом упровадження новітніх технологій. Основою нової економічної стратегії у сфері зовнішньоекономічної діяльності України мають бути зацікавленість людини у вільному підприємництві та розвитку товарного виробництва, а також упровадженні ринкових відносин; запровадження в обіг твердої конвертованої грошової одиниці; НТП із застосуванням активної інноваційної, інвестиційної та структурної політики; рівноправне співіснування різних форм власності.
Щоб стати рівноправним учасником загальноєвропейського процесу інтеграції, Україні необхідно докласти немало зусиль для створення нової економічної системи; проходження стабілізаційного періоду, подолання кризи економіки; усунення бар'єрів у спілкуванні із зовнішнім світом; налагодження активних і взаємовигідних зв'язків з країнами-партнерами. Для цього має бути створена інфраструктура, сумісна із західноєвропейською та здатна функціонувати з нею в одній системі координат. Головні її елементи - це самостійні суб'єкти господарської діяльності; економічний раціоналізм у відносинах з країнами-учасницями; створення режиму вільного руху товарів, послуг, капіталів; формування мережі банків і ділових центрів для фінансування та інформаційної підтримки державних та приватних інвестиційних проектів; комплексне використання й охорона природних ресурсів; співробітництво в розвитку паливно-сировинної бази; раціональне використання енергетичних ресурсів; співробітництво в технологічному оновленні металургійних підприємств, розвитку АПК, харчової та переробної промисловості; створення сучасних телекомунікацій; розвиток уніфікованої митної системи.
Для інтеграції з економікою європейських та інших країн Україні необхідно максимально використовувати переваги міжнародного! розподілу праці та розташування в центрі Європи, створити сприятливий клімат для залучення іноземного капіталу та зарубіжних інвестицій. На сучасному етапі понад половину експорту України припадає на Європу. Одним з найважливіших завдань зовнішньоекономічної діяльності є диверсифікація ринків збуту та просування українських товарів у Африку, Латинську Америку, Азію з метою збільшення обсягів експорту та валютних надходжень.
Промисловий потенціал України достатній для успішного вирішення проблем забезпечення валютних надходжень, потрібних для закупівлі найнеобхіднішого з імпорту, покриття загальнодержавних потреб і сплати зовнішнього боргу. Важливо збільшити питому вагу продукції машинобудування в загальному обсязі експорту України. Необхідність підтримки державою експортерів продукції машинобудування зумовлена й тим фактором, що Захід не зацікавлений у прониканні наших товарів на світові ринки, тому створює додаткові квоти та митні бар'єри. Не дуже поспішають розвинені країни з наданням Україні вигідних кредитів під реалізацію проектів, що стимулюють експорт машинобудівної продукції.
Без розробки й реалізації державної програми розвитку експорту продукції машинобудування Україні не піднятися до рівня розвинених держав. Ця проблема ускладнюється ще й необхідністю одночасного проведення структурної перебудови, конверсії та диверсифікації цілого ряду підприємств. Слід зазначити, що Україна виробляє багато видів наукомісткої, складної продукції машинобудування, яка зробила 6 честь економіці будь-якої країни світу (це літаки, трактори, автобуси, судна, ракетні космічні комплекси, верстати, турбіни та ін.).
11. ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА.
1. "Розміщення продуктивних сил України" за редакцією Є.П.Качана - Київ Видавничий Дім "Юридични книга" 2002 р.
2. "Україна в

 
 

Цікаве