WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРозміщення продуктивних сил (РПС) → Будівельні суміші в Україні - Курсова робота

Будівельні суміші в Україні - Курсова робота

по цеглі, каменю, бетону й штукатурці.
Лакосмоляні фарби - це суспензія пігментів у лаках. Висихають такі покриття внаслідок випаровування розчинника. Якщо у фарбах є велика кількість зв'язуючого, то покриття виходять із блиском, мають хорошу розмивність.
Полімерцементні фарби одержують, розводячи цементні фарби полівінілацетатною, перхлорвініловою та іншими водними емульсіями полімерів. Характеризуються хорошим зчепленням з різними будівельними матеріалами, підвищеного атмосферостійкістю, еластичністю, здатністю тверднути при зниженій вологості.
Висновки
Сучасна будівельна індустрія споживає багато видів матеріалів, що у цілому можна класифікувати по виду сировини і способу виробництва, а також по призначенню.
З огляду на пріоритети розвитку житлового будівництва, особливо малоповерхового, необхідні відповідні зміни в структурі промисловості, і, відповідно, збуту, будівельних матеріалів.
У прогнозованому році продовжиться тенденція скорочення імпорту будівельних сумішей, особливо з далекого зарубіжжя. Скорочення попиту на імпортну продукцію викликано значним ростом цін і зниженням купівельної спроможності населення. Вивільнювані від імпорту з далекого зарубіжжя ніші на внутрішньому ринку країни займають вітчизняні товаровиробники.
Серед виробників намічається тенденція переходу від завоювання часток ринку до закріплення своїх позицій. Отже, більша увага приділяється якості продукції, тоді як ще рік тому всі вітчизняні виробники конкурували за покупця насамперед ціною. Та й життя вимагає вже дещо вищого рівня якості від імпортних будівельних сумішей, тому скажімо торговельна компанія "Бест Лайн" (імпорт і реалізація сухих будівельних сумішей) відмовилась від польської торгової марки і, провівши маркетингові дослідження, реалізує сухі будівельні суміші хорватського концерну "Індустроградня", які є кращими за співвідношенням ціна/якість. До речі, 80% його продукції використовується на будівельних майданчиках Німеччини і він є безперечним лідером у цій сфері.
Водночас ринок зростає і очікується збільшення виробництва принаймні на 30%. Зростає і експорт (на жаль, поки що тільки до Білорусі та Молдови). Завдяки запровадженню системи управління якістю за стандартом ISO 9001, в найближчому майбутньому очікується ефективніший комплексний контроль якості на всіх стадіях виробництва і просування продукції, що дозволить зміцнити позиції на ринку. А проблемунестабільності якості вітчизняної сировини можна подолати створенням власного виробництва вапна, крейди та гіпсу, звичайно, не зараз, а в перспективі.
Подальший розвиток маркетингу, гнучка система торгівлі, робота з поліпшення упакування дозволяє вітчизняним виробникам зайняти гідне положення на вітчизняному і закордонному ринках. Це викликає і оріентацію торгівельних підприємств насамперед на вітчизняного виробника.
Однієї з основних комерційних функцій є закупівля товарів для їх наступної реалізації. Правильно організована закупівельна робота не тільки сприяє задоволенню споживчого попиту, але і дозволяє зменшити імовірність комерційного ризику, зв'язаного з відсутністю збуту товарів. При виборі постачальників-виготовлювачів важливу роль грає не тільки те, які товари вони роблять і продають у даний час, але і їхні можливості по удосконаленню, а також випуску нових товарів.
У перспективі розвиток галузей промисловості будівельних сумішей пов"язаний з реконструкцією технічної бази, подальшим впровадженням механізації та автомотизації технологічних процесів, розширенням випуску нових будівельних сумішей, зручних та економічних і виробів поліпшеної якості. Важливим напрямом є комплексне використання сировини, ширше впровадження матеріалів, попутного видобутку вторинної сировини, неухильне підвищення якості виробів для будівництва. Географія галузі має вдосконалюватися з урахуванням подальшого комплексного розвитку економічних районів та областей України, повного забезпечення обсягів будівельно-монтажних робіт.
Список літератури
1. Войчак А.В. Товароведение сырья и материалов. - К., 1994.
2. Економіка підприємств / за ред. П.С.Харіва. - Тернопіль, 2000.
3. Ивапилов А., Тарянин Е. Стратегия развития предприятий стройиндустрии на современном этапе // Економіка.Фінанси.Право. - №7.- 2000. -с. 13-15.
4. Крамаренко А. Домострой // Бизнес. - №10. - 2000. - с. 33 - 37.
5. Лахтин Ю.М. Материаловедение. - М., 1990.
6. Мозберг Р.К. Материаловедение. - М., 1993.
7. Обзор рынка строительных материалов // Бизнес. - №10. - 2000. - с.37- 41.
8. Осипова Л.В., Синяева И.М. Основы коммерческой деятельности. - М., 1997.
9. Памбухчиянц О.В. Организация и технология коммерческой деятельности. - М., 2001.
10. Товароведение и организация торговли непродовольственными товарами: Учебник / Под ред. А. Н. Неверова. - М.: ИРПО; Академия, 2000.
11. Товароведение. Ч. 1: Курс лекций. - 2-е изд., перераб. и доп. - Авт.- сост. А. А. Болотников. - К.: МАУП, 2001.
12. Розміщення продуктивних сил України /Є. П. Качан, М. О. Ковтонюк, М. О. Петрича та ін.; За ред. Є. П. Качана. -К.: Вища шк., 1998. - 375 с
13. Україна у цифрах у 1998 році: Короткий стат. довідник. - К., 1999. - 212 с.
14. Статистический сборник Украины 1998 - 1999 гг.
15. Статистичний щорічник України за 1999 р. -К.: Техніка, 2000. - 648 с.
16. Державний класифікатор продукції та послуг. - К.: Держстандарт України, 1998.
17. Панкратов Ф.Т., Серегина Т.К. Коммерческая деятельность. - М., 1998.
18. Коммерческое товароведение: Учебник / В. И. Теплое и др. - М.: 2000.
19. Программа, методические указания по курсу "Товароведение сырья, материалов, машин и оборудования" / Сост. В. И. Мотяжев, А. В. Войчак. - К: Изд-во КИНХ, 1986.
20. Інфраструктура товарного ринку: Навч. посібник/під ред. д-ра екон. наук, проф. І.В.Сороки. - К.: НМЦВО МоіН України, НВФ "Студцентр", 2002
21. А.П. Батутіна, І.В. Ємченко Експертиза товарів. Навчальний посібник. - К.:ЦУЛ, 2003. - 278 с.
22. Товари і послуги. -М.: Економіка, 1990. - 263 с.
23. http://www.kontrakty.com.ua
24. http://www.biz.km.ua
25. http://www.ria.ua
26. http://kreschatic.kiev.ua
Додатки
Додаток 1
Великі країни-партнери України з імпорту-експорту домішок для цементів, будівельних розчинів і бетонів
Назва країни Кількість (т)
Експорт
Росія 5410,7
Ізраїль 16,8
Імпорт
Росія 753,9
Німеччина 683,1
Бельгія 80,1
Польща 67,4
Словаччина 42,7
Чехія 28,5
Сполучені Штати 27,8
Швеція 25,9
Македонія 25,2
Нідерланди 21,3
Хорватія (Македонія) 18,7
Італія 14,9

 
 

Цікаве